KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:14
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -3.313 -3.313 -3.313 18.786 18.786 18.786 77.019 193.669 325.005 518.674 919.931 919.931
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
325.005 -325.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105 -105 -105 -10.468 -10.468 -10.468 72.728 72.728 62.155 62.155
Dönem Karı (Zararı)
72.728 72.728 72.728 72.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105 -105 -105 -10.468 -10.468 -10.468 -10.573 -10.573
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -3.418 -3.418 -3.418 8.318 8.318 8.318 77.019 518.674 72.728 591.402 982.086 982.086
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-16.471 311.705 -295.234 16.471 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275 -275 -275 -10.634 -10.634 -10.634 84.397 84.397 73.488 73.488
Dönem Karı (Zararı)
84.397 84.397 84.397 84.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275 -275 -275 -10.634 -10.634 -10.634 -10.909 -10.909
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.478 -6.478 -6.478 -11.986 -11.986 -11.986 95.156 615.771 84.397 700.168 1.085.625 1.085.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.672 -56.534
Dönem Karı (Zararı)
84.397 72.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.397 72.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.771 36.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 35.670 25.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-255 795
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -255 795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.085 1.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.085 1.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.767 -727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -24.016 -8.643
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 11.249 7.916
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.403 13.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.898 -3.707
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.898 -3.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-944 45
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79 -82
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-79 -82
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -1.444 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.330 -160.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.005 24.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -60.591 30.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 586 -5.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.332 -34.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.332 -34.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -123.072 -186.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 11.130 -26.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.240 62.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.305 6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 211.935 55.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.147 7.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.222 -7.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 2.527 20
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 4.695 -7.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.498 -51.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.643 -1.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -183 -3.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.738 72.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101 88
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101 88
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.197 -43.104
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -144.530 -34.597
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.667 -8.507
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15.358 115.398
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 15.358 115.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.234 -20.074
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.251 46.133
Kredilerden Nakit Girişleri
156.320 44.856
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-69 1.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.745 -43.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.745 -43.444
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-33.593 -27.996
Ödenen Faiz
-6.695 -3.410
Alınan Faiz
24.016 8.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.168 -4.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.168 -4.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.190 11.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.358 7.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.291 73.679
Ticari Alacaklar
1.105.888 1.045.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.099.393 1.038.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.495 7.081
Diğer Alacaklar
637.169 645.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 496.540 511.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 140.629 133.297
Türev Araçlar
2.096 4.009
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 2.096 1.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 2.250
Stoklar
9 623.507 500.180
Peşin Ödenmiş Giderler
20.312 13.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.312 13.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.432 1.250
Diğer Dönen Varlıklar
3.414 5.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 3.414 5.941
ARA TOPLAM
2.532.109 2.289.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.532.109 2.289.940
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
666.992 553.202
Arazi ve Arsalar
11 39.063 39.063
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 829 844
Binalar
11 84.870 40.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 409.269 367.398
Taşıtlar
11 227 249
Mobilya ve Demirbaşlar
11 18.278 17.689
Özel Maliyetler
11 4.067 4.070
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 110.389 83.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.929 118.214
Diğer Haklar
12 18 19
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 115.512 109.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.399 8.389
Peşin Ödenmiş Giderler
45.313 62.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.313 62.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 10.598 5.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
846.832 740.049
TOPLAM VARLIKLAR
3.378.941 3.029.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.085 281.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.085 281.926
Banka Kredileri
5 356.609 281.476
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 476 450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
223.522 70.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
223.522 70.051
Banka Kredileri
5 223.522 70.051
Ticari Borçlar
1.460.000 1.242.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 51.049 40.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.408.951 1.201.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.818 26.671
Diğer Borçlar
69.533 64.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 69.533 64.507
Türev Araçlar
15.798 9.977
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 431 5.993
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 15.367 3.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 906 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.197 2.197
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.197 2.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.392 8.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.392 8.697
ARA TOPLAM
2.173.251 1.706.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.173.251 1.706.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.296 179.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.296 179.514
Banka Kredileri
5 10.845 178.968
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 451 546
Ticari Borçlar
6.480 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.480 1.959
Diğer Borçlar
69.755 98.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 69.755 98.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.534 31.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 32.534 31.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.065 311.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.293.316 2.017.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.085.625 1.012.137
Ödenmiş Sermaye
17 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.478 -6.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.478 -6.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.478 -6.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.986 -1.352
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.986 -1.352
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.986 -1.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
95.156 111.627
Yasal Yedekler
17 95.156 111.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 615.771 304.066
Net Dönem Karı veya Zararı
84.397 295.234
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.085.625 1.012.137
TOPLAM KAYNAKLAR
3.378.941 3.029.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.040.822 689.010
Satışların Maliyeti
18 -901.465 -589.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.357 99.985
BRÜT KAR (ZARAR)
139.357 99.985
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.013 -10.016
Pazarlama Giderleri
20 -14.599 -10.838
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -8.818 -6.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 72.916 92.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -69.345 -61.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.498 103.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.498 103.753
Finansman Gelirleri
22 47.179 31.800
Finansman Giderleri
22 -71.224 -62.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.453 72.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
944 -45
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -906 -1.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.850 967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.397 72.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.397 72.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.397 72.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 24 0,44000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-275 -105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344 -131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69 26
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69 26
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.634 -10.468
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.632 -13.085
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.632 -13.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.998 2.617
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.998 2.617
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.909 -10.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.488 62.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.488 62.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678911


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: 0,00% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9014 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2215 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.877,01 Değişim: 0,12%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,96
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.