KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:58
KAP ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 0 27.844.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 0 27.844.996
Transferler
9.473.076 -9.473.076 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
335.776 4.955.882 5.291.658 0 5.291.658
Dönem Karı (Zararı)
4.955.882 4.955.882 0 4.955.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
335.776 335.776 0 335.776
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -189.382 1.034.552 17.335.602 4.955.882 33.136.654 0 33.136.654
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 0 43.137.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 0 43.137.308
Transferler
15.080.346 -15.080.346 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
335.857 7.625.120 7.960.977 0 7.960.977
Dönem Karı (Zararı)
7.625.120 7.625.120 0 7.625.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
335.857 335.857 0 335.857
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.775 165.398 339.466 508.639 0 508.639
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.775 22.665 1.940.250 22.015.114 7.625.120 51.606.924 0 51.606.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.733.163 -9.493.111
Dönem Karı (Zararı)
7.625.120 4.955.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.625.120 4.955.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.779.315 2.131.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 1.407.026 613.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28-35-36 0 -3.359
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -78.065
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 74.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35-36 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.180.943 738.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.180.943 738.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
177.412 531.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -662.906 -60.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 840.318 652.600
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -60.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-43.117 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 -43.117 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -1.446.734 -83.944
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
503.785 335.776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.137.598 -16.580.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 1.922.283 15.899.324
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.922.283 15.899.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 865.985 -2.287.262
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 569.023 -2.257.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 296.962 -29.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -9.118.547 -1.666.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -2.452.378 1.628.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -39.019.289 -23.587.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 76.648 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -39.095.937 -23.587.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 242.229 -31.805
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.216.100 -2.250.602
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -6.216.100 -2.250.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.217.821 -4.759.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 46.931 -3.236.323
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.264.752 -1.523.038
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -22.074 -22.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.121.886 496.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -3.108.306 654.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 -13.580 -157.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.733.163 -9.493.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.196.555 -1.959.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.196.555 -1.959.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -2.243.594 -456.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -1.952.961 -1.503.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.625 6.747.728
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.480.876 17.861.507
Kredilerden Nakit Girişleri
9 16.480.876 17.861.507
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.919.660 -10.474.471
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -15.919.660 -10.474.471
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-223.514 -240.240
Ödenen Faiz
39 -840.318 -652.600
Alınan Faiz
38 662.906 60.659
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.335 192.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.711.093 -4.704.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.711.093 -4.704.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.739.812 24.063.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.028.719 19.359.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 22.028.719 75.739.812
Ticari Alacaklar
10 5.208.271 7.165.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.208.271 7.165.775
Diğer Alacaklar
13 223.226 1.089.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 0 569.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 223.226 520.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 4.804.188 4.804.188
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 4.804.188 4.804.188
Stoklar
16 13.466.206 4.347.659
Peşin Ödenmiş Giderler
18 11.766.044 10.645.420
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 278.873 243.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 11.487.171 10.401.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 373.765 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.732.626 623.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 3.732.626 623.222
ARA TOPLAM
61.603.045 104.415.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.603.045 104.415.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
50.000 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
15.904 2.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.404 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.500 2.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 58.699 18.786
Maddi Duran Varlıklar
3.865.150 1.814.359
Binalar
287.262 290.224
Taşıtlar
1.369.256 642.805
Mobilya ve Demirbaşlar
1.159.487 796.274
Özel Maliyetler
1.049.145 85.056
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 228.404 587.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 17.215.118 16.117.052
Li 17.206.774 16.107.230
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.962.379 1.630.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.962.379 1.630.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.395.654 20.171.054
TOPLAM VARLIKLAR
85.998.699 124.586.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.500.000 0
Banka Kredileri
3.500.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.082.348 5.201.303
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.082.348 5.201.303
Banka Kredileri
2.883.293 4.858.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
199.055 343.270
Diğer Finansal Yükümlülükler
106.407 60.521
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
106.407 60.521
Ticari Borçlar
10 8.267.342 47.286.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 76.648 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.190.694 47.286.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.236.302 992.240
Diğer Borçlar
13 799.018 3.016.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 122.641 75.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 676.377 2.941.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 7.111.931 13.291.024
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 7.111.931 13.291.024
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 44.148 44.148
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6-18 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 36.120 1.193.063
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.314.763 865.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.314.763 865.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 13.580
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 13.580
ARA TOPLAM
25.498.379 71.965.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.498.379 71.965.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.308.526 4.565.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.308.526 4.565.189
Banka Kredileri
3.132.217 4.096.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
176.309 468.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 1.007.416 1.044.423
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.007.416 1.044.423
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 176.592 198.666
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6-18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.811.859 2.499.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.811.859 2.499.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.589.003 1.175.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.893.396 9.483.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.391.775 81.449.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 51.606.924 43.137.308
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.775 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 22.665 -313.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.665 -313.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.665 -313.192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.940.250 1.774.852
Yasal Yedekler
1.940.250 1.774.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 22.015.114 6.595.302
Net Dönem Karı veya Zararı
43 7.625.120 15.080.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.606.924 43.137.308
TOPLAM KAYNAKLAR
85.998.699 124.586.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 56.710.012 38.747.328 24.406.511 14.716.110
Satışların Maliyeti
32 -41.307.856 -31.474.851 -14.793.234 -9.870.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.402.156 7.272.477 9.613.277 4.845.650
BRÜT KAR (ZARAR)
15.402.156 7.272.477 9.613.277 4.845.650
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.477.332 -1.589.099 -1.403.181 -704.622
Pazarlama Giderleri
33 -362.354 -34.622 -144.536 -2.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -7.184.108 -4.095.023 -3.474.318 -1.876.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 2.162.948 2.435.008 1.163.076 1.098.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -3.532.812 -439.980 -1.021.132 -105.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.008.498 3.548.761 4.733.186 3.255.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 4.257 0 4.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 29.913 0 33.088 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.038.411 3.553.018 4.766.274 3.259.747
Finansman Gelirleri
38 4.920.309 2.676.053 931.792 1.364.479
Finansman Giderleri
39 -943.148 -788.397 -456.175 -455.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.015.572 5.440.674 5.241.891 4.168.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-390.452 -484.792 -688.642 -704.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -61.319 0 316.704 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 -329.133 -484.792 -1.005.346 -704.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,38000000 0,50000000 0,23000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
335.857 335.776 -146.079 -116.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41 335.857 335.776 -146.079 -116.122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
335.857 335.776 -146.079 -116.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.960.977 5.291.658 4.407.170 3.347.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.960.977 5.291.658 4.407.170 3.347.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3438 Değişim: 0,14%
Düşük 9,3167 19.10.2021 Yüksek 9,3487
Açılış: 9,3308
10,8657 Değişim: 0,14%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,8826
Açılış: 10,8507
530,36 Değişim: 0,10%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 530,70
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.