KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.11.2019 - 17:58
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
254.071 223.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49.091 -26.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.091 -26.132
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
62.267 -34.005
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.176 7.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.162 197.039


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.132 0 -26.132 0 0 223.171 197.039 0 197.039
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.252 0 -33.252 209.828 -6.518 223.171 1.413.229 0 1.413.229
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.071 303.162 0 303.162
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.800 0 28.800 214.828 313.878 254.071 1.841.892 0 1.841.892


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.713.513 1.188.441 614.020 473.696
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.476.038 1.053.905 513.679 419.235
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
17.342 16.053 4.752 6.261
Bankalardan Alınan Gelirler
4.138 5.490 1.336 3.055
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
173.219 103.950 73.824 42.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.167 0 3.575 -4.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
156.268 103.950 64.808 46.176
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.784 0 5.441 0
Finansal Kiralama Gelirleri
11.991 6.474 4.459 2.571
Diğer Kar Payı Gelirleri
30.785 2.569 15.970 495
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.280.407 -738.017 -434.410 -288.746
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-929.468 -588.230 -310.312 -217.531
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-326.318 -145.654 -112.737 -68.283
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-8.869 -4.133 -5.606 -2.932
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-15.752 0 -5.755 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
433.106 450.424 179.610 184.950
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.332 33.484 24.659 8.725
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.603 49.898 38.214 17.219
Gayri Nakdi Kredilerden
52.094 26.447 17.906 9.797
Diğer
IV-12 46.509 23.451 20.308 7.422
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-38.271 -16.414 -13.555 -8.494
Gayri Nakdi Kredilere
-43 -49 0 -1
Diğer
IV-12 -38.228 -16.365 -13.555 -8.493
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 379.291 189.369 109.428 92.098
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-4.648 -3.206 -3.249 -419
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
351.833 151.425 97.844 62.807
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
32.106 41.150 14.833 29.710
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 75.285 11.578 21.556 6.844
FAALİYET BRÜT KÂRI
948.014 684.855 335.253 292.617
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -237.588 -76.196 -73.926 -39.372
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-20.874 -78.637 -3.656 -35.795
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-182.553 -115.917 -62.879 -47.756
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -166.196 -131.552 -52.244 -43.635
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
340.803 282.553 142.548 126.059
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 340.803 282.553 142.548 126.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -86.732 -59.382 -39.171 -26.618
Cari Vergi Karşılığı
-79.553 -61.581 -26.201 -28.490
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.330 -7.960 -9.846 -3.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.151 10.159 -3.124 5.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 254.071 223.171 103.377 99.441
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 254.071 223.171 103.377 99.441
Grubun Karı (Zararı)
254.071 223.171 103.377 99.441
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00249000 0,00241000 0,00101000 0,00104000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.476.607 9.473.971 10.950.578 1.992.059 5.007.309 6.999.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
161.069 6.542.084 6.703.153 942.499 4.582.514 5.525.013
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 158.441 4.793.960 4.952.401 942.519 3.193.471 4.135.990
Bankalar
I-3 2.723 1.754.306 1.757.029 783 1.392.839 1.393.622
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-95 -6.182 -6.277 -803 -3.796 -4.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 794.998 794.998 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 794.998 794.998 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.250.969 2.070.682 3.321.651 1.032.453 409.634 1.442.087
Devlet Borçlanma Senetleri
1.090.726 2.070.682 3.161.408 928.011 409.634 1.337.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
160.243 0 160.243 104.442 0 104.442
Türev Finansal Varlıklar
64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.759.645 6.819.240 15.578.885 8.779.246 4.708.744 13.487.990
Krediler
I-5 9.043.347 6.274.312 15.317.659 8.906.282 4.660.946 13.567.228
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 58.366 92.797 151.163 47.192 75.141 122.333
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 503.262 503.262 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 503.262 503.262 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-342.068 -51.131 -393.199 -174.228 -27.343 -201.571
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.819 0 4.819 4.996 0 4.996
İştirakler (Net)
I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 422.149 0 422.149 286.945 0 286.945
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 19.706 0 19.706 22.801 0 22.801
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.706 0 19.706 22.801 0 22.801
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 11.631 0 11.631 31.986 0 31.986
DİĞER AKTİFLER
I-17 200.518 9.849 210.367 117.983 3.443 121.426
VARLIKLAR TOPLAMI
10.895.075 16.303.060 27.198.135 11.236.016 9.719.496 20.955.512
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 8.707.493 12.059.115 20.766.608 7.293.824 7.888.582 15.182.406
ALINAN KREDİLER
II-3 2.126.010 1.081.003 3.207.013 1.696.275 1.995.064 3.691.339
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
