KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:26
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
283.046 150.694
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49.235 -3.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.235 -3.258
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
54.276 -5.069
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.041 1.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
332.281 147.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.258 0 -3.258 0 0 150.694 147.436 0 147.436
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 -23.549 0 -23.549 214.828 313.878 150.694 1.686.166 0 1.686.166
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.235 0 49.235 0 0 283.046 332.281 0 332.281
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 259.887 -324.887 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 126.382 0 126.382 593.706 259.887 283.046 4.492.974 0 4.492.974


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.331.721 1.099.493 711.483 586.889
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.024.149 962.359 534.803 504.332
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
2.890 12.590 1.386 6.438
Bankalardan Alınan Gelirler
5.837 2.802 2.315 1.392
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
283.943 99.395 167.192 64.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.186 3.592 11.166 2.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
256.184 91.460 148.858 57.578
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
13.573 4.343 7.168 4.343
Finansal Kiralama Gelirleri
10.284 7.532 5.466 4.056
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.618 14.815 321 6.017
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -586.291 -845.997 -295.659 -439.146
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-394.888 -619.156 -201.622 -327.805
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-141.152 -213.581 -64.832 -103.758
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-22.983 -3.263 -15.649 -2.472
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.134 -9.997 -6.005 -5.111
Diğer Kar Payı Giderleri
-15.134 0 -7.551 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
745.430 253.496 415.824 147.743
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.042 35.673 18.863 20.286
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.273 60.389 44.321 32.984
Gayri Nakdi Kredilerden
39.354 34.188 19.978 18.557
Diğer
IV-12 45.919 26.201 24.343 14.427
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-46.231 -24.716 -25.458 -12.698
Gayri Nakdi Kredilere
0 -43 0 -43
Diğer
IV-12 -46.231 -24.673 -25.458 -12.655
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 200.385 269.863 78.547 143.843
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.603 -1.399 1.242 -1.460
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
20.653 253.989 74.296 135.859
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
172.129 17.273 3.009 9.444
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 104.358 71.175 39.608 27.758
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.089.215 630.207 552.842 339.630
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -288.427 -163.662 -131.534 -87.518
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-117.410 -40.144 -45.033 -17.282
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-164.080 -114.194 -97.404 -49.823
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -164.376 -113.952 -91.797 -58.685
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
354.922 198.255 187.074 126.322
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 354.922 198.255 187.074 126.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -71.876 -47.561 -46.878 -28.278
Cari Vergi Karşılığı
-98.458 -53.352 -39.571 -23.121
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.822 -9.484 -7.836 -2.870
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
40.404 15.275 529 -2.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 283.046 150.694 140.196 98.044
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 283.046 150.694 140.196 98.044
Grubun Karı (Zararı)
283.046 150.694 140.196 98.044
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00113000 0,00148000 0,00034000 0,00096000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.093.637 14.525.752 18.619.389 2.139.229 8.594.826 10.734.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
97.881 6.531.044 6.628.925 126.503 4.760.675 4.887.178
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 93.971 4.108.266 4.202.237 125.363 2.806.682 2.932.045
Bankalar
I-3 4.042 2.424.348 2.428.390 1.175 1.955.189 1.956.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-132 -1.570 -1.702 -35 -1.196 -1.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.387.483 2.387.483 0 1.569.915 1.569.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.387.483 2.387.483 0 1.569.915 1.569.915
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 3.884.194 5.425.956 9.310.150 1.956.977 2.228.162 4.185.139
Devlet Borçlanma Senetleri
3.807.979 5.418.440 9.226.419 1.848.502 2.228.162 4.076.664
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
76.215 7.516 83.731 108.475 0 108.475
Türev Finansal Varlıklar
111.562 181.269 292.831 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 111.562 181.269 292.831 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.864.703 10.319.463 24.184.166 10.564.424 8.257.320 18.821.744
Krediler
I-5 14.289.795 9.671.058 23.960.853 10.905.962 7.682.783 18.588.745
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 127.648 132.263 259.911 71.262 110.494 181.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 648.932 648.932 0 547.454 547.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 648.932 648.932 0 547.454 547.454
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-552.740 -132.790 -685.530 -412.800 -83.411 -496.211
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 4.819 0 4.819
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 404.111 0 404.111 412.044 0 412.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 24.385 0 24.385 21.354 0 21.354
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
24.385 0 24.385 21.354 0 21.354
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 55.078 0 55.078 33.537 0 33.537
DİĞER AKTİFLER
I-17 408.424 40.949 449.373 267.621 53.610 321.231
VARLIKLAR TOPLAMI
18.857.912 24.886.164 43.744.076 13.443.028 16.905.756 30.348.784
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 12.484.163 19.965.156 32.449.319 10.026.411 12.926.804 22.953.215
ALINAN KREDİLER
II-3 2.757.766 1.080.771 3.838.537 2.722.754 882.162 3.604.916
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.027.630 0 1.027.630 344.550 0 344.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
41.881 56.764 98.645 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 41.881 56.764 98.645 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 145.652 758 146.410 149.973 1.833 151.806
KARŞILIKLAR
II-7 224.904 50.729 275.633 154.030 37.024 191.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
