KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:26
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.166 162.553 -167.719 -5.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.484 -1.973 -11.457 -11.457 37.337 -89.081 -89.081 2.424 2.424 -49.320 9.484 75.174 84.658 23.881 10.132 34.013
Dönem Karı (Zararı)
-9.484 -9.484 -9.484 9.484 75.174 84.658 75.174 11.689 86.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.973 -1.973 -1.973 37.337 -89.081 -89.081 2.424 2.424 -49.320 -51.293 -1.557 -52.850
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-9.461 -9.461
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 552.178 -11.771 540.407 540.407 47.375 -40.897 -40.897 3.900 3.900 10.378 46.195 4.027 75.174 79.201 1.803.117 60.560 1.863.677
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.526 -1.526 -1.526 2.714 53.920 -55.108 -1.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
424.964 -3.381 421.583 421.583 202.296 17.265 17.265 -1.497 -1.497 218.064 15.599 55.765 71.364 711.011 29.187 740.198
Dönem Karı (Zararı)
-15.599 0 -15.599 -15.599 15.599 55.765 71.364 55.765 22.569 78.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
440.563 -3.381 437.182 437.182 202.296 17.265 17.265 -1.497 -1.497 218.064 655.246 6.618 661.864
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.909 -12.909
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 4.186 4.186 6.517 -17.914 -11.397
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.342.586 -20.663 1.321.923 1.321.923 278.479 6.299 6.299 2.652 2.652 287.430 48.909 81.223 55.765 136.988 2.922.797 71.123 2.993.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.406 115.917
Dönem Karı (Zararı)
78.334 86.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
78.334 86.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-577.559 477.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 335.647 271.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.135 10.494
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.046 3.741
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.089 6.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
204.266 85.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 20.656 18.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.371 -5.443
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 87.680 44.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 80.559 28.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.848 135.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -313.622 -152.856
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 487.470 288.022
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
830.073 120.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.415 -137.414
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
65.415 -137.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
46.000 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
46.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-40.627 -54.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.630 -2.253
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.630 -2.253
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -2.205.686 48.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
178.298 -417.843
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.869 -32.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.216 -792.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.199 2.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-201.017 -795.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.318 -37.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-259.318 -37.327
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.108.153 -1.305.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.566 -38.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.732.907 1.697.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.448 -745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.709.459 1.698.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.799 18.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.149 2.983
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.149 2.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.827 67.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.051 1.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
89.878 66.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-320.927 146.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -16.740 -14.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -19.739 -16.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.828.478 -684.329
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-11.397 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -1.155.875 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.875 5.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.875 5.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-700.067 -424.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -569.217 -310.575
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -130.850 -114.009
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-970.014 -264.913
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -970.014 -264.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.600.757 925.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.291.223 1.871.860
Kredilerden Nakit Girişleri
5.291.223 1.871.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.550.347 -888.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.556.305 -869.298
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5.958 -19.695
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
34.556 4.996
Ödenen Temettüler
-12.909 -9.461
Ödenen Faiz
-475.388 -205.597
Alınan Faiz
313.622 152.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.585.127 357.249
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
99.354 24.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.485.773 381.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.991.848 1.210.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.075 1.592.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.720.250 2.000.337
Ticari Alacaklar
3.958.584 3.662.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 72.372 39.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.886.212 3.623.649
Diğer Alacaklar
525.850 261.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.512 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 520.338 261.521
Türev Araçlar
161.737 13.489
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 73.611 11.237
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 88.126 2.252
Stoklar
11 4.027.691 2.944.179
Peşin Ödenmiş Giderler
109.756 60.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 109.756 60.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.039 8.739
Diğer Dönen Varlıklar
62.128 28.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 62.128 28.394
ARA TOPLAM
11.581.035 8.980.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.581.035 8.980.250
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.962 51.831
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 49.962 51.831
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.109.875 0
Ticari Alacaklar
1.948 68.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.948 68.540
Diğer Alacaklar
2.414.791 1.449.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.413.187 1.448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.604 1.103
Maddi Duran Varlıklar
3.304.413 2.366.014
Arazi ve Arsalar
14 632.030 470.475
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 125.185 88.118
Binalar
14 1.441.306 965.443
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 922.719 639.173
Taşıtlar
14 3.185 4.016