16.655 0 16.655 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 138.318 368 138.686 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 123.775 22.572 146.347 133.279 7.922 141.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
31.686 0 31.686 23.228 0 23.228
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
92.089 22.572 114.661 110.051 7.922 117.973
CARİ VERGİ BORCU
II-8 69.535 0 69.535 67.187 0 67.187
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 493.144 493.144 0 0 0
Krediler
0 493.144 493.144 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 385.965 112.081 498.046 298.399 28.113 326.512
ÖZKAYNAKLAR
II-11 1.826.594 15.298 1.841.892 1.527.392 -166 1.527.226
Ödenmiş Sermaye
1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.189 0 -1.189 -1.189 0 -1.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.502 15.298 28.800 -20.125 -166 -20.291
Kar Yedekleri
214.828 0 214.828 209.828 0 209.828
Yasal Yedekler
20.115 0 20.115 20.115 0 20.115
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
181.037 0 181.037 181.037 0 181.037
Diğer Kar Yedekleri
13.676 0 13.676 8.676 0 8.676
Kar veya Zarar
567.949 0 567.949 318.878 0 318.878
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
313.878 0 313.878 -6.519 0 -6.519
Dönem Net Kâr veya Zararı
254.071 0 254.071 325.397 0 325.397
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.407.999 13.790.136 27.198.135 11.026.944 9.928.568 20.955.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 9.362.715 16.976.793 26.339.508 5.290.596 8.297.999 13.588.595
GARANTİ VE KEFALETLER
4.383.652 2.817.351 7.201.003 3.468.753 2.155.313 5.624.066
Teminat Mektupları
4.314.397 2.269.011 6.583.408 3.452.275 1.729.014 5.181.289
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
38.272 0 38.272 23.842 9.820 33.662
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 305.629 305.629 0 210.021 210.021
Diğer Teminat Mektupları
4.276.125 1.963.382 6.239.507 3.428.433 1.509.173 4.937.606
Banka Kredileri
4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012
İthalat Kabul Kredileri
4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936
Cayılamaz Taahhütler
954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
267.563 2.047.828 2.315.391 199.041 732.956 931.997
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
502.031 0 502.031 93.447 0 93.447
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
141.620 0 141.620 93.859 0 93.859
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.339 0 24.339 12.570 0 12.570
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.680 0 15.680 6.681 0 6.681
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.013.707 11.555.807 15.569.514 1.395.538 5.273.833 6.669.371
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.668.117 4.400.175 8.068.292 1.236.056 2.159.762 3.395.818
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
345.590 7.155.632 7.501.222 159.482 3.114.071 3.273.553
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.741 555.807 566.548 17.325 135.897 153.222
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
110.439.771 5.689.227 116.128.998 87.100.120 2.485.811 89.585.931
EMANET KIYMETLER
4.319.073 2.807.442 7.126.515 3.287.567 501.498 3.789.065
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.798.143 7.977 1.806.120 1.073.999 219 1.074.218
Tahsile Alınan Çekler
1.106.133 140.689 1.246.822 779.942 80.881 860.823
Tahsile Alınan Ticari Senetler
310.250 7.424 317.674 336.794 10.292 347.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.104.547 2.651.352 3.755.899 1.096.832 410.106 1.506.938
REHİNLİ KIYMETLER
106.120.698 2.881.785 109.002.483 83.812.553 1.984.313 85.796.866
Menkul Kıymetler
703.968 16.638 720.606 367.817 15.467 383.284
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
907.866 182.694 1.090.560 810.667 157.265 967.932
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.577.788 0 17.577.788 14.090.933 0 14.090.933
Diğer Rehinli Kıymetler
86.930.196 2.682.453 89.612.649 68.542.256 1.811.581 70.353.837
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
119.802.486 22.666.020 142.468.506 92.390.716 10.783.810 103.174.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.400.921 -912.187
Alınan Kar Payları
1.425.125 928.345
Ödenen Kar Payları
-1.091.728 -605.565
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.603 48.519
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 896
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
73.319 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-158.654 -103.494
Ödenen Vergiler
-107.741 -48.032
Diğer
1.161.997 -1.132.856
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.673.831 -782.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-795.479 -89.179
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-504.824 -198.948
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.124.167 -3.356.890
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
123.687 -131.918
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-160.221 150.423
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.048.055 2.679.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.661 -10.183
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
74.119 175.120
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.074.752 -1.694.571
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.221.237 -525.219
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-43.996 -33.464
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.771.170 -954.348
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
212.289 462.593
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-618.360 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-69.529 2.080.075
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.923.893 12.546.508
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.993.422 -10.581.433
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 115.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
77.059 335.152
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
861.045 195.437
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.417.635 1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.278.680 1.495.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797642


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8681 Değişim: -0,44%
Düşük 15,8374 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,7533 Değişim: 0,40%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
937,13 Değişim: 0,74%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.