KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:44
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 714.745 389.959
Kredilerden Alınan Kar Payları
634.670 347.943
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
9.792 5.589
Bankalardan Alınan Gelirler
2.435 1.589
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
61.871 31.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.097 3.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
57.774 27.949
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
3.903 2.222
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.074 1.449
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -449.271 -246.419
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-370.699 -201.008
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-77.371 -44.940
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-1.201 -471
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
265.474 143.540
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.759 15.559
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.679 20.128
Gayri Nakdi Kredilerden
16.650 9.364
Diğer
IV-12 16.029 10.764
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.920 -4.569
Gayri Nakdi Kredilere
-48 -42
Diğer
IV-12 -7.872 -4.527
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -68.161 -35.890
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 97.271 50.403
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-2.787 -2.588
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
88.618 47.359
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.440 5.632
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 4.734 1.607
FAALİYET BRÜT KÂRI
324.077 175.219
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -76.657 -37.322
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -90.926 -50.288
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
156.494 87.609
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 156.494 87.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -32.764 -18.385
Cari Vergi Karşılığı
-33.091 -19.924
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.606 -1.982
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.933 3.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 123.730 69.224
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-10 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 123.730 69.224
Grubun Karı (Zararı)
123.730 69.224
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-349.711
Alınan Kar Payları
511.115
Ödenen Kar Payları
-343.203
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.183
Elde Edilen Diğer Kazançlar
457
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.641
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-60.233
Ödenen Vergiler
-25.623
Diğer
-474.048
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
407.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
933
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-413.300
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.150.966
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-32.136
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
40.241
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.893.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.525
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
74.130
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.589
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-421.372
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.066
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-592.157
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
188.851
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.325.717
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.334.766
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.009.049
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.679
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
974.613
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.275.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-32.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-34.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.590 0 -32.590 0 0 123.730 91.140 0 91.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -39.710 0 -39.710 209.828 -6.518 123.730 1.192.507 0 1.192.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.259.861 4.107.079 5.366.940
Nakit ve Nakit Benzerleri
245.805 3.999.393 4.245.198
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 244.257 2.152.416 2.396.673
Bankalar
I-3 1.548 1.846.977 1.848.525
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 998.352 83.858 1.082.210
Devlet Borçlanma Senetleri
835.878 83.858 919.736
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
162.474 0 162.474
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
16.690 26.477 43.167
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 16.690 26.477 43.167
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-986 -2.649 -3.635
KREDİLER (Net)
I-5 9.634.568 2.579.637 12.214.205
Krediler
9.599.259 2.535.663 12.134.922
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.599.259 2.535.663 12.134.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 47.428 57.776 105.204
Finansal Kiralama Alacakları
54.865 60.737 115.602
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-7.437 -2.961 -10.398
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
62.312 0 62.312
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.431 -13.802 -88.233
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-39.592 -13.802 -53.394
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-343 0 -343
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-34.496 0 -34.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 3.000 0 3.000
Satış Amaçlı
3.000 0 3.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.997 0 4.997
İştirakler (Net)
I-7 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 66.978 0 66.978
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 19.789 0 19.789
Şerefiye
0 0 0
Diğer
19.789 0 19.789
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 17.635 0 17.635
DİĞER AKTİFLER
I-17 39.579 8.242 47.821
VARLIKLAR TOPLAMI
11.046.407 6.694.958 17.741.365
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 7.441.259 5.624.008 13.065.267
ALINAN KREDİLER
II-3 1.215.818 1.534.365 2.750.183
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
311.349 0 311.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.340 6.558 13.898
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 7.340 6.558 13.898
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
103.484 21.156 124.640
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
II-7 11.323 0 11.323
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
II-7 92.161 21.156 113.317
CARİ VERGİ BORCU
II-8 43.068 0 43.068
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 231.113 9.340 240.453
ÖZKAYNAKLAR
II-11 1.198.267 -5.760 1.192.507
Ödenmiş Sermaye
905.000 0 905.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
177 0 177
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-33.950 -5.760 -39.710
Kar Yedekleri
209.828 0 209.828
Yasal Yedekler
20.115 0 20.115
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
181.037 0 181.037
Diğer Kar Yedekleri
8.676 0 8.676
Kar veya Zarar
117.212 0 117.212
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.518 0 -6.518
Dönem Net Kâr veya Zararı
123.730 0 123.730
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.551.698 7.189.667 17.741.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 4.873.743 5.370.376 10.244.119
GARANTİ VE KEFALETLER
2.596.658 1.540.454 4.137.112
Teminat Mektupları
2.594.888 1.259.500 3.854.388
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
39.248 10.017 49.265
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 47.335 47.335
Diğer Teminat Mektupları
2.555.640 1.202.148 3.757.788
Banka Kredileri
750 16.686 17.436
İthalat Kabul Kredileri
750 16.686 17.436
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.020 264.268 265.288
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
1.020 264.268 265.288
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 205.921 424.040 629.961
Cayılamaz Taahhütler
205.921 424.040 629.961
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
102.637 424.040 526.677
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.000 0 6.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
88.205 0 88.205
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.372 0 5.372
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
325 0 325
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 2.071.164 3.405.882 5.477.046
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.071.164 3.405.882 5.477.046
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.071.164 3.008.366 5.079.530
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.779.581 907.443 2.687.024
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
291.583 2.100.923 2.392.506
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 397.516 397.516
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.352.660 1.637.066 70.989.726
EMANET KIYMETLER
2.452.259 163.096 2.615.355
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
256.880 0 256.880
Tahsile Alınan Çekler
884.287 67.902 952.189
Tahsile Alınan Ticari Senetler
326.113 5.316 331.429
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
984.979 89.878 1.074.857
REHİNLİ KIYMETLER
66.900.401 1.473.970 68.374.371
Menkul Kıymetler
257.818 13.408 271.226
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
660.343 134.340 794.683
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
12.308.682 0 12.308.682
Diğer Rehinli Kıymetler
53.673.098 1.326.222 54.999.320
Rehinli Kıymet Alanlar
460 0 460
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
74.226.403 7.007.442 81.233.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702856


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.941 Değişim: 1,61% Hacim : 22.752 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.947
Açılış: 1.928
13,5284 Değişim: 0,16%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2561 Değişim: -0,30%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,74 Değişim: 0,16%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 803,72
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.