KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:17
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -3.313 -3.313 -3.313 18.786 18.786 18.786 77.019 193.669 325.005 518.674 919.931 0 919.931
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.608 290.397 -325.005 -34.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-415 -415 -415 -28.519 -28.519 -28.519 209.488 209.488 180.554 180.554
Dönem Karı (Zararı)
209.488 209.488 209.488 209.488
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-415 -415 -415 -28.519 -28.519 -28.519 -28.934 -28.934
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -3.728 -3.728 -3.728 -9.733 -9.733 -9.733 111.627 304.066 209.488 513.554 920.485 920.485
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.579 288.655 -295.234 -6.579 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 463.625 463.625 881.723 881.723
Dönem Karı (Zararı)
463.625 463.625 463.625 463.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 418.098 418.098
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -6.984 410.543 410.543 118.206 352.721 463.625 816.346 1.653.860 1.653.860


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
891.329 -4.258
Dönem Karı (Zararı)
463.625 209.488
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
463.625 209.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.070 120.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 118.126 80.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.600 73
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.600 73
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.609 7.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.982 7.097
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 627 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.424 19.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -71.261 -16.251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 38.837 35.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
225.661 39.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
48.640 -28.954
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
48.640 -28.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.612 7.500
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-844 -377
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-844 -377
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -5.686 -3.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.148 -321.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-507.289 -397.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -509.057 -394.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.768 -2.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.931 -14.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -110.931 -14.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -301.680 -196.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.789 -28.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
975.568 316.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.017 5.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 958.551 311.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 13.109 8.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.160 -9.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 3.424 -3.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 4.736 -5.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
896.843 8.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.088 -4.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.426 -7.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-663.303 -12.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.063 2.226
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.063 2.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-444.534 -213.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -409.348 -182.917
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -35.186 -30.389
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-219.832 198.242
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -219.832 198.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.677 8.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
681.198 419.463
Kredilerden Nakit Girişleri
681.146 418.421
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
52 1.042
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.974 -166.913
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.974 -166.913
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-65.845 -54.548
Ödenen Temettüler
6 -240.000 -180.000
Ödenen Faiz
-27.317 -25.553
Alınan Faiz
71.261 16.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.651 -8.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.651 -8.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.190 11.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.539 3.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.714 73.679
Ticari Alacaklar
1.553.172 1.045.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.547.859 1.038.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.313 7.081
Diğer Alacaklar
975.958 645.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 731.730 511.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 244.228 133.297
Türev Araçlar
3.982 4.009
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 3.982 1.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 2.250
Stoklar
9 799.260 500.180
Peşin Ödenmiş Giderler
30.243 13.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.243 13.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.250
Diğer Dönen Varlıklar
2.517 5.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 2.517 5.941
ARA TOPLAM
3.434.846 2.289.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.434.846 2.289.940
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.362.646 553.202
Arazi ve Arsalar
11 192.824 39.063
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 40.752 844
Binalar
11 431.143 40.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 619.548 367.398
Taşıtlar
11 246 249
Mobilya ve Demirbaşlar
11 23.309 17.689
Özel Maliyetler
11 4.369 4.070
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 50.455 83.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
137.647 118.214
Diğer Haklar
12 17 19
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 128.934 109.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.696 8.389
Peşin Ödenmiş Giderler
48.301 62.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.301 62.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 5.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.548.594 740.049
TOPLAM VARLIKLAR
4.983.440 3.029.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.381 281.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.381 281.926
Banka Kredileri
5 412.647 281.476
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 734 450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.608 70.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.608 70.051
Banka Kredileri
5 321.608 70.051
Ticari Borçlar
2.202.144 1.242.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 57.761 40.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.144.383 1.201.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 39.780 26.671
Diğer Borçlar
99.293 64.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 99.293 64.507
Türev Araçlar
56.857 9.977
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 56.857 5.993
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 3.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.855 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.824 2.197
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.824 2.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.433 8.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.433 8.697
ARA TOPLAM
3.151.175 1.706.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.151.175 1.706.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.726 179.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.726 179.514
Banka Kredileri
5 5.412 178.968
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 314 546
Ticari Borçlar
17.664 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.664 1.959
Diğer Borçlar
49.871 98.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 49.871 98.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.619 31.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 35.619 31.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 69.525 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.405 311.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.329.580 2.017.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.653.860 1.012.137
Ödenmiş Sermaye
17 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
410.543 -6.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
410.543 -6.203
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.527 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.984 -6.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -1.352
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.352
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.206 111.627
Yasal Yedekler
17 118.206 111.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 352.721 304.066
Net Dönem Karı veya Zararı
463.625 295.234
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.653.860 1.012.137
TOPLAM KAYNAKLAR
4.983.440 3.029.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.841.723 2.828.740 1.453.397 1.084.228
Satışların Maliyeti
18 -3.065.292 -2.484.663 -1.039.030 -956.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
776.431 344.077 414.367 127.564
BRÜT KAR (ZARAR)
776.431 344.077 414.367 127.564
Genel Yönetim Giderleri
20 -43.726 -32.996 -12.707 -8.978
Pazarlama Giderleri
20 -54.673 -37.945 -22.534 -13.426
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -32.685 -26.537 -13.535 -11.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 454.700 206.553 265.069 66.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -646.624 -114.885 -400.577 -34.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
453.423 338.267 230.083 126.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
453.423 338.267 230.083 126.149
Finansman Gelirleri
22 500.781 79.756 342.843 23.261
Finansman Giderleri
22 -496.191 -201.035 -323.961 -75.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
458.013 216.988 248.965 73.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.612 -7.500 -3.036 -3.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.531 -4.905 -2.041 -512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 10.143 -2.595 -995 -3.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
463.625 209.488 245.929 70.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
463.625 209.488 245.929 70.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
463.625 209.488 245.929 70.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 24 2,44000000 1,10000000 1,29000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
416.746 -415 417.048 -292
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
502.688 0 502.688 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-976 -519 -599 -365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.966 104 -85.041 73
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-85.161 0 -85.161 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
195 104 120 73
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.352 -28.519 -14.867 4.347
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.733 -35.649 -19.061 5.433
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.733 -35.649 -19.061 5.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-381 7.130 4.194 -1.086
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-381 7.130 4.194 -1.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
418.098 -28.934 402.181 4.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
881.723 180.554 648.110 74.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
881.723 180.554 648.110 74.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715871


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4088 Değişim: 0,06%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4146
Açılış: 7,4046
8,9983 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0059
Açılış: 8,9998
443,08 Değişim: 0,29%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 443,48
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.