KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:24
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.171.668 20.171.668 20.171.668
Kar Payları
-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 20.171.668 192.591.318 192.591.318
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
181.739.390 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
426.840.136 426.840.136 426.840.136
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 287.991.253 426.840.136 790.831.490 790.831.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.753.950 10.972.372
Dönem Karı (Zararı)
426.840.136 20.171.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-428.423.401 -20.203.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.063 7.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.500 11.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.500 11.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.650.547 -1.025.705
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-399.825.417 -19.196.967
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -399.825.417 -19.196.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.079.654 -3.776.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.795 -3.792.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.038.555 26.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.782 -5.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522 -5.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.496.389 -3.808.655
Alınan Faiz
227.006 945.331
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-59.431.125 -75.387.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
19 10.953.780 89.258.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.325 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.325 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.718.958 -9.237.871
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
49.720.000 0
Ödenen Temettüler
0 -6.120.000
Ödenen Faiz
15 -1.042 -11.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937.683 1.734.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937.683 1.734.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.344.460 34.113.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.282.143 35.848.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 7.282.143 3.344.460
Finansal Yatırımlar
17 820.329.773 372.027.011
Diğer Alacaklar
285.659 164.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 285.659 164.966
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.333 196.203
Diğer Dönen Varlıklar
6 518.379 478.997
ARA TOPLAM
828.427.287 376.211.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
828.427.287 376.211.637
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
17.512 1.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.121 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.633 1.371
TOPLAM VARLIKLAR
828.453.920 376.213.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 4.039.563 1.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.039.563 1.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 37.269 21.487
Diğer Borçlar
0 12.028.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 12.028.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.159 11.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.159 11.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 57.102 56.580
ARA TOPLAM
4.152.093 12.118.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.152.093 12.118.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
33.323.929 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 33.323.929 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.408 102.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
146.408 102.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.470.337 102.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.622.430 12.221.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
790.831.490 363.991.354
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 6.173.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.991.253 106.251.863
Net Dönem Karı veya Zararı
426.840.136 181.739.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
790.831.490 363.991.354
TOPLAM KAYNAKLAR
828.453.920 376.213.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.680.353 -1.752.381 -879.422 -685.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 432.527.333 21.993.824 98.104.980 17.916.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -609.380 -1.292 -608.881 2.404.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
430.237.600 20.240.151 96.616.677 19.635.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
430.237.600 20.240.151 96.616.677 19.635.881
Finansman Giderleri
15 -3.397.464 -68.483 -1.972.627 -43.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 8,20800000 0,39200000 1,82000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956445


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.421 Değişim: 0,18% Hacim : 1.922 Mio.TL Son veri saati : 10:26
Düşük 1.419 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5893 Değişim: 0,74%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5947
Açılış: 8,5258
10,1190 Değişim: 0,60%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1390
Açılış: 10,0589
485,98 Değişim: 1,14%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 486,06
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.