KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 02:36
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Transferler
-6.750 -6.750 -6.750 13.252 561.570 -568.072 -6.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 1.331.308 1.331.308 1.684.303 1.684.303
Dönem Karı (Zararı)
1.331.308 1.331.308 1.331.308 1.331.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 352.995 352.995
Kar Payları
-128.766 -128.766 -128.766 -128.766
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Transferler
-12.188 -12.188 -12.188 1.343.496 -1.331.308 12.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
679.975 -39.123 640.852 640.852 171.446 171.446 171.446 1.518.592 1.518.592 2.330.890 2.330.890
Dönem Karı (Zararı)
1.518.592 1.518.592 1.518.592 1.518.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
679.975 -39.123 640.852 640.852 171.446 171.446 171.446 812.298 812.298
Sermaye Arttırımı
1.410.000 -37.945 -43.619 -1.328.436 -1.328.436
Kar Payları
-71.086 -45.065 -683.849 -683.849 -800.000 9.734 0 1.467.974 -67.637 1.400.337 1.400.337 141.999 141.999 141.999 98.506 123.487 1.518.592 1.642.079 4.892.655 4.892.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.375.261 574.223
Dönem Karı (Zararı)
1.518.592 1.331.308
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.518.592 1.331.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
806.328 371.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 384.518 300.308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.921 2.432
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.921 2.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.939 24.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 28.889 20.846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 50 3.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.557 43.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -73.383 -52.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 336.940 95.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
167.180 4.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
236.441 -9.461
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
236.441 -9.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -301.740 624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.341 -2.706
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.341 -2.706
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 28.853 8.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-930.711 -1.114.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.867.752 -1.537.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.842.926 -1.539.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.826 2.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.582 -82.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -197.582 -82.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.699.757 -308.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -280.385 -32.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.086.993 860.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 85.504 55.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.001.489 804.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 14.698 11.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.074 -23.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 467 -2.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 12.607 -21.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.394.209 587.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -11.652 -9.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -7.296 -3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-727.757 -584.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.505 14.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.505 14.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-759.262 -599.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -634.046 -519.930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -125.216 -79.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-721.825 115.554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.564.022 2.006.706
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.299.022 2.006.706
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 265.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.835.329 -1.461.014
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.835.329 -1.465.848
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 4.834
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 1.225.393 135.994
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.373 -39.718
Ödenen Temettüler
6 -800.000 -128.766
Ödenen Faiz
-301.586 -76.349
Alınan Faiz
24 73.383 52.487
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-589.335 -373.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.321 104.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -74.321 104.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.136 82.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.815 187.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.837 216.011
Ticari Alacaklar
5.153.747 3.285.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 5.123.913 3.280.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.834 5.008
Diğer Alacaklar
1.859.666 1.086.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 1.445.270 855.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 414.396 230.215
Türev Araçlar
193.125 18.830
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 3.793 18.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 189.332 287
Stoklar
9 2.649.388 952.552
Peşin Ödenmiş Giderler
148.518 53.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 148.518 53.422
Diğer Dönen Varlıklar
3.344 3.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.344 3.812
ARA TOPLAM
10.120.625 5.616.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.120.625 5.616.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.901 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.901 4.500
Maddi Duran Varlıklar
3.274.859 2.190.304
Arazi ve Arsalar
11 755.907 503.898
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 64.057 49.957
Binalar
11 1.123.688 643.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.205.534 919.610
Taşıtlar
11 236 366
Mobilya ve Demirbaşlar
11 49.319 36.413
Özel Maliyetler
11 4.700 4.688
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 71.418 32.149
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 132.955 148.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
271.950 216.439
Diğer Haklar
13 158 180
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 249.183 202.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.609 13.835
Peşin Ödenmiş Giderler
238.345 53.056
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 238.345 53.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 132.778 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.068.788 2.613.219
TOPLAM VARLIKLAR
14.189.413 8.229.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
623.480 998.969
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.399 16.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 2.399 16.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
621.081 982.788
Banka Kredileri
5 597.237 960.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 23.844 22.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
311.896 234.294
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
311.896 234.294
Banka Kredileri
5 308.458 234.294
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.438 0
Ticari Borçlar
5.842.718 2.874.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 273.646 188.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.569.072 2.686.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 68.864 54.166
Diğer Borçlar
1.431.678 206.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.431.678 206.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
233.435 48.839
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 233.435 11.743
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 0 37.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 939 2.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.724 9.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.724 9.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.302 29.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 39.302 29.075
ARA TOPLAM
8.562.036 4.458.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.562.036 4.458.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.464 207.731
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.472 109.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 120.472 109.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
278.992 98.673
Banka Kredileri
5 9.922 88.566
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.070 10.107
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 265.000 0
Ticari Borçlar
181.003 61.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 181.003 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
151.875 85.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 151.875 85.734
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 54.299
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.380 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.380 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.722 409.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.296.758 4.868.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.892.655 3.361.765
Ödenmiş Sermaye
19 1.600.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 0 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.400.337 771.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.400.337 771.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.467.974 800.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -67.637 -28.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.999 -29.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
141.999 -29.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 141.999 -29.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
98.506 187.190
Yasal Yedekler
19 98.506 187.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 123.487 792.276
Net Dönem Karı veya Zararı
1.518.592 1.331.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.892.655 3.361.765
TOPLAM KAYNAKLAR
14.189.413 8.229.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 16.178.009 9.409.285
Satışların Maliyeti
20 -13.613.315 -7.602.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.564.694 1.806.451
BRÜT KAR (ZARAR)
2.564.694 1.806.451
Genel Yönetim Giderleri
22 -150.602 -81.028
Pazarlama Giderleri
22 -196.323 -118.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -114.203 -78.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.912.448 523.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.169.236 -547.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.846.778 1.504.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.846.778 1.504.197
Finansman Gelirleri
24 1.528.225 476.221
Finansman Giderleri
24 -2.158.151 -648.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.216.852 1.331.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
301.740 -624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.803 -5.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 307.543 5.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.518.592 1.331.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.518.592 1.331.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.518.592 1.331.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL olan pay başına kazanç 27 3,38000000 2,96000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
640.852 382.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
755.528 401.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -48.904 -17.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-65.772 -1.819
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-75.553 -5.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.781 3.430
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
171.446 -29.447
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
226.140 -36.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 226.140 -36.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.694 7.362
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -54.694 7.362
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
812.298 352.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.330.890 1.684.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.330.890 1.684.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.