KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

20.11.2020 - 19:13
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
567.186 254.686
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-92.705 49.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-92.705 49.091
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-129.775 62.265
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.070 -13.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
474.481 303.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 0 -20.325 211.340 -6.519 325.397 1.528.704 0 1.528.704
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 0 -20.325 211.340 -6.519 325.397 1.528.704 0 1.528.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.686 303.777 0 303.777
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.766 0 28.766 216.340 313.878 254.686 1.843.985 0 1.843.985
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.705 0 -92.705 0 0 567.186 474.481 0 474.481
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.542 -325.542 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 -15.558 0 -15.558 595.223 260.542 567.186 4.637.346 0 4.637.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 2.120.779 1.697.156 792.953 608.700
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.602.834 1.476.038 578.685 513.679
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
4.559 17.342 1.669 4.752
Bankalardan Alınan Gelirler
7.684 4.138 1.847 1.336
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
1 0 1 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
479.650 156.862 199.602 68.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.519 7.167 16.333 3.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
427.237 139.911 174.948 59.488
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
21.894 9.784 8.321 5.441
Finansal Kiralama Gelirleri
17.120 11.991 6.836 4.459
Diğer Kar Payı Gelirleri
8.931 30.785 4.313 15.970
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -896.742 -1.263.780 -314.440 -428.997
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-607.194 -929.198 -212.400 -310.219
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-41.956 -48.563 -15.824 -14.679
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-50.326 -8.869 -27.343 -5.606
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-162.106 -261.398 -50.981 -92.738
Kiralama Kar Payı Giderleri
-18.487 -15.752 -6.353 -5.755
Diğer Kar Payı Giderleri
-16.673 0 -1.539 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.224.037 433.376 478.513 179.703
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.574 60.957 19.546 24.675
Alınan Ücret ve Komisyonlar
146.100 99.203 60.827 38.214
Gayri Nakdi Kredilerden
63.597 52.094 24.243 17.906
Diğer
IV-12 82.503 47.109 36.584 20.308
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-87.526 -38.246 -41.281 -13.539
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -43 -1 0
Diğer
IV-12 -87.525 -38.203 -41.280 -13.539
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 354.226 379.291 153.841 109.428
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.240 -4.648 66.637 -3.249
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
76.238 351.833 55.585 97.844
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
203.748 32.106 31.619 14.833
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 121.197 92.745 16.816 21.558
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.758.034 966.369 668.716 335.364
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -458.196 -237.563 -169.785 -73.996
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-87.466 -46.779 29.944 -6.635
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-260.362 -174.116 -96.268 -59.908
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -243.005 -166.294 -78.576 -52.279
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
709.005 341.617 354.031 142.546
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 709.005 341.617 354.031 142.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -141.819 -86.931 -69.919 -39.211
Cari Vergi Karşılığı
-191.595 -79.727 -93.129 -26.216
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.747 -19.330 3.075 -9.846
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
60.523 12.126 20.135 -3.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 567.186 254.686 284.112 103.335
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 567.186 254.686 284.112 103.335
Grubun Karı (Zararı)
567.186 254.686 284.112 103.335
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00250000 0,00093000 0,00102000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.288.749 18.726.859 23.015.608 2.125.556 8.594.826 10.720.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
211.061 8.825.615 9.036.676 126.503 4.760.675 4.887.178
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 200.967 7.244.952 7.445.919 125.363 2.806.682 2.932.045
Bankalar
I-3 10.316 1.581.930 1.592.246 1.175 1.955.189 1.956.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-222 -1.267 -1.489 -35 -1.196 -1.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 3.979.776 6.226.323 10.206.099 1.943.304 2.228.162 4.171.466
Devlet Borçlanma Senetleri
3.940.256 6.216.976 10.157.232 1.848.502 2.228.162 4.076.664
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
39.520 9.347 48.867 94.802 0 94.802
Türev Finansal Varlıklar
97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.580.665 11.531.192 29.111.857 10.564.424 8.257.320 18.821.744
Krediler
I-5 18.064.107 10.789.118 28.853.225 10.905.962 7.682.783 18.588.745
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 158.820 152.721 311.541 71.262 110.494 181.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 777.249 777.249 0 547.454 547.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 777.249 777.249 0 547.454 547.454
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-642.262 -187.896 -830.158 -412.800 -83.411 -496.211
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 431.500 0 431.500 412.044 0 412.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 30.370 0 30.370 21.354 0 21.354
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
30.370 0 30.370 21.354 0 21.354
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 120.382 0 120.382 33.536 0 33.536
DİĞER AKTİFLER
I-17 361.455 46.265 407.720 267.680 53.610 321.290
VARLIKLAR TOPLAMI
22.820.595 30.304.316 53.124.911 13.429.313 16.905.756 30.335.069
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 12.361.561 25.861.432 38.222.993 10.024.186 12.926.804 22.950.990
ALINAN KREDİLER
II-3 105.876 2.831.463 2.937.339 317.910 882.162 1.200.072
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.277.465 0 2.277.465 344.550 0 344.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.799.836 0 2.799.836 2.391.182 0 2.391.182
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 163.930 457 164.387 149.973 1.833 151.806
KARŞILIKLAR
