KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 19:05
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Transferler
55.732 566.829 -622.561 -55.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.063 -1.150 -6.213 -6.213 636 636 636 5.063 445.285 450.348 444.771 444.771
Dönem Karı (Zararı)
-5.063 -5.063 -5.063 5.063 445.285 450.348 445.285 445.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.150 -1.150 -1.150 636 636 636 -514 -514
Kar Payları
-566.828 -566.828 -566.828 -566.828
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 412.464 -8.719 403.745 403.745 0 0 0 173.938 357.785 445.285 803.070 1.689.518 1.689.518
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Transferler
-5.063 -5.063 -5.063 13.252 559.883 -568.072 -8.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 709.933 709.933 686.531 686.531
Dönem Karı (Zararı)
709.933 709.933 709.933 709.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 -23.402 -23.402
Kar Payları
-128.766 -128.766 -128.766 -128.766
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 405.713 -18.992 386.721 386.721 -19.205 -19.205 -19.205 187.190 790.589 709.933 1.500.522 2.363.993 2.363.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
397.466 303.436
Dönem Karı (Zararı)
709.933 445.285
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
709.933 445.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
305.078 79.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 221.050 188.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.928 -1.671
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.928 -1.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.424 9.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.604 8.534
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.820 708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.936 -78.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -37.409 -142.920
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 63.345 64.074
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.494 -3.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.228 -15.735
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.228 -15.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -5.985 -3.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.292 -364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.292 -364
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -13.705 -15.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-608.177 -213.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-844.085 -183.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -851.008 -184.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.923 1.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.253 21.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -34.253 21.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -387.530 -191.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -50.071 -34.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
682.258 125.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.108 47.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 688.366 78.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.677 10.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.827 36.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -8.660 -15.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 31.487 52.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
406.834 310.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.200 -4.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.168 -2.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-680.257 183.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.100 1.570
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.100 1.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-310.858 -225.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -256.664 -183.329
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -54.194 -42.648
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-372.499 408.069
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -372.499 408.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.795 -562.689
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.569.984 1.068.188
Kredilerden Nakit Girişleri
1.569.984 1.068.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.321.531 -1.042.173
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.321.531 -1.042.173
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
129.012 -81.987
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.098 -17.284
Ödenen Temettüler
6 -128.766 -566.828
Ödenen Faiz
-52.215 -65.525
Alınan Faiz
37.409 142.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.996 -75.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.996 -75.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.287 103.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.291 27.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.037 119.328
Ticari Alacaklar
2.592.342 1.748.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.592.179 1.741.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 163 7.086
Diğer Alacaklar
1.034.248 630.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 854.648 482.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 179.600 148.056
Türev Araçlar
7.163 2.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 5.676 2.603
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 1.487 0
Stoklar
9 1.031.738 646.136
Peşin Ödenmiş Giderler
42.223 20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 42.223 20.052
Diğer Dönen Varlıklar
9.823 1.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.823 1.163
ARA TOPLAM
4.777.574 3.167.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.777.574 3.167.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.457 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.457 3.748
Maddi Duran Varlıklar
1.591.368 1.516.259
Arazi ve Arsalar
11 192.824 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 40.081 39.632
Binalar
11 431.989 435.552
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 868.685 771.383
Taşıtlar
11 277 168
Mobilya ve Demirbaşlar
11 31.156 26.336
Özel Maliyetler
11 4.885 5.133
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 21.471 45.231
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 125.954 61.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.088 180.509
Diğer Haklar
13 151 165
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 197.348 167.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.589 12.389
Peşin Ödenmiş Giderler
81.495 53.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 81.495 53.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.015.362 1.816.058
TOPLAM VARLIKLAR
6.792.936 4.983.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
923.680 733.300
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.476 6.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.476 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
910.204 726.327
Banka Kredileri
5 894.171 714.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.033 12.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.644 13.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.644 13.342
Banka Kredileri
5 57.644 13.342
Ticari Borçlar
2.758.647 2.069.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 126.272 132.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.632.375 1.937.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 45.603 42.926
Diğer Borçlar
199.303 70.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 199.303 70.291
Türev Araçlar
42.674 5.264
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 16.565 5.264
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 26.109 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.671 504
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.667 5.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.667 5.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.809 50.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 81.809 50.322
ARA TOPLAM
4.120.698 2.991.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.698 2.991.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
193.823 56.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.230 32.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 91.230 32.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
102.593 24.285
Banka Kredileri
5 90.622 10.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.971 13.982
Ticari Borçlar
280 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 280 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.940 57.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 64.940 57.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 49.202 64.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.245 185.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.428.943 3.177.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.363.993 1.806.228
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
386.721 395.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
386.721 395.981
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
405.713 410.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.992 -14.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.205 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.205 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.205 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.190 173.938
Yasal Yedekler
18 187.190 173.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 790.589 359.472
Net Dönem Karı veya Zararı
709.933 568.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.363.993 1.806.228
TOPLAM KAYNAKLAR
6.792.936 4.983.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 6.043.224 4.995.815 2.532.846 1.792.497
Satışların Maliyeti
19 -4.976.257 -4.340.192 -2.009.359 -1.588.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.066.967 655.623 523.487 204.466
BRÜT KAR (ZARAR)
1.066.967 655.623 523.487 204.466
Genel Yönetim Giderleri
21 -55.389 -48.891 -18.823 -16.564
Pazarlama Giderleri
21 -83.606 -73.045 -33.691 -27.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -47.597 -40.958 -16.566 -16.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 411.558 213.354 206.318 49.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -480.455 -270.142 -218.229 -63.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
811.478 435.941 442.496 130.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
811.478 435.941 442.496 130.917
Finansman Gelirleri
23 379.583 281.441 162.601 71.317
Finansman Giderleri
23 -487.113 -275.855 -249.574 -73.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
703.948 441.527 355.523 128.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.985 3.758 3.690 -489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.335 -2.341 -1.693 -667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 9.320 6.099 5.383 178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
709.933 445.285 359.213 128.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
709.933 445.285 359.213 128.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
709.933 445.285 359.213 128.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 3,74000000 2,34000000 1,89000000 0,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.197 -1.150 -1.889 -442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.247 -1.437 -2.362 -552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.050 287 473 110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.050 287 473 110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.205 636 -10.383 483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.622 815 -13.312 619
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-24.622 815 -13.312 619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.417 -179 2.929 -136
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
5.417 -179 2.929 -136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.402 -514 -12.272 41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.531 444.771 346.941 128.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
686.531 444.771 346.941 128.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884525


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8938 Değişim: -0,07%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2013 Değişim: -0,46%
Düşük 31,1629 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.875,05 Değişim: -0,50%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.