KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 20:30
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.742.624 73.742.624 73.742.624
Kar Payları
-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 73.742.264 246.162.274 246.162.274
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
1.181.845 180.557.545 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
631.502.220 631.502.220 631.502.220
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 0 17.826.859 7.355.087 284.209.408 631.502.220 992.893.574 992.893.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.012.449 -6.220.867
Dönem Karı (Zararı)
631.502.220 73.742.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-634.192.538 -72.651.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.468 7.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.337 17.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.337 17.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.446.174 -1.428.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-596.803.169 -71.247.897
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -596.803.169 -71.247.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.886 -20.216.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
110.756 -25.286.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72 -204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.819 -5.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.239 75.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.549.432 -19.125.056
Alınan Faiz
447.327 1.218.303
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-147.105.157 -106.713.388
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
19 81.194.813 118.434.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.624 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.624 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.893.179 -9.238.368
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
71.495.000 0
Ödenen Temettüler
-2.600.000 -6.120.000
Ödenen Faiz
15 -1.821 -12.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.106 -15.459.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.106 -15.459.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.344.460 34.113.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.197.566 18.654.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 4.197.566 3.344.460
Finansal Yatırımlar
17 1.034.740.524 372.027.011
Diğer Alacaklar
191.249 164.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 191.249 164.966
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.356 196.203
Diğer Dönen Varlıklar
6 515.805 478.997
ARA TOPLAM
1.039.667.500 376.211.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.039.667.500 376.211.637
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15.945 1.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.582 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.527 1.371
TOPLAM VARLIKLAR
1.039.692.027 376.213.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.080 1.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.080 1.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 38.306 21.487
Diğer Borçlar
0 12.028.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 12.028.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.028 11.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.028 11.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
69.819 56.580
ARA TOPLAM
130.233 12.118.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.233 12.118.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
46.522.844 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 46.522.844 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
145.376 102.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
145.376 102.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.668.220 102.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.798.453 12.221.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
992.893.574 363.991.354
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.355.087 6.173.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
284.209.408 106.251.863
Net Dönem Karı veya Zararı
631.502.220 181.739.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
992.893.574 363.991.354
TOPLAM KAYNAKLAR
1.039.692.027 376.213.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.701.894 -2.462.857 -1.021.541 -710.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 645.604.101 76.295.280 213.076.768 54.301.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -4.825.747 -1.398 -4.216.367 -106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
638.076.460 73.831.025 207.838.860 53.590.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
638.076.460 73.831.025 207.838.860 53.590.874
Finansman Giderleri
15 -6.574.240 -88.401 -3.176.776 -19.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 12,14400000 1,42700000 3,93600000 1,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.854 Değişim: 2,44% Hacim : 30.235 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2304 Değişim: -3,22%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0065 Değişim: -3,35%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
760,57 Değişim: -2,33%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.