KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:41
KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -525.158 1.034.552 7.877.781 9.486.816 27.873.991 27.873.991
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 -525.158 1.034.552 7.877.781 9.486.816 27.873.991 27.873.991
Transferler
740.300 8.746.516 -9.486.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
300.330 8.267.079 8.567.409 8.567.409
Dönem Karı (Zararı)
8.267.079 8.267.079 8.267.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
300.330 300.330 300.330
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -224.828 1.774.852 16.595.302 8.267.079 36.412.405 36.412.405
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Transferler
15.080.346 -15.080.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.882 4.919 13.104.823 13.245.624 13.245.624
Dönem Karı (Zararı)
13.104.823 13.104.823 13.104.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.882 4.919 140.801 140.801
Sermaye Arttırımı
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
65.249.072 65.249.072 65.249.072
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
234.118 270.747 508.640 508.640
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 65.249.072 -177.310 4.919 2.008.970 21.946.395 13.104.823 128.140.644 128.140.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.756.186 -8.919.026
Dönem Karı (Zararı)
13.104.823 8.267.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.104.823 8.267.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.656.383 2.372.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 2.167.435 958.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28-35-36 -72.493
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -72.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.361.594 235.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.361.594 235.291
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 -490.605 892.294
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -1.945.310 -147.003
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.454.705 1.099.958
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -60.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -517.923 59.027
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
135.882 300.330
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.517.392 -19.558.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -7.242.240 14.785.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -16.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.242.240 14.802.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 337.659 -6.423.889
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 341.804 -6.406.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -4.145 -17.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -624.000 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -624.000 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -315.336 490.276
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -3.887.503 1.764.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -42.552.956 -23.784.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -42.552.956 -23.784.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 332.252 -78.456
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.432.750
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -1.432.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -2.160.586 -4.685.379
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.341 -3.225.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.166.927 -1.460.119
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -33.111 -33.111
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -2.247.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -1.938.821 653.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.925.241 810.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 -13.580 -157.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.756.186 -8.919.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.461.233 -3.210.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -18.461.233 -3.210.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -15.592.586 -734.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -2.868.647 -2.475.602
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.118.298 8.130.695
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.249.072 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.249.072 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 25.448.412 23.139.473
Kredilerden Nakit Girişleri
9 25.448.412 23.139.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -27.125.710 -14.285.417
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -27.125.710 -14.285.417
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.001 -336.293
Ödenen Faiz
39 -1.454.705 -1.099.958
Alınan Faiz
38 1.945.310 147.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
356.920 565.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.900.879 -3.998.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.900.879 -3.998.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.739.812 24.063.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.640.691 20.065.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 83.640.691 75.739.812
Ticari Alacaklar
10 14.216.883 7.165.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.216.883 7.165.775
Diğer Alacaklar
13 64.723 1.089.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 0 569.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 64.723 520.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 5.428.188 4.804.188
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.428.188 4.804.188
Stoklar
16 4.662.995 4.347.659
Peşin Ödenmiş Giderler
18 14.822.873 10.645.420
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 294.873 243.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 14.528.000 10.401.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 36.130 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 2.550.335 623.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 2.550.335 623.222
ARA TOPLAM
125.422.818 104.415.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.422.818 104.415.287
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
50.000
Diğer Alacaklar
6-13 492.464 2.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 30.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 462.174 2.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 74.458 18.786
Maddi Duran Varlıklar
27 16.746.814 1.814.359
Binalar
27 4.471.781 290.224
Taşıtlar
27 1.297.319 642.805
Mobilya ve Demirbaşlar
27 1.505.602 796.274
Özel Maliyetler
27 1.145.856 85.056
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27 8.326.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 81.310 587.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 17.703.356 16.117.052
Lisanslar
28 7.605 9.822
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 17.695.751 16.107.230
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.354.871 1.630.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.354.871 1.630.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.503.273 20.171.054
TOPLAM VARLIKLAR
161.926.091 124.586.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.000.000 0
Banka Kredileri
9 2.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.772.770 5.201.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.772.770 5.201.303
Banka Kredileri
9 2.656.392 4.858.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 116.378 343.270
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 132.134 60.521
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
132.134 60.521
Ticari Borçlar
10 4.761.551 47.286.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.761.551 47.286.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.326.325 992.240
Diğer Borçlar
13 896.408 3.016.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 82.051 75.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 814.357 2.941.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 12.719.790 13.291.024
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 12.719.790 13.291.024
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 44.148 44.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 709.111 1.193.063
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.275.696 865.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.275.696 865.854
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 13.580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 13.580
ARA TOPLAM
26.637.933 71.965.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.637.933 71.965.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.787.962 4.565.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.787.962 4.565.189
Banka Kredileri
9 2.620.604 4.096.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 167.358 468.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 182.907 1.044.423
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 182.907 1.044.423
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 165.555 198.666
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.281.545 2.499.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.281.545 2.499.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 729.545 1.175.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.147.514 9.483.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.785.447 81.449.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 128.140.644 43.137.308
Ödenmiş Sermaye
31 26.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 3.775 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 65.249.072 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -177.310 -313.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -177.310 -313.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -177.310 -313.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 4.919 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 4.919
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 2.008.970 1.774.852
Yasal Yedekler
31 2.008.970 1.774.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 21.946.395 6.595.302
Net Dönem Karı veya Zararı
43 13.104.823 15.080.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.140.644 43.137.308
TOPLAM KAYNAKLAR
161.926.091 124.586.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 76.977.698 52.994.962 20.267.686 14.247.634
Satışların Maliyeti
32 -54.063.540 -42.646.110 -12.755.684 -11.171.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.914.158 10.348.852 7.512.002 3.076.375
BRÜT KAR (ZARAR)
22.914.158 10.348.852 7.512.002 3.076.375
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.292.150 -2.693.481 -1.814.818 -1.104.382
Pazarlama Giderleri
33 -534.979 -41.869 -172.625 -7.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -10.895.600 -6.032.616 -3.711.492 -1.937.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 2.256.291 4.214.512 93.343 1.779.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -4.155.329 -603.500 -622.517 -163.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.292.391 5.191.898 1.283.893 1.643.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 4.257 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 45.672 6.348 15.759 6.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.338.063 5.202.503 1.299.652 1.649.485
Finansman Gelirleri
38 10.040.214 5.118.268 5.119.905 2.442.215
Finansman Giderleri
39 -1.581.347 -1.384.866 -638.199 -596.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.796.930 8.935.905 5.781.358 3.495.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-692.107 -668.826 -301.655 -184.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.172.439 -172.479 -1.111.120 -172.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 480.332 -496.347 809.465 -11.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,50000000 0,83000000 0,55000000 0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.882 300.330 -199.975 -35.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135.882 300.330 -199.975 -35.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
41 135.882 300.330 -199.975 -35.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.919 0 4.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.919 0 4.919
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.919 4.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.801 300.330 -195.056 -35.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.245.624 8.567.409 5.284.647 3.275.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.245.624 8.567.409 5.284.647 3.275.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975969


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5295 Değişim: 0,29%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,2776 Değişim: 0,40%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3503
Açılış: 15,2171
778,37 Değişim: 0,52%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.