Mobilya ve Demirbaşlar
14 93.652 84.418
Özel Maliyetler
14 27.799 26.874
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 58.537 87.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
718.147 666.433
Şerefiye
197.793 197.793
Diğer Haklar
15 19.278 20.274
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 429.360 386.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 71.716 62.142
Peşin Ödenmiş Giderler
63.015 81.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 63.015 81.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 127.480 174.309
Diğer Duran Varlıklar
6.077 7.060
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 6.077 7.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.795.708 4.865.411
TOPLAM VARLIKLAR
19.376.743 13.845.661
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.654.401 1.341.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.654.401 1.341.892
Banka Kredileri
7 4.649.355 1.341.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.046 479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.980.892 2.142.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.980.892 2.142.397
Banka Kredileri
7 1.980.892 2.142.397
Ticari Borçlar
7.468.549 5.751.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 30.687 7.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.437.862 5.744.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 126.534 107.735
Diğer Borçlar
50.800 10.095
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 43.851 9.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.949 800
Türev Araçlar
354.989 163.545
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 339.425 90.931
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 15.564 72.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 7.094 9.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
579.495 403.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 579.495 403.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
382.698 295.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 382.698 295.477
ARA TOPLAM
15.605.452 10.224.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.605.452 10.224.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.030 1.024.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.030 1.024.003
Banka Kredileri
7 447.193 1.016.557
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.837 7.446
Ticari Borçlar
17.664 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.664 1.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.594 180.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 104.269 96.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 92.325 84.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 98.145 129.591
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.938 6.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.938 6.281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.371 1.342.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.382.823 11.567.633
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.922.797 2.205.269
Ödenmiş Sermaye
20 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.776 103.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.321.923 900.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.321.923 900.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.342.586 917.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.663 -17.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
287.430 69.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
278.479 76.183
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.299 -10.959
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.299 -10.959
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.652 4.149
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.652 4.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.909 46.195
Yasal Yedekler
20 48.909 46.195
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 81.223 7.518
Net Dönem Karı veya Zararı
55.765 55.108
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.123 72.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.993.920 2.278.028
TOPLAM KAYNAKLAR
19.376.743 13.845.661


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 10.469.145 8.234.481 3.574.923 2.893.182
Satışların Maliyeti
21 -7.319.605 -6.573.235 -2.227.714 -2.331.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.149.540 1.661.246 1.347.209 561.453
BRÜT KAR (ZARAR)
3.149.540 1.661.246 1.347.209 561.453
Genel Yönetim Giderleri
23 -248.301 -205.658 -86.121 -65.787
Pazarlama Giderleri
23 -1.360.182 -1.008.307 -509.523 -378.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -177.187 -132.609 -67.226 -49.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.065.795 683.511 466.748 186.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.730.302 -598.821 -1.543.311 -198.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-300.637 399.362 -392.224 54.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-46.000 0 -46.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-346.637 399.362 -438.224 54.734
Finansman Gelirleri
25 3.420.476 786.599 2.137.193 217.829
Finansman Giderleri
25 -3.036.132 -1.153.307 -1.757.859 -360.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.707 32.654 -58.890 -87.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.627 54.209 27.405 34.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -14.048 -8.013 -4.853 -2.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 54.675 62.222 32.258 37.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.334 86.863 -31.485 -53.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.334 86.863 -31.485 -53.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.569 11.689 11.620 3.694
Ana Ortaklık Payları
55.765 75.174 -43.105 -57.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 27 0,17000000 0,22000000 -0,13000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
443.733 -1.996 445.071 -1.406
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
535.781 0 535.781 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.275 -2.495 -2.603 -1.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.773 499 -88.107 352
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-88.628 0 -88.628 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
855 499 521 352
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
218.131 -50.854 115.630 22.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
202.296 37.337 138.616 13.512
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
202.296 37.337 138.616 13.512
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.870 3.030 -2.336 1.440
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-1.870 3.030 -2.336 1.440
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.219 -113.269 -27.073 9.197
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.219 -113.269 -27.073 9.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.514 22.048 6.423 -2.127
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
374 -606 467 -288
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.888 22.654 5.956 -1.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
661.864 -52.850 560.701 20.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
740.198 34.013 529.216 -32.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.187 10.132 17.474 3.913
Ana Ortaklık Payları
711.011 23.881 511.742 -36.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715903


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2965 Değişim: 0,01%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3029
Açılış: 7,296
8,7742 Değişim: -0,18%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
402,31 Değişim: -0,47%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.