52.238 0 52.238 36.390 0 36.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
172.666 50.729 223.395 117.640 37.024 154.664
CARİ VERGİ BORCU
II-8 108.258 0 108.258 108.911 0 108.911
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 638.009 638.009 0 537.047 537.047
Krediler
0 638.009 638.009 0 537.047 537.047
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 608.892 59.769 668.661 327.730 116.659 444.389
ÖZKAYNAKLAR
II-11 4.457.327 35.647 4.492.974 1.940.155 20.538 1.960.693
Ödenmiş Sermaye
3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
90.735 35.647 126.382 56.609 20.538 77.147
Kar Yedekleri
593.706 0 593.706 528.706 0 528.706
Yasal Yedekler
51.437 0 51.437 51.437 0 51.437
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
446.406 0 446.406 446.406 0 446.406
Diğer Kar Yedekleri
95.863 0 95.863 30.863 0 30.863
Kar veya Zarar
542.933 0 542.933 324.887 0 324.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
259.887 0 259.887 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
283.046 0 283.046 324.887 0 324.887
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.856.473 21.887.603 43.744.076 15.785.650 14.563.134 30.348.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 12.099.836 32.104.112 44.203.948 10.221.085 19.652.025 29.873.110
GARANTİ VE KEFALETLER
5.793.066 4.516.407 10.309.473 5.111.562 3.260.972 8.372.534
Teminat Mektupları
5.734.677 3.659.995 9.394.672 5.030.916 2.592.127 7.623.043
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
45.195 1.156 46.351 66.261 0 66.261
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.566 544.376 545.942 1.566 258.519 260.085
Diğer Teminat Mektupları
5.687.916 3.114.463 8.802.379 4.963.089 2.333.608 7.296.697
Banka Kredileri
4.246 148.689 152.935 2.791 74.222 77.013
İthalat Kabul Kredileri
4.246 148.689 152.935 2.791 74.222 77.013
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
54.143 703.144 757.287 77.855 594.623 672.478
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
54.143 703.144 757.287 77.855 594.623 672.478
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.579 4.579 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.717.627 4.991.740 6.709.367 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Cayılamaz Taahhütler
1.717.627 4.991.740 6.709.367 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
406.597 4.991.740 5.398.337 228.159 1.417.606 1.645.765
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.074.339 0 1.074.339 905.909 0 905.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
195.518 0 195.518 160.387 0 160.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.016 0 35.016 27.265 0 27.265
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.775 0 2.775 10.391 0 10.391
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 4.589.143 22.595.965 27.185.108 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.589.143 22.595.965 27.185.108 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.587.195 18.184.517 22.771.712 3.772.649 13.166.266 16.938.915
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.143.915 7.551.534 11.695.449 3.497.697 5.220.975 8.718.672
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
443.280 10.632.983 11.076.263 274.952 7.945.291 8.220.243
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.948 4.411.448 4.413.396 1.381 1.807.181 1.808.562
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
172.933.895 11.001.485 183.935.380 140.704.505 6.292.819 146.997.324
EMANET KIYMETLER
18.397.410 6.316.675 24.714.085 20.662.656 3.049.291 23.711.947
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.201.734 15.941 13.217.675 17.424.781 9.830 17.434.611
Tahsile Alınan Çekler
1.352.148 156.861 1.509.009 1.156.709 174.924 1.331.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
271.903 7.359 279.262 349.500 9.392 358.892
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
3.571.625 6.136.514 9.708.139 1.731.666 2.855.145 4.586.811
REHİNLİ KIYMETLER
154.536.485 4.684.810 159.221.295 120.041.849 3.243.528 123.285.377
Menkul Kıymetler
1.049.688 20.116 1.069.804 868.400 17.464 885.864
Teminat Senetleri
54.234 0 54.234 1.568 0 1.568
Emtia
1.409.963 194.911 1.604.874 1.133.811 170.202 1.304.013
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.102.067 0 24.102.067 19.390.561 0 19.390.561
Diğer Rehinli Kıymetler
127.919.653 4.469.783 132.389.436 98.646.629 3.055.862 101.702.491
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
185.033.731 43.105.597 228.139.328 150.925.590 25.944.844 176.870.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.022.297 1.191.452
Alınan Kar Payları
1.214.633 783.379
Ödenen Kar Payları
-501.944 -675.342
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.273 60.389
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.977 1.779
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
18.598 8.085
Ödenen Vergiler
-80.035 -78.327
Diğer
7.447.875 1.124.340
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
736.098 1.179.360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-817.654 -587.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-222.345 -58.087
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.014.722 -594.405
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-901.848 -138.143
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
124.146 -333.236
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.599.152 2.882.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-817.654 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
449.747 -67
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
337.276 8.040
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.758.395 2.370.812
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.180.437 -2.346.494
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.855 177
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-49.617 -30.212
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.493 5.721
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.426.452 -5.261.851
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.287.994 2.939.671
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.107.938 -1.164.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.367.352 6.224.678
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.437.327 -7.372.754
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.200.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-22.087 -16.798
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
76.605 -52.567
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
762.501 -1.193.123
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.414.906 2.224.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867493


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5549 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5572
Açılış: 8,5484
10,0843 Değişim: 0,17%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0944
Açılış: 10,0676
496,81 Değişim: 0,27%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 497,20
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.