KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 20:07
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.166 162.553 -167.719 -5.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.243 -583 -6.826 -6.826 23.825 -96.204 -96.204 1.272 1.272 -71.107 6.243 132.292 138.535 60.602 6.219 66.821
Dönem Karı (Zararı)
-6.243 -6.243 -6.243 6.243 132.292 138.535 132.292 7.995 140.287
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-583 -583 -583 23.825 -96.204 -96.204 1.272 1.272 -71.107 -71.690 -1.776 -73.466
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-9.461 -9.461
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 555.419 -10.381 545.038 545.038 33.863 -48.020 -48.020 2.748 2.748 -11.409 46.195 786 132.292 133.078 1.839.838 56.647 1.896.485
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.526 -1.526 -1.526 2.714 53.920 -55.108 -1.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.519 -1.322 -10.841 -10.841 63.680 37.666 37.666 375 375 101.721 9.519 98.870 108.389 199.269 11.713 210.982
Dönem Karı (Zararı)
-9.519 -9.519 -9.519 9.519 98.870 108.389 98.870 10.949 109.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.322 -1.322 -1.322 63.680 37.666 37.666 375 375 101.721 100.399 764 101.163
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.909 -12.909
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 4.186 4.186 6.517 -17.914 -11.397
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 908.103 -18.604 889.499 889.499 139.863 26.700 26.700 4.524 4.524 171.087 48.909 75.143 98.870 174.013 2.411.055 53.649 2.464.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
847.219 276.718
Dönem Karı (Zararı)
109.819 140.287
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.819 140.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
587.919 264.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 217.748 177.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.981 7.649
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.046 3.422
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 17.935 4.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.904 38.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 12.120 11.412
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.907 -1.772
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 44.685 26.548
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 22.192 2.117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.153 88.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -185.888 -97.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 277.041 186.754
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
268.935 43.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-74.506 -121.015
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-74.506 -121.015
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-13.222 -19.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.390 -1.233
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.390 -1.233
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -4.684 51.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
176.312 -107.212
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -647 -14.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-265.267 -494.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.369 7.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-246.898 -501.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.232 -49.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.232 -49.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-259.240 -768.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.351 -26.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
847.826 1.193.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.837 -1.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
835.989 1.194.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.382 5.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.632 4.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.632 4.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.027 42.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.321 17.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-38.706 24.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
874.050 297.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -9.718 -9.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -17.113 -11.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.078.968 -475.900
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-11.397 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -1.153.025 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.321 2.038
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.321 2.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.334 -260.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -404.417 -184.665
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -95.917 -76.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-420.533 -217.073
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -420.533 -217.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
846.985 421.874
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.330.641 1.219.022
Kredilerden Nakit Girişleri
4.330.641 1.219.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.380.863 -752.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.380.925 -732.294
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
62 -19.706
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
35.517 697
Ödenen Temettüler
-12.909 -9.461
Ödenen Faiz
-311.289 -134.342
Alınan Faiz
185.888 97.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-384.764 222.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
39.950 17.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-344.814 239.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.991.848 1.210.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.647.034 1.450.643


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.660.207 2.000.337
Ticari Alacaklar
3.958.916 3.662.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 57.542 39.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.901.374 3.623.649
Diğer Alacaklar
356.640 261.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 356.640 261.521
Türev Araçlar
161.621 13.489
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 48.025 11.237
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 113.596 2.252
Stoklar
11 3.182.514 2.944.179
Peşin Ödenmiş Giderler
91.834 60.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 91.834 60.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.539 8.739
Diğer Dönen Varlıklar
29.053 28.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 29.053 28.394
ARA TOPLAM
9.451.324 8.980.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.451.324 8.980.250
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
52.478 51.831
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 52.478 51.831
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.153.025 0
Ticari Alacaklar
33.667 68.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 33.667 68.540
Diğer Alacaklar
1.870.434 1.449.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.869.218 1.448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.216 1.103
Maddi Duran Varlıklar
2.634.558 2.366.014
Arazi ve Arsalar
14 474.241 470.475
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 87.273 88.118
Binalar
14 1.029.912 965.443
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 769.385 639.173
