KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 23:36
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255
Transferler
18.270 352.883 -371.153 -18.270 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.152 -2.831 -16.983 -16.983 119.215 5.617 5.617 -312 -312 124.520 14.152 35.478 49.630 157.167 15.430 172.597
Dönem Karı (Zararı)
-14.152 -14.152 -14.152 14.152 35.478 49.630 35.478 15.457 50.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.831 -2.831 -2.831 119.215 5.617 5.617 -312 -312 124.520 121.689 -27 121.662
Kar Payları
-27.345 -27.345
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.324.625 -22.738 1.301.887 1.301.887 381.801 -4.904 -4.904 1.653 1.653 378.550 67.091 475.754 35.478 511.232 3.386.307 77.200 3.463.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-47.735 -47.735 -47.735 264 371.518 -324.047 47.471 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 600.091 600.091 691.939 25.889 717.828
Dönem Karı (Zararı)
600.091 600.091 600.091 26.047 626.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 91.848 -158 91.690
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
91.913 91.913 91.913 20.657 112.570
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.879 -10.593 405 -10.188 -10.188 77.831 77.831 64.764 46.829 111.593
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 100.897 1.251.946 -40.759 1.211.187 1.211.187 500.191 -2.529 -2.529 6.942 6.942 504.604 67.443 939.366 600.091 1.539.457 4.447.359 161.973 4.609.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.061.841 1.171.575
Dönem Karı (Zararı)
626.138 50.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
626.138 50.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
843.187 1.418.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 340.188 299.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.594 35.240
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.591 27.010
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.003 8.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.733 -62.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.326 13.582
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.702 -23.285
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 25.564 -1.585
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -27.859 -51.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
198.822 263.319
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -232.904 -291.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 431.726 554.327
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
222.899 228.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.961 -146.458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.961 -146.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 118.294 129.230
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
118.294 129.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-60.034 -26.155
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.412 -1.725
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-54.412 -1.725
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 56.064 700.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-401.593 -282.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.980 -81
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-489.406 357.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.133 -5.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-482.273 362.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.153 7.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.153 7.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -156.197 -289.283
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-56.892 -65.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.114 -299.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.339 4.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
280.453 -303.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -26.633 28.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.935 4.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.935 4.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.619 -26.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.329 -43.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
89.290 16.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.067.732 1.186.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -10.429 -9.608
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
27 4.538 -5.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.148.744 -1.258.691
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -14.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.868 3.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.868 3.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-375.758 -294.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -259.310 -206.980
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -116.448 -87.349
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.071.854 -953.177
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.071.854 -953.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.446 128.864
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.746.293 2.371.024
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.746.293 2.371.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.322.174 -1.870.852
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.321.116 -1.868.217
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.058 -2.635
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.533 4.675
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.458 -34.954
Ödenen Temettüler
0 -27.345
Ödenen Faiz
-429.652 -604.692
Alınan Faiz
232.904 291.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.543 41.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.645 23.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.188 65.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.283.040 2.278.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.475.228 2.344.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.530.458 2.394.334
Ticari Alacaklar
3.875.997 3.372.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 62.943 55.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.813.054 3.317.022
Diğer Alacaklar
1.102.168 800.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 780.285 550.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 321.883 250.001
Türev Araçlar
50.171 45.487
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 28.005 42.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 22.166 3.196
Stoklar
11 2.972.911 2.833.115
Peşin Ödenmiş Giderler
12 122.008 89.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 122.008 89.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 7.259
Diğer Dönen Varlıklar
20 45.748 65.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 45.748 65.496
ARA TOPLAM
10.699.461 9.608.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.699.461 9.608.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 75.921 69.941
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 75.921 69.941
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 893.138 974.192
Ticari Alacaklar
9 43.245 67.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 43.245 67.595
Diğer Alacaklar
4.829.775 3.986.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.822.997 3.981.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.778 5.507
Maddi Duran Varlıklar
3.312.184 3.452.328
Arazi ve Arsalar
14 602.546 635.564
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 120.893 125.506
Binalar
14 1.364.679 1.428.183
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.144.383 1.115.091
Taşıtlar
14 2.747 2.705
Mobilya ve Demirbaşlar
14 42.591 78.708
Özel Maliyetler
