KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2021 - 14:03
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.182.084 31.182.084 31.182.084
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.739.390 181.739.390 181.739.390
Kar Payları
-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.726.340 6.726.340 6.726.340
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.242.341 46.512.813
Dönem Karı (Zararı)
181.739.390 31.182.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-178.867.707 -30.753.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.877 19.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.682 -3.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.682 -3.114
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -325.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.686.655 -3.930.782
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-173.220.611 -24.765.361
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -173.220.611 -24.765.361
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -1.748.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.751.503 23.645.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.250.000 11.133.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
503.185 12.493.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113 383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.427 10.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.858 7.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.623.186 24.073.592
Alınan Temettüler
14 0 325.823
Alınan Faiz
14 5.246.053 4.138.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-74.628.063 -13.631.863
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11.551.480 31.606.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.472.942 -12.427.814
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.832.314 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.832.314 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
12.028.512 0
Ödenen Temettüler
-6.120.000 -12.220.000
Ödenen Faiz
15 -161.910 -207.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.769.399 34.084.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.769.399 34.084.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 34.113.859 28.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 3.344.460 34.113.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 3.344.460 34.113.859
Finansal Yatırımlar
17 372.027.011 135.729.817
Ticari Alacaklar
0 11.250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 11.250.000
Diğer Alacaklar
164.966 146.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 164.966 146.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
196.203 158.678
Diğer Dönen Varlıklar
6 478.997 435.812
ARA TOPLAM
376.211.637 181.834.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.211.637 181.834.515
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.371 9.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.371 9.248
TOPLAM VARLIKLAR
376.213.008 181.843.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.008 1.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.008 1.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 21.487 25.914
Diğer Borçlar
12.028.512 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 12.028.512 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.332 12.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.332 12.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 56.580 53.722
ARA TOPLAM
12.118.919 93.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.118.919 93.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
102.735 104.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
102.735 104.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.735 104.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.221.654 198.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.991.354 181.645.624
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 4.370.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.251.863 76.266.273
Net Dönem Karı veya Zararı
181.739.390 31.182.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.991.354 181.645.624
TOPLAM KAYNAKLAR
376.213.008 181.843.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 31.606.665
Satışların Maliyeti
12 0 -29.858.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.748.265
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.748.265
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.174.856 -2.824.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 185.648.736 32.485.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-490.431 -778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.983.449 31.408.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.983.449 31.408.181
Finansman Giderleri
15 -244.059 -226.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.739.390 31.182.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.739.390 31.182.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.739.390 31.182.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
181.739.390 31.182.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 3,49000000 0,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.739.390 31.182.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
181.739.390 31.182.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909511


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.508 Değişim: 2,46% Hacim : 17.758 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.509
Açılış: 1.492
7,2390 Değişim: -2,50%
Düşük 7,2278 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7215 Değişim: -2,76%
Düşük 8,7093 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
404,77 Değişim: -1,83%
Düşük 403,55 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.