" />

KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 23:37
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
35.244 35.244 35.244 35.244
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 42.762 55.108 97.870 2.240.513 72.759 2.313.272
Transferler
2.714 52.394 -55.108 -2.714 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
419.629 -2.625 417.004 417.004 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 21.173 371.153 392.326 993.994 36.319 1.030.313
Dönem Karı (Zararı)
-21.173 -21.173 -21.173 21.173 371.153 392.326 371.153 29.733 400.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
440.802 -2.625 438.177 438.177 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 622.841 6.586 629.427
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.909 -12.909
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 -7.698 -7.698 -5.367 -7.054 -12.421
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255
Transferler
18.270 352.883 -371.153 -18.270 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.503 -15.092 -43.595 -43.595 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 28.503 324.047 352.550 461.516 27.485 489.001
Dönem Karı (Zararı)
-28.503 -28.503 -28.503 28.503 324.047 352.550 324.047 27.803 351.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.092 -15.092 -15.092 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 137.469 -318 137.151
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-27.345 -27.345
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.104.493 1.199.617
Dönem Karı (Zararı)
351.850 400.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
351.850 400.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.276.037 552.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 626.954 456.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.217 52.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 46.752 52.921
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.465 -832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.441 152.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 42.010 32.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.121 15.499
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 11.594 50.870
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 28.958 53.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
611.741 164.430
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -534.325 -566.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.146.066 730.645
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 173.969 382.503
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-150.890 16.105
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-150.890 16.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
234.719 90.859
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
234.719 90.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.937 42.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.582 -7.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.582 -7.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 695.405 -798.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
504.259 288.105
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.020 2.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.941 89.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.213 -15.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
103.154 104.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.639 -2.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.639 -2.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.556 77.944
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.347 -5.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.248 53.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.466 -2.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
323.782 56.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
95.039 -2.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-355 159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-355 159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.442 74.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.574 -7.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.132 82.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.132.146 1.241.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -16.294 -20.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.359 -20.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.702.582 -3.160.018
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -12.421
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-17.840 -1.161.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.826 10.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.826 10.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-685.446 -926.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -481.422 -748.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -204.024 -178.680
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.013.122 -1.069.621
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -2.013.122 -1.069.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-389.963 2.149.371
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.674.923 5.291.223
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.674.923 5.291.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.318.207 -3.036.235
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.313.561 -3.038.310
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -4.646 2.075
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.426 40.474
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.302 0
Ödenen Temettüler
8 -27.345 -12.909
Ödenen Faiz
-1.178.783 -699.397
Alınan Faiz
534.325 566.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.948 188.970
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7 -7.870 98.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.078 287.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.278.962 1.991.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.283.040 2.278.962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.394.334 3.085.661
Ticari Alacaklar
3.372.832 3.583.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 55.810 54.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.317.022 3.528.669
Diğer Alacaklar
800.384 276.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 550.383 13.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 250.001 263.446
Türev Araçlar
45.487 84.660
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
32 42.291 68.025
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
32 3.196 16.635
Stoklar
11 2.833.115 2.861.739
Peşin Ödenmiş Giderler
89.674 98.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.674 98.071
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 7.259 6.575
Diğer Dönen Varlıklar
65.496 39.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 65.496 39.283
ARA TOPLAM
9.608.581 10.036.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.608.581 10.036.226
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 69.941 49.081
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 69.941 49.081
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 974.192 1.140.630
Ticari Alacaklar
67.595 5.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 67.595 5.854
Diğer Alacaklar
3.986.552 2.506.482
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.981.045 2.504.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.507 1.701
Maddi Duran Varlıklar
3.452.328 3.334.707
Arazi ve Arsalar
14 635.564 625.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 125.506 126.962
Binalar
14 1.428.183 1.407.645
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.115.091 1.012.240
Taşıtlar
14 2.705 3.179
Mobilya ve Demirbaşlar
14 78.708 94.306
Özel Maliyetler
14 12.276 25.120
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 54.295 39.874
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 163.776 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
815.521 738.390
Şerefiye
17 197.793 197.793
Diğer Haklar
16 15.779 18.762
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 528.242 448.079
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 73.707 73.756
Peşin Ödenmiş Giderler
73.496 49.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.496 49.752
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 230.498 93.452
Diğer Duran Varlıklar
22 9.925 6.248
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 9.925 6.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.843.824 7.924.596
TOPLAM VARLIKLAR
19.452.405 17.960.822
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.830.835 4.427.098
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.368 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.368 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.823.467 4.427.098
Banka Kredileri
7 5.766.814 4.424.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 56.653 2.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.411.361 2.000.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.411.361 2.000.447
Banka Kredileri
7 1.411.361 2.000.447
Ticari Borçlar
6.127.709 5.792.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.830 4.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.119.879 5.788.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 200.055 105.016
Diğer Borçlar
56.799 50.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 56.195 49.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
604 959
Türev Araçlar
32 52.592 250.205
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
42.532 235.841
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.060 14.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 493
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 582.081 554.699
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
582.081 554.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 391.043 375.735
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
391.043 375.735
ARA TOPLAM
14.652.475 13.556.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.652.475 13.556.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 568.081 749.486
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.759 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 15.759 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
552.322 749.486
Banka Kredileri
7 456.424 742.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 95.898 7.409
Ticari Borçlar
6.747 14.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.747 14.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
201.953 164.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 156.116 111.100
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 45.837 53.788
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 233.589 147.739
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.649 8.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.649 8.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.020.019 1.085.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.672.494 14.642.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.690.656 3.229.140
Ödenmiş Sermaye
23 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.776 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.275.275 1.318.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.275.275 1.318.870
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 1.310.274 1.338.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -34.999 -19.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
406.591 254.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
406.932 262.586
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
29 -4.662 -10.521
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.662 -10.521
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.321 1.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 4.321 1.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.179 48.909
Yasal Yedekler
23 67.179 48.909
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 490.017 108.631
Net Dönem Karı veya Zararı
324.047 371.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.255 89.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.779.911 3.318.255
TOPLAM KAYNAKLAR
19.452.405 17.960.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 17.174.123 15.852.300
Satışların Maliyeti
24 -12.896.358 -11.570.079
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.277.765 4.282.221
BRÜT KAR (ZARAR)
4.277.765 4.282.221
Genel Yönetim Giderleri
26 -401.822 -340.785
Pazarlama Giderleri
26 -1.905.221 -1.846.306
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -261.830 -249.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.197.610 879.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -1.631.561 -2.242.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.274.941 482.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -234.719 -90.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.040.222 391.269
Finansman Gelirleri
28 2.282.672 3.969.830
Finansman Giderleri
28 -3.008.981 -3.917.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.913 443.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.937 -42.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -14.782 -19.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 52.719 -22.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.850 400.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.850 400.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.803 29.733
Ana Ortaklık Payları
324.047 371.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.440 444.590
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 535.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.300 -3.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.860 -87.987
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -88.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.860 641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
152.591 184.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
144.346 186.403
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
144.346 186.403
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.020 -2.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.020 -2.557
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.550 616
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.550 616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.325 375
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-664 511
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.661 -136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.151 629.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
489.001 1.030.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.485 36.307
Ana Ortaklık Payları
461.516 994.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824092


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8698 Değişim: 0,19%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8965
Açılış: 32,8069
35,7351 Değişim: 0,37%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 35,7497
Açılış: 35,6018
2.532,29 Değişim: 0,12%
Düşük 2.525,04 25.07.2024 Yüksek 2.537,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.