Taşıtlar
14 3.427 4.016
Mobilya ve Demirbaşlar
14 89.195 84.418
Özel Maliyetler
14 28.600 26.874
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 152.525 87.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
710.994 666.433
Şerefiye
197.793 197.793
Diğer Haklar
15 20.086 20.274
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 415.819 386.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 77.296 62.142
Peşin Ödenmiş Giderler
59.722 81.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.722 81.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 126.787 174.309
Diğer Duran Varlıklar
5.922 7.060
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 5.922 7.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.647.587 4.865.411
TOPLAM VARLIKLAR
16.098.911 13.845.661
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.544.503 1.341.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.544.503 1.341.892
Banka Kredileri
7 3.543.549 1.341.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 954 479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.618.541 2.142.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.618.541 2.142.397
Banka Kredileri
7 1.618.541 2.142.397
Ticari Borçlar
6.583.114 5.751.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 19.076 7.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.564.038 5.744.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 102.353 107.735
Diğer Borçlar
49.244 10.095
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 44.812 9.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.432 800
Türev Araçlar
187.879 163.545
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 169.581 90.931
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 18.298 72.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 7.302 9.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
474.861 403.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 474.861 403.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
256.337 295.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 256.337 295.477
ARA TOPLAM
12.824.134 10.224.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.824.134 10.224.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.713 1.024.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.713 1.024.003
Banka Kredileri
7 522.680 1.016.557
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.033 7.446
Ticari Borçlar
18.018 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.018 1.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.285 180.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 100.152 96.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 86.133 84.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 69.342 129.591
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.715 6.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.715 6.281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
810.073 1.342.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.634.207 11.567.633
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.411.055 2.205.269
Ödenmiş Sermaye
20 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.776 103.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
889.499 900.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
889.499 900.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 908.103 917.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.604 -17.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.087 69.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
139.863 76.183
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.700 -10.959
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.700 -10.959
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.524 4.149
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 4.524 4.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.909 46.195
Yasal Yedekler
20 48.909 46.195
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 75.143 7.518
Net Dönem Karı veya Zararı
98.870 55.108
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.649 72.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.464.704 2.278.028
TOPLAM KAYNAKLAR
16.098.911 13.845.661


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 6.894.222 5.341.299 3.888.080 2.958.425
Satışların Maliyeti
21 -5.091.891 -4.241.506 -2.793.026 -2.336.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.802.331 1.099.793 1.095.054 621.740
BRÜT KAR (ZARAR)
1.802.331 1.099.793 1.095.054 621.740
Genel Yönetim Giderleri
23 -162.180 -139.871 -89.525 -77.804
Pazarlama Giderleri
23 -850.659 -629.827 -471.922 -345.621
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -109.961 -82.856 -60.416 -44.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 599.047 497.336 363.755 255.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.186.991 -399.947 -824.746 -129.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.587 344.628 12.200 280.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.587 344.628 12.200 280.015
Finansman Gelirleri
25 1.283.283 568.770 853.159 162.408
Finansman Giderleri
25 -1.278.273 -793.000 -708.456 -358.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.597 120.398 156.903 83.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.222 19.889 -21.991 14.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.195 -5.326 -6.067 -4.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 22.417 25.215 -15.924 18.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.819 140.287 134.912 97.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.819 140.287 134.912 97.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.949 7.995 6.147 4.004
Ana Ortaklık Payları
98.870 132.292 128.765 93.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 27 0,29000000 0,39000000 0,38000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.338 -590 -134 -99
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.672 -737 -167 -123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
334 147 33 24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
334 147 33 24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
102.501 -72.876 68.038 -67.653
Yabancı Para Çevrim Farkları
63.680 23.825 32.830 -4.805
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
63.680 23.825 32.830 -4.805
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
466 1.590 -3.200 1.590
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
466 1.590 -3.200 1.590
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.292 -122.466 48.420 -80.150
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.292 -122.466 48.420 -80.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.937 24.175 -10.012 15.712
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-93 -318 640 -318
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-10.844 24.493 -10.652 16.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.163 -73.466 67.904 -67.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.982 66.821 202.816 30.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.713 6.219 7.497 2.775
Ana Ortaklık Payları
199.269 60.602 195.319 27.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.994 Değişim: 2,22% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.996
Açılış: 1.920
13,6279 Değişim: 0,28%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2034 Değişim: -0,55%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
789,59 Değişim: -0,63%
Düşük 788,02 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.