KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 20:42
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
324.047 -324.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 230.049 230.049 264.251 6.445 270.696
Dönem Karı (Zararı)
230.049 230.049 230.049 6.425 236.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 34.202 20 34.222
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.310 -4.310 -4.310 -4.310 -4.310
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.305.964 -36.752 1.269.212 1.269.212 424.811 16.097 16.097 1.638 1.638 442.546 67.179 814.064 230.049 1.044.113 3.950.597 95.700 4.046.297
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Transferler
-20.957 -20.957 -20.957 1.793.556 -1.772.599 20.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 220.345 220.345 239.277 47.120 286.397
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.345 220.345 220.345 39.483 259.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 0 0 18.932 7.637 26.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.868 -23.373 -5.087 -28.460 -28.460 350.975 350.975 319.647 92.179 411.826
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 95.151 2.470.537 -74.637 2.395.900 2.395.900 538.271 57.080 57.080 8.491 8.491 603.842 67.091 3.224.571 220.345 3.444.916 7.630.671 493.086 8.123.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
895.344 569.044
Dönem Karı (Zararı)
259.828 236.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
259.828 236.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
509.578 505.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 216.442 146.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.316 1.038
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.339 6.181
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.977 -5.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.883 -12.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 26.949 10.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.045 579
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.092 9.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -84.969 -32.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.918 73.626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -182.762 -109.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 286.680 183.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 305.841 173.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-76.805 -13.525
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-76.805 -13.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.769 71.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-41.912 35.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.706 36.492
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.706 36.492
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.402 -6.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.628 -159.300
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 3.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
600.787 170.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.560 -4.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
596.227 174.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.872 1.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.872 1.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.560.309 -378.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-190.001 335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.975 70.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.979 -1.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.222.996 71.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.721 -44.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.207 13.432
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.207 13.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.562 5.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
33.762 10.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.800 -5.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
910.034 582.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -3.125 -5.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -11.565 -7.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-970.267 -839.677
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
238.964 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-80.826 -2.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.642 73.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.642 73.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.210 -184.773
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -169.526 -147.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -83.684 -37.330
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-888.837 -725.342
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -888.837 -725.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.463 227.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.369.953 3.621.937
Kredilerden Nakit Girişleri
7 1.969.953 3.621.937
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
400.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.430.100 -3.324.366
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.430.100 -3.324.366
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.323 5.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31.056 38.950
Ödenen Faiz
-263.457 -224.383
Alınan Faiz
182.762 109.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.386 -43.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
133.824 62.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.562 18.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.131.134 2.301.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.162.411 3.201.571
Ticari Alacaklar
4.807.058 5.412.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.913 15.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.796.145 5.397.031
Diğer Alacaklar
617.403 637.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 254.822 278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 362.581 359.363
Türev Araçlar
133.367 111.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 32.746 105.345
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 100.621 6.444
Stoklar
11 5.608.351 4.061.469
Peşin Ödenmiş Giderler
405.200 230.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 405.200 230.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 2.197
Diğer Dönen Varlıklar
90.203 119.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 90.203 119.997
ARA TOPLAM
14.823.993 13.777.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.823.993 13.777.527
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 75.822 79.502
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 985.044 923.330
Ticari Alacaklar
3.627 2.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.859 1.539
Diğer Alacaklar
6.881.790 5.968.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.873.753 5.961.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.037 7.383
Maddi Duran Varlıklar
4.882.291 4.815.797
Arazi ve Arsalar
14 1.148.205 1.145.890
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 137.176 135.762
Binalar
14 2.130.048 2.113.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.321.201 1.284.840
Taşıtlar
14 756 1.074
Mobilya ve Demirbaşlar
14 91.746 88.842
Özel Maliyetler
14 8.518 8.006
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 44.641 38.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 191.488 199.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
939.007 907.508
Şerefiye
196.568 196.568
Diğer Haklar
16 28.050 29.044
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 638.556 609.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 75.833 71.948
Peşin Ödenmiş Giderler
88.267 73.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 88.267 73.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 405.173 321.146
Diğer Duran Varlıklar
20 7.819 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.460.328 13.300.891
TOPLAM VARLIKLAR
29.284.321 27.078.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.778.956 3.047.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.428 12.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.428 12.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.768.528 3.035.180
Banka Kredileri
7 6.226.086 2.887.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 78.998 94.589
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 463.444 53.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.683.581 3.933.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.683.581 3.933.163
Banka Kredileri
7 1.683.581 3.933.163
Ticari Borçlar
9.264.606 8.060.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 34.580 29.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
şanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 231.847 245.568
Diğer Borçlar
107.453 71.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 78.765 69.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.688 2.481
Türev Araçlar
108.433 303.178
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 91.108 135.768
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 17.325 167.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.361 10.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 683.347 745.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
683.347 745
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4457 Değişim: -0,66%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2532 Değişim: -0,16%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
498,91 Değişim: -0,08%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.