KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.10.2020 - 19:00
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.445.690 16.445.690 16.445.690
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 16.445.690 166.909.230 166.909.230
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 73.742.624 246.162.274 246.162.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.220.867 27.553.898
Dönem Karı (Zararı)
73.742.624 16.445.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.651.063 -18.678.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.734 14.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.751 49.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.751 49.942
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -325.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.428.651 -3.270.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-71.247.897 -13.398.921
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -71.247.897 -13.398.921
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -1.748.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.216.617 13.982.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.000.000 10.742.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.286.565 3.228.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204 -738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.090 8.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.242 4.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.125.056 11.749.916
Alınan Temettüler
14 0 325.823
Alınan Faiz
1.218.303 2.054.763
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-106.713.388 -18.183.269
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
118.434.271 31.606.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.238.368 -12.421.967
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
Ödenen Temettüler
-6.120.000 -12.220.000
Ödenen Faiz
15 -12.394 -201.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.459.235 15.131.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.459.235 15.131.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.113.859 28.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.624 15.160.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 18.654.624 34.113.859
Finansal Yatırımlar
17 195.256.831 135.729.817
Ticari Alacaklar
6.250.000 11.250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
25.594.277 146.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.332.742 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 261.535 146.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
183.607 158.678
Diğer Dönen Varlıklar
6 472.262 435.812
ARA TOPLAM
246.411.601 181.834.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.411.601 181.834.515
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.514 9.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.514 9.248
TOPLAM VARLIKLAR
246.413.115 181.843.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
917 1.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
917 1.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 20.824 25.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.517 12.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.517 12.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 128.964 53.722
ARA TOPLAM
161.222 93.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.222 93.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
89.619 104.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.619 104.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.619 104.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.841 198.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.162.274 181.645.624
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -3.105.974 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 4.370.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.525.523 76.266.273
Net Dönem Karı veya Zararı
73.742.624 31.182.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.162.274 181.645.624
TOPLAM KAYNAKLAR
246.413.115 181.843.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 31.606.665 0 48.335
Satışların Maliyeti
12 0 -29.858.400 0 -46.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.748.265 0 1.933
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.748.265 0 1.933
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.462.857 -2.176.059 -710.476 -687.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 76.295.280 17.331.321 54.301.456 4.576.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.398 -251.808 -106 -251.621
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.831.025 16.651.719 53.590.874 3.639.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.831.025 16.651.719 53.590.874 3.639.280
Finansman Giderleri
15 -88.401 -206.029 -19.918 -15.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 1,42700000 0,31600000 1,05000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7205 Değişim: 0,01%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7215
Açılış: 8,7193
10,4015 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
500,78 Değişim: 0,73%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 500,80
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.