;

KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:21
KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Transferler
15.080.346 -15.080.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
481.936 3.071.871 3.553.807 3.553.807
Dönem Karı (Zararı)
3.071.871 3.071.871 3.071.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
481.936 481.936 481.936
Dönem Sonu Bakiyeler
31 20.000.000 168.744 1.774.852 21.675.648 3.071.871 46.691.115 46.691.115
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751
Transferler
34.146.203 -34.146.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607.710 -15.966 10.866.658 11.458.402 11.458.402
Dönem Karı (Zararı)
10.866.658 10.866.658 10.866.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
607.710 -15.966 591.744 591.744
Dönem Sonu Bakiyeler
31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 310.051 270.863 11.729.891 46.428.097 10.866.658 150.841.153 150.841.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.014.816 -39.163.462
Dönem Karı (Zararı)
10.866.658 3.071.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.866.658 3.071.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.654.845 3.634.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 1.625.433 766.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.489.387 1.334.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.489.387 1.334.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 -3.531.581 8.515
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -4.091.598 -477.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 560.017 486.111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 322.042 -12.611
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 322.042 -12.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -3.167.836 -992.694
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
607.710 2.529.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.226.629 -45.869.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -6.773.771 -12.508.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -100.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.773.771 -12.408.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
607 500.172
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.753 569.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 2.360 -68.851
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-624.000
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -624.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -54.825.032 -5.953.911
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -9.314.800 -2.512.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -37.095.969 -22.749.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -37.095.969 -22.749.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 308.103 52.255
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 5.067.013 116.479
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 5.067.013 116.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.336.191 -204.443
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 40.265 96.273
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -5.376.456 -300.716
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -11.037 -11.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -12.245.552 -1.974.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -8.925.466 -1.960.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 -3.320.086 -13.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-112.014.816 -39.163.462
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.443.409 -4.290.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.443.409 -4.290.126
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -1.724.093 -3.785.476
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -719.316 -504.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.478.142 1.002.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 5.350.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 250.000 5.350.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-683.215 -3.679.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -683.215 -3.679.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-330.430 -237.817
Ödenen Faiz
39 -560.017 -486.111
Alınan Faiz
38 4.091.598 477.596
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
710.206 -420.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.980.083 -42.450.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.980.083 -42.450.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.819.836 75.739.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.839.753 33.289.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 113.839.753 224.819.836
Ticari Alacaklar
10 25.032.991 18.735.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 25.032.991 18.735.970
Diğer Alacaklar
13 19.417 21.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 19.417 21.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 1.871.988 1.871.988
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.871.988 1.871.988
Stoklar
16 71.155.283 16.330.251
Peşin Ödenmiş Giderler
18 41.585.459 30.052.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 207.801 233.634
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 41.377.658 29.818.380
Diğer Dönen Varlıklar
22 8.931.285 5.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 8.931.285 5.819
ARA TOPLAM
262.436.176 291.837.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.436.176 291.837.655
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
509.673 509.673
Diğer Alacaklar
13 2.029.345 2.027.592
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.026.845 2.025.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.500 2.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 8.049.010 8.371.052
Maddi Duran Varlıklar
27 18.196.725 17.350.351
Binalar
27 4.426.819 4.449.300
Tesis, Makine ve Cihazlar
27 7.493.630 7.909.943
Taşıtlar
27 1.537.116 1.225.382
Mobilya ve Demirbaşlar
27 2.781.446 1.704.950
Özel Maliyetler
27 1.957.714 2.060.776
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 3.461.399 279.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 19.451.294 19.274.756
Lisanslar
28 6.126 6.865
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 19.445.168 19.267.891
Peşin Ödenmiş Giderler
18 713.622 2.932.267
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 713.622 2.932.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.411.068 50.744.773
TOPLAM VARLIKLAR
314.847.244 342.582.428
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.091.730 2.461.120
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.091.730 2.461.120
Banka Kredileri
9 2.394.325 2.416.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 697.405 44.884
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 289.264 139.987
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 289.264 139.987
Ticari Borçlar
10 89.815.637 126.911.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 89.815.637 126.911.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.839.211 1.531.108
Diğer Borçlar
13 1.562.184 6.898.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 187.070 146.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.375.114 6.751.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 46.259.368 44.857.011
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 46.259.368 44.857.011
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 44.148 44.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 883.129 3.917.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 6.145.215 9.138.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.083.258 1.545.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 4.061.957 7.592.905
ARA TOPLAM
149.929.886 195.899.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.929.886 195.899.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.532.582 2.351.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.532.582 2.351.276
Banka Kredileri
9 1.589.981 2.007.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.942.601 343.313
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 4.051.932 387.276
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 4.051.932 387.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 143.481 154.518
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.485.121 3.274.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.485.121 3.274.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.863.089 1.132.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.076.205 7.300.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.006.091 203.199.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.841.153 139.382.751
Ödenmiş Sermaye
31 26.000.000 26.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
31 -9.955.039 -9.955.039
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 65.190.632 65.190.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 310.051 -297.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 310.051 -297.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 310.051 -297.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 270.863 286.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 270.863 286.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.729.891 11.729.891
Yasal Yedekler
31 1.774.852 1.774.852
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
31 9.955.039 9.955.039
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 46.428.097 12.281.894
Net Dönem Karı veya Zararı
43 10.866.658 34.146.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.841.153 139.382.751
TOPLAM KAYNAKLAR
314.847.244 342.582.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 67.643.601 32.303.501
Satışların Maliyeti
32 -49.379.850 -26.514.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.263.751 5.788.879
BRÜT KAR (ZARAR)
18.263.751 5.788.879
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.809.190 -1.074.151
Pazarlama Giderleri
33 -164.281 -217.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -6.543.139 -3.709.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 1.749.314 999.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -4.506.843 -2.511.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.989.612 -724.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -322.042 -3.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.667.570 -727.863
Finansman Gelirleri
38 7.635.626 3.988.517
Finansman Giderleri
39 -747.698 -486.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.555.498 2.773.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.688.840 298.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.091.831 -378.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 -597.009 676.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.866.658 3.071.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.866.658 3.071.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.866.658 3.071.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
607.710 481.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41 607.710 481.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.966 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.966
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-15.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
591.744 481.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.458.402 3.553.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.458.402 3.553.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027350


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.442 Değişim: -0,36% Hacim : 25.473 Mio.TL Son veri saati : 15:26
Düşük 2.442 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3989 Değişim: 0,31%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,4028
Açılış: 16,3488
17,5759 Değişim: 0,09%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
980,02 Değişim: 0,76%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.