KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:34
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.275.506 14.275.506 14.275.506
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 14.275.506 161.475.610 161.475.610
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.445.690 16.445.690 16.445.690
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 16.445.690 166.909.230 166.909.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.553.898 504.032
Dönem Karı (Zararı)
16.445.690 14.275.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.678.753 -15.950.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.861 15.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.942 21.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.942 21.722
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-325.823 -772.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.270.547 -387.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.398.921 -14.296.582
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -13.398.921 -14.296.582
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.748.265 -531.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.982.979 -13.290.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.742.813 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.228.252 -11.400.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-738 -1.794.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.336 -18.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.316 -77.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.749.916 -14.964.859
Alınan Temettüler
14 325.823 772.269
Alınan Faiz
2.054.763 1.149.394
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-18.183.269 -7.650.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.606.665 21.197.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.421.967 -503.268
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 258.912
Ödenen Temettüler
-12.220.000 0
Ödenen Faiz
15 -201.967 -762.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.131.931 764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.131.931 764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 28.860 2.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 15.160.791 3.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 15.160.791 28.860
Finansal Yatırımlar
17 128.914.783 127.190.993
Ticari Alacaklar
13.058.024 22.383.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.808.024 11.133.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
9.461.299 12.832.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.324.153 12.703.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 137.146 128.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
112.450 2.916
Diğer Dönen Varlıklar
6 432.396 399.088
ARA TOPLAM
167.139.743 162.837.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.139.743 162.837.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14.097 28.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.097 28.958
TOPLAM VARLIKLAR
167.153.840 162.866.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 23.338 15.002
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.560 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.560 59.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.834 46.518
ARA TOPLAM
154.732 121.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.732 121.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
89.878 60.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.878 60.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.878 60.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
244.610 182.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.909.230 162.683.540
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.370.408 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.266.273 74.660.503
Net Dönem Karı veya Zararı
16.445.690 15.483.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.909.230 162.683.540
TOPLAM KAYNAKLAR
167.153.840 162.866.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 31.606.665 32.447.228 48.335 0
Satışların Maliyeti
12 -29.858.400 -31.915.545 -46.402 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.265 531.683 1.933 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.265 531.683 1.933 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.176.059 -1.790.478 -687.424 -544.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 17.331.321 16.535.971 4.576.392 13.550.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -251.808 -239.474 -251.621 381.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.651.719 15.037.702 3.639.280 13.387.759
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.651.719 15.037.702 3.639.280 13.387.759
Finansman Giderleri
15 -206.029 -762.196 -15.857 -288.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,32000000 0,27000000 0,07000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795664


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.