14 868 12.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 33.477 54.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 190.758 163.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
857.721 815.521
Şerefiye
197.793 197.793
Diğer Haklar
16 15.618 15.779
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 573.693 528.242
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 70.617 73.707
Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.054 73.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.054 73.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 328.615 230.498
Diğer Duran Varlıklar
20 10.603 9.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 10.603 9.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.640.014 9.843.824
TOPLAM VARLIKLAR
21.339.475 19.452.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.166.222 5.830.835
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.652 7.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 10.652 7.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.155.570 5.823.467
Banka Kredileri
7 5.078.967 5.766.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 76.603 56.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.819.367 1.411.361
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.819.367 1.411.361
Banka Kredileri
7 1.819.367 1.411.361
Ticari Borçlar
6.412.064 6.127.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.491 7.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.406.573 6.119.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 173.422 200.055
Diğer Borçlar
78.267 56.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 64.728 56.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.539 604
Türev Araçlar
38.580 52.592
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 4.093 42.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 34.487 10.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.239 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 580.230 582.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 580.230 582.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 489.179 391.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 489.179 391.043
ARA TOPLAM
14.759.570 14.652.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.759.570 14.652.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.492.396 568.081
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.599 15.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 21.599 15.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.470.797 552.322
Banka Kredileri
7 1.375.957 456.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 94.840 95.898
Ticari Borçlar
9 506 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 506 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
217.012 201.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 168.917 156.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 48.095 45.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 259.856 233.589
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
803 9.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
803 9.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.573 1.020.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.730.143 15.672.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.447.359 3.690.656
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
100.897 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.211.187 1.275.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.211.187 1.275.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.251.946 1.310.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.759 -34.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
504.604 406.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
500.191 406.932
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.529 -4.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.529 -4.662
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.942 4.321
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 6.942 4.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.443 67.179
Yasal Yedekler
21 67.443 67.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 939.366 490.017
Net Dönem Karı veya Zararı
600.091 324.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161.973 89.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.609.332 3.779.911
TOPLAM KAYNAKLAR
21.339.475 19.452.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 8.354.599 7.825.967 4.423.797 4.263.434
Satışların Maliyeti
22 -6.042.107 -5.789.879 -3.230.516 -3.036.989
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.312.492 2.036.088 1.193.281 1.226.445
BRÜT KAR (ZARAR)
2.312.492 2.036.088 1.193.281 1.226.445
Genel Yönetim Giderleri
24 -206.115 -198.214 -95.102 -87.858
Pazarlama Giderleri
24 -968.264 -871.841 -482.469 -465.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -130.328 -123.022 -65.371 -64.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 551.922 717.697 223.462 391.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.103.722 -1.028.852 -445.531 -425.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
455.985 531.856 328.270 574.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -118.294 -129.230 -47.289 -49.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
337.691 402.626 280.981 525.491
Finansman Gelirleri
26 1.526.180 1.340.922 623.379 591.228
Finansman Giderleri
26 -1.297.767 -1.718.768 -610.102 -832.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.104 24.780 294.258 283.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.034 26.155 95.406 37.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.356 -4.456 -929 -3.026
Ertelenmiş Vergi 40.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
626.138 50.935 389.664 321.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
626.138 50.935 389.664 321.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.047 15.457 19.622 11.309
Ana Ortaklık Payları
600.091 35.478 370.042 309.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 1,79000000 0,11000000 1,10000000 0,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.323 -2.865 -4.548 -459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.904 -3.581 -5.685 -573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.581 716 1.137 114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.581 716 1.137 114
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.013 124.527 62.016 19.624
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.259 119.215 75.380 35.552
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
93.259 119.215 75.380 35.552
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.360 -400 6.800 -481
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3.360 -400 6.800 -481
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.735 7.210 -23.933 -19.940
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.735 7.210 -23.933 -19.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.341 -1.498 3.769 4.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-739 88 -1.496 106
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-602 -1.586 5.265 4.387
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.690 121.662 57.468 19.165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717.828 172.597 447.132 340.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.217 15.430 18.773 11.196
Ana Ortaklık Payları
692.611 157.167 428.359 329.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870230


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4376 Değişim: 1,91%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1934 Değişim: 1,05%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,41 Değişim: 1,08%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.