KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 21:00
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Transferler
568.072 -568.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 350.720 354.095 339.590 339.590
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 350.720 350.720 350.720 350.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 0 3.375 -11.130 -11.130
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 407.401 -17.103 390.298 390.298 -8.822 -8.822 -8.822 173.938 930.919 350.720 1.281.639 2.145.818 2.145.818
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Transferler
-6.094 -6.094 -6.094 1.337.402 -1.331.308 6.094
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 827.246 827.246 876.969 876.969
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 827.246 827.246 827.246 827.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 49.723 49.723
Kar Payları
-76.455 -45.101 -375.451 -375.451 -497.007 -497.007
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 32.576 794.093 -29.978 764.115 764.115 21.740 21.740 21.740 142.089 1.754.227 827.246 2.581.473 3.741.727 3.741.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
594.943 183.004
Dönem Karı (Zararı)
827.246 350.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
827.246 350.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.283 182.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 182.241 145.218
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.303 4.793
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.303 4.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.762 10.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.116 7.254
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 646 2.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.967 4.942
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -39.211 -26.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 117.178 31.853
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.141 19.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.914 -6.154
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27.914 -6.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -19.601 -2.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.976 -1.745
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.976 -1.745
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 11.532 7.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-582.789 -343.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-953.306 -184.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -931.653 -189.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.653 5.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.585 37.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -116.585 37.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.041.961 -212.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -107.060 -20.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.597.479 51.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 66.381 45.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.531.098 6.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 21.666 2.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.978 -18.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.699 -10.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 22.677 -7.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
602.740 189.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.136 -4.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -3.661 -1.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-872.670 11.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.818 1.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.818 1.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.194 -172.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -238.197 -138.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -52.997 -33.958
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-596.294 181.917
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -596.294 181.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.602 -119.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
851.161 573.242
Kredilerden Nakit Girişleri
5 580.956 570.589
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 265.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.205 2.653
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.061.038 -603.536
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.061.038 -603.536
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
912.696 -70.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.252 -21.743
Ödenen Temettüler
18 -497.007 0
Ödenen Faiz
-118.169 -23.801
Alınan Faiz
23 39.211 26.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.125 74.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.125 74.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.136 82.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.011 157.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.354 216.011
Ticari Alacaklar
4.239.301 3.285.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 4.212.640 3.280.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.661 5.008
Diğer Alacaklar
1.792.010 1.086.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.452.229 855.935
İlişkili Olmayan Taraflardan D 18.830
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 7.824 18.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 30.489 287
Stoklar
9 1.990.210 952.552
Peşin Ödenmiş Giderler
111.016 53.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 111.016 53.422
Diğer Dönen Varlıklar
9.511 3.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.511 3.812
ARA TOPLAM
8.219.715 5.616.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.219.715 5.616.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.519 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.519 4.500
Maddi Duran Varlıklar
2.283.735 2.190.304
Arazi ve Arsalar
11 503.898 503.898
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 49.040 49.957
Binalar
11 638.603 643.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 972.301 919.610
Taşıtlar
11 302 366
Mobilya ve Demirbaşlar
11 41.718 36.413
Özel Maliyetler
11 4.693 4.688
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 73.180 32.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 148.285 148.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
236.156 216.439
Diğer Haklar
13 170 180
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 218.173 202.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.813 13.835
Peşin Ödenmiş Giderler
102.522 53.056
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 102.522 53.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.782.217 2.613.219
TOPLAM VARLIKLAR
11.001.932 8.229.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
745.928 998.969
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.258 16.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 2.258 16.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.670 982.788
Banka Kredileri
5 709.455 960.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.792 22.248
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.423 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.529 234.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.529 234.294
Banka Kredileri
5 93.529 234.294
Ticari Borçlar
4.423.151 2.874.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 254.523 188.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.168.628 2.686.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 75.832 54.166
Diğer Borçlar
1.118.981 206.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.118.981 206.285
Türev Araçlar
30.441 48.839
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 28.938 11.743
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 1.503 37.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.637 2.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.320 9.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.320 9.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.752 29.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 51.752 29.075
ARA TOPLAM
6.552.571 4.458.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.552.571 4.458.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.960 207.731
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
121.708 109.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 121.708 109.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
323.252 98.673
Banka Kredileri
5 51.484 88.566
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.768 10.107
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 265.000 0
Ticari Borçlar
111.056 61.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 111.056 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.544 85.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 106.544 85.734
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 45.074 54.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.634 409.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.260.205 4.868.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.741.727 3.361.765
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 32.576 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
764.115 771.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
764.115 771.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
794.093 800.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.978 -28.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.740 -29.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.740 -29.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.740 -29.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
142.089 187.190
Yasal Yedekler
18 142.089 187.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.754.227 792.276
Net Dönem Karı veya Zararı
827.246 1.331.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.741.727 3.361.765
TOPLAM KAYNAKLAR
11.001.932 8.229.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.344.803 3.510.378 4.375.432 1.915.321
Satışların Maliyeti
19 -6.151.200 -2.966.898 -3.676.369 -1.600.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.193.603 543.480 699.063 314.377
BRÜT KAR (ZARAR)
1.193.603 543.480 699.063 314.377
Genel Yönetim Giderleri
21 -58.668 -36.566 -31.176 -20.169
Pazarlama Giderleri
21 -85.368 -49.915 -44.436 -25.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -55.741 -31.031 -30.435 -15.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 583.765 205.240 170.732 105.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -639.121 -262.226 -149.379 -127.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
938.470 368.982 614.369 231.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
938.470 368.982 614.369 231.243
Finansman Gelirleri
23 511.192 216.982 181.333 94.504
Finansman Giderleri
23 -642.017 -237.539 -287.187 -109.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
807.645 348.425 508.515 216.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.601 2.295 7.664 -1.182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.866 -1.642 -2.378 -1.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 23.467 3.937 10.042 -177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
827.246 350.720 516.179 215.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
827.246 350.720 516.179 215.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
827.246 350.720 516.179 215.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 4,35000000 1,85000000 2,72000000 1,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.464 -2.308 -136 -1.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.830 -2.885 -169 -2.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
366 577 33 456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
366 577 33 456
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.187 -8.822 -10.132 -9.694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.795 -11.310 -10.854 -12.428
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
65.795 -11.310 -10.854 -12.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.608 2.488 722 2.734
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-14.608 2.488 722 2.734
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.723 -11.130 -10.268 -11.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
876.969 339.590 505.911 203.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
876.969 339.590 505.911 203.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,35% Hacim : 5.103 Mio.TL Son veri saati : 13:35
Düşük 1.390 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6503 Değişim: 0,27%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6587
Açılış: 8,6272
10,1536 Değişim: 0,36%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1768
Açılış: 10,1172
494,00 Değişim: 0,35%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.