II-7 190.285 80.887 271.172 154.030 37.024 191.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
49.108 0 49.108 36.390 0 36.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
141.177 80.887 222.064 117.640 37.024 154.664
CARİ VERGİ BORCU
II-8 165.918 0 165.918 108.965 0 108.965
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 765.023 765.023 0 537.047 537.047
Krediler
0 765.023 765.023 0 537.047 537.047
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 608.046 61.596 669.642 327.692 116.659 444.351
ÖZKAYNAKLAR
II-11 4.638.009 -663 4.637.346 1.942.311 20.538 1.962.849
Ödenmiş Sermaye
3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-14.895 -663 -15.558 56.593 20.538 77.131
Kar Yedekleri
595.223 0 595.223 530.223 0 530.223
Yasal Yedekler
51.513 0 51.513 51.513 0 51.513
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
447.842 0 447.842 447.842 0 447.842
Diğer Kar Yedekleri
95.868 0 95.868 30.868 0 30.868
Kar veya Zarar
827.728 0 827.728 325.542 0 325.542
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
260.542 0 260.542 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
567.186 0 567.186 325.542 0 325.542
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.375.386 29.749.525 53.124.911 15.771.935 14.563.134 30.335.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 10.966.301 30.424.364 41.390.665 10.221.085 19.652.025 29.873.110
GARANTİ VE KEFALETLER
6.571.280 5.608.414 12.179.694 5.111.562 3.260.972 8.372.534
Teminat Mektupları
6.512.325 4.601.470 11.113.795 5.030.916 2.592.127 7.623.043
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
58.798 1.369 60.167 66.261 0 66.261
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.565 655.659 657.224 1.566 258.519 260.085
Diğer Teminat Mektupları
6.451.962 3.944.442 10.396.404 4.963.089 2.333.608 7.296.697
Banka Kredileri
7.330 214.199 221.529 2.791 74.222 77.013
İthalat Kabul Kredileri
7.330 214.199 221.529 2.791 74.222 77.013
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
51.625 787.323 838.948 77.855 594.623 672.478
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
51.625 787.323 838.948 77.855 594.623 672.478
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.422 5.422 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.272.335 5.462.276 7.734.611 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Cayılamaz Taahhütler
2.272.335 5.462.276 7.734.611 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
831.001 5.462.276 6.293.277 228.159 1.417.606 1.645.765
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.174.812 0 1.174.812 905.909 0 905.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
210.794 0 210.794 160.387 0 160.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.558 0 40.558 27.265 0 27.265
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.788 0 11.788 10.391 0 10.391
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 2.122.686 19.353.674 21.476.360 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.122.686 19.353.674 21.476.360 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.878.147 13.133.791 15.011.938 3.772.649 13.166.266 16.938.915
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.594.047 4.821.274 6.415.321 3.497.697 5.220.975 8.718.672
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
284.100 8.312.517 8.596.617 274.952 7.945.291 8.220.243
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
244.539 6.219.883 6.464.422 1.381 1.807.181 1.808.562
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
195.014.770 12.617.247 207.632.017 140.704.505 6.292.819 146.997.324
EMANET KIYMETLER
19.484.467 7.341.968 26.826.435 20.662.656 3.049.291 23.711.947
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.719.644 18.623 13.738.267 17.424.781 9.830 17.434.611
Tahsile Alınan Çekler
1.543.124 192.911 1.736.035 1.156.709 174.924 1.331.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
286.090 9.485 295.575 349.500 9.392 358.892
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
3.935.609 7.120.949 11.056.558 1.731.666 2.855.145 4.586.811
REHİNLİ KIYMETLER
175.530.303 5.275.279 180.805.582 120.041.849 3.243.528 123.285.377
Menkul Kıymetler
1.497.489 22.956 1.520.445 868.400 17.464 885.864
Teminat Senetleri
49.577 0 49.577 1.568 0 1.568
Emtia
1.764.932 226.248 1.991.180 1.133.811 170.202 1.304.013
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
30.020.042 0 30.020.042 19.390.561 0 19.390.561
Diğer Rehinli Kıymetler
142.197.383 5.026.075 147.223.458 98.646.629 3.055.862 101.702.491
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
205.981.071 43.041.611 249.022.682 150.925.590 25.944.844 176.870.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.972.234 1.374.018
Alınan Kar Payları
1.900.940 1.408.768
Ödenen Kar Payları
-763.229 -1.075.101
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
146.100 99.203
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.977 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
23.886 73.319
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-260.362 -174.116
Ödenen Vergiler
-185.649 -107.741
Diğer
1.108.571 1.149.686
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.332.970 2.702.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.737.633 -795.479
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.877.605 -504.824
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.719.151 -1.124.167
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-544.544 123.663
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
454.242 -160.221
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.554.188 5.045.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-1.737.633 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
963.335 12.661
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
311.831 105.083
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
639.264 4.076.585
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.281.803 -3.193.410
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.855 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-114.796 -43.996
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.284 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.011.794 -2.743.343
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.811.358 212.289
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -618.360
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.480.357 -99.189
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
37.990.773 6.869.175
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-33.673.431 -6.938.704
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.200.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.985 -29.660
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.267 77.059
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
896.085 861.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.548.490 4.278.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889435


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.