KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2021 - 19:49
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
380.532 377.581
Dönem Karı (Zararı)
311.067 135.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
311.067 135.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.585 96.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 87.694 66.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.060 -714
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.060 -714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.083 5.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.726 4.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 357 1.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.514 -4.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.904 -17.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 45.418 13.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 95.905 30.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.783 1.958
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.783 1.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -11.937 -3.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.115 -1.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.115 -1.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -2.402 1.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-153.064 149.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.299 285.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -165.294 279.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.005 5.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.045 -11.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -47.045 -11.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -771.188 -323.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -78.033 -7.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
884.527 215.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 24.726 31.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 859.801 184.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 6.765 -2.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.209 -7.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -3.692 -4.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 23.901 -2.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
384.588 380.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.613 -2.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.443 -601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-714.092 -90.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.110 1.546
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.110 1.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.715 -99.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -113.145 -83.484
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -25.570 -16.058
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-582.487 7.626
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -582.487 7.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.681 -135.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.243 359.815
Kredilerden Nakit Girişleri
5 300.243 359.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.872 -428.026
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -283.872 -428.026
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
256.218 -70.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.253 -7.154
Ödenen Faiz
-44.116 -7.364
Alınan Faiz
16.904 17.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.443 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.879 152.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.879 152.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.136 82.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.257 234.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.796 395.980 395.980 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.227 1.806.227
Transferler
568.072 -568.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -484 -484 872 872 872 135.443 135.443 135.831 135.831
Dönem Karı (Zararı)
135.443 135.443 135.443 135.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -484 -484 872 872 872 388 388
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -15.280 395.496 395.496 872 872 872 173.938 927.544 135.443 1.062.987 1.942.058 1.942.058
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Transferler
-3.047 -3.047 -3.047 36 1.334.319 -1.331.308 3.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328 -1.328 -1.328 61.319 61.319 61.319 311.067 311.067 371.058 371.058
Dönem Karı (Zararı)
311.067 311.067 311.067 311.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328 -1.328 -1.328 61.319 61.319 61.319 59.991 59.991
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 797.140 -29.842 767.298 767.298 31.872 31.872 31.872 187.226 2.126.595 311.067 2.437.662 3.732.823 3.732.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.534 216.011
Ticari Alacaklar
3.454.294 3.285.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 3.446.281 3.280.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.013 5.008
Diğer Alacaklar
1.715.389 1.086.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 1.438.422 855.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 276.967 230.215
Türev Araçlar
54.349 18.830
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 13.803 18.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 40.546 287
Stoklar
9 1.721.680 952.552
Peşin Ödenmiş Giderler
110.608 53.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 110.608 53.422
Diğer Dönen Varlıklar
7.504 3.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.504 3.812
ARA TOPLAM
7.190.358 5.616.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.190.358 5.616.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.793 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.793 4.500
Maddi Duran Varlıklar
2.232.635 2.190.304
Arazi ve Arsalar
11 503.898 503.898
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 49.498 49.957
Binalar
11 641.032 643.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 955.444 919.610
Taşıtlar
11 334 366
Mobilya ve Demirbaşlar
11 39.040 36.413
Özel Maliyetler
11 4.813 4.688
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 38.576 32.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 148.629 148.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.233 216.439
Diğer Haklar
13 175 180
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 209.477 202.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 16.581 13.835
Peşin Ödenmiş Giderler
73.903 53.056
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 73.903 53.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.686.193 2.613.219
TOPLAM VARLIKLAR
9.876.551 8.229.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.235.394 998.969
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.190 16.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 2.190 16.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.233.204 982.788
Banka Kredileri
5 1.204.377 960.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 28.827 22.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.399 234.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.399 234.294
Banka Kredileri
5 143.399 234.294
Ticari Borçlar
3.736.021 2.874.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 212.868 188.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.523.153 2.686.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 60.931 54.166
Diğer Borçlar
462.503 206.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 462.503 206.285
Türev Araçlar
18.492 48.839
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 17.785 11.743
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 707 37.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.477 2.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.031 9.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.031 9.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.976 29.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 52.976 29.075
ARA TOPLAM
5.721.224 4.458.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.721.224 4.458.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.891 207.731
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.298 109.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 122.298 109.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.593 98.673
Banka Kredileri
5 49.202 88.566
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.391 10.107
Ticari Borçlar
85.234 61.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 85.234 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.508 85.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 102.508 85.734
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 55.871 54.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.504 409.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.143.728 4.868.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.732.823 3.361.765
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
767.298 771.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
767.298 771.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
797.140 800.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.842 -28.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.872 -29.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.872 -29.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.872 -29.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.226 187.190
Yasal Yedekler
18 187.226 187.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.126.595 792.276
Net Dönem Karı veya Zararı
311.067 1.331.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.732.823 3.361.765
TOPLAM KAYNAKLAR
9.876.551 8.229.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.969.371 1.595.057
Satışların Maliyeti
19 -2.474.831 -1.365.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
494.540 229.103
BRÜT KAR (ZARAR)
494.540 229.103
Genel Yönetim Giderleri
21 -27.492 -16.397
Pazarlama Giderleri
21 -40.932 -24.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -25.306 -15.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 413.033 100.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -489.742 -135.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.101 137.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
324.101 137.739
Finansman Gelirleri
23 329.859 122.478
Finansman Giderleri
23 -354.830 -128.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
299.130 131.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.937 3.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.488 -637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.425 4.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
311.067 135.443
DÖNEM KARI (ZARARI)
311.067 135.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
311.067 135.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 1,64000000 0,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.328 -484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661 -605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
333 121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
333 121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.319 872
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.649 1.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
76.649 1.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.330 -246
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-15.330 -246
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.991 388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
371.058 135.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
371.058 135.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5057 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2813 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,91 Değişim: -0,08%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.