KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2022 - 19:01
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-9.367.975 9.367.975 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.996 6.447.315 6.439.319 0 6.439.319
Dönem Karı (Zararı)
6.447.315 6.447.315 0 6.447.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.996 -7.996 0 -7.996
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.447.315 -6.447.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-606 15.237.635 15.237.029 0 15.237.029
Dönem Karı (Zararı)
15.237.635 15.237.635 0 15.237.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-606 -606 0 -606
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
491.273 -2.947.392
Dönem Karı (Zararı)
15.237.635 6.447.315
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.237.635 6.447.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.284.742 -4.037.258
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 212.899 264.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -485.524
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -485.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.289 -19.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.289 -19.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.714.339 -525.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.719.871 -788.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 12.796 57.445
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-7 271.403 276.982
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-7 -278.667 -71.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.234.001 -4.017.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.231.136 -4.017.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.865 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 54.893 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-24 3.447.731 746.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.214 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -62.214 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-502.471 -5.768.398
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 336.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
833.306 -783.124
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-27 947.561 -545.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -114.255 -237.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
128.186 -5.983.042
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-27 119.503 -5.974.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.683 -8.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -721.935 -10.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.810 -422.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-27 135.080 -210.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 35.730 -212.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 12.440 -31.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-891.114 665.483
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-27 -651.854 758.112
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -239.260 -92.629
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -150.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.164 611.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -34.164 611.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-549.578 -3.358.341
Ödenen Faiz
23 -9.325 -28.708
Alınan Faiz
22 1.069.345 439.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -19.169 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-676.055 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -122.500 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.156 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.214 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 62.214 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-574.749 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -574.749 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.864 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.782 -2.947.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.782 -2.947.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.005 3.730.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 598.223 783.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 598.223 783.005
Finansal Yatırımlar
5 7.022 1
Ticari Alacaklar
1.180.757 1.947.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 346.070 1.214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 834.687 733.059
Diğer Alacaklar
10.116.218 9.548.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-27 9.970.946 9.498.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 145.272 49.530
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.232 12.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 19.169 104.425
Diğer Dönen Varlıklar
16 34.441 0
ARA TOPLAM
11.972.062 12.395.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.972.062 12.395.420
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 67.607 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 45.425.000 28.157.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.330.789 968.445
Tesis, Makine ve Cihazlar
782.693 922.711
Taşıtlar
516.248 4.320
Mobilya ve Demirbaşlar
22.825 28.249
Özel Maliyetler
9.023 13.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.590 5.084
Diğer Haklar
4.590 5.084
Peşin Ödenmiş Giderler
8 717.840 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.545.826 29.130.529
TOPLAM VARLIKLAR
59.517.888 41.525.949
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
312.827 137.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 179.061 41.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 133.766 95.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 27.326 14.886
Diğer Borçlar
264.171 1.046.503
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-27 122.500 774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 141.671 272.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.921 38.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.226 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.695 38.695
ARA TOPLAM
647.245 1.237.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.245 1.237.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 12.022 120.804
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.299 479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.299 479
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.817.419 4.369.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.836.740 4.491.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.483.985 5.729.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.033.903 35.796.874
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.490.649 11.491.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.490.649 11.491.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.3 -55.744 -55.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.981.668 -15.428.983
Net Dönem Karı veya Zararı
15.237.635 6.447.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.033.903 35.796.874
TOPLAM KAYNAKLAR
59.517.888 41.525.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 12.626.544 8.593.412
Satışların Maliyeti
19 -12.318.903 -8.584.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.641 8.463
BRÜT KAR (ZARAR)
307.641 8.463
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.147.611 -973.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 300.615 639.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -503.676 -509.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.043.031 -835.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 19.796.086 8.450.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -361.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -54.893 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.698.162 7.252.785
Finansman Giderleri
24 -12.796 -57.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.685.366 7.195.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.447.731 -748.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.447.731 -748.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.237.635 6.447.315
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.237.635 6.447.315
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.237.635 6.447.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,60950000 0,25790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-606 -7.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757 -9.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
151 1.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
151 1.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-606 -7.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.237.029 6.439.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.237.029 6.439.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003863


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.404 Değişim: -0,07% Hacim : 14.472 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9786 Değişim: 0,91%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9814
Açılış: 16,8262
17,4952 Değişim: -0,24%
Düşük 17,4582 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
983,85 Değişim: 0,62%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.