" />

KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2021 - 15:30
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 3.215.814 3.216.259 0 3.216.259
Dönem Karı (Zararı)
3.215.814 3.215.814 0 3.215.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
445 445 0 445
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.367.975 9.367.975
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 3.215.814 32.573.814 0 32.573.814
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.401 1.373.688 1.371.287 0 1.371.287
Dönem Karı (Zararı)
1.373.688 1.373.688 0 1.373.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.401 -2.401 0 -2.401
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.447.315 -6.447.315 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -57.539 -8.981.668 1.373.688 37.168.161 0 37.168.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.539.901 -3.170.694
Dönem Karı (Zararı)
1.373.688 3.215.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.373.688 3.215.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.175.185 -274.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 150.632 199.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -485.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -485.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.930 -11.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.930 -11.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.310.015 -279.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.298.402 -477.160
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.693 85.989
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 41.584 178.250
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -55.890 -66.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.751 416.230
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.751 416.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-24 11.809 -113.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -36.790 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.790 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.449.052 -6.333.531
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -4.156 -5.724.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
460.445 571.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-25 896.463 88.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -436.018 483.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.476.220 -1.366.838
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 3.467.481 -1.358.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.739 -8.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-716.992 -23.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.197 -193.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-25 55.917 -7.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 137.280 -186.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 12.779 14.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-972.441 -117.776
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -774.354 18.533
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -198.087 -136.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -150.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 658.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.647.555 -3.391.825
Ödenen Faiz
23 0 -85.612
Alınan Faiz
22 892.346 306.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.790 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.790 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 36.790 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.576.691 -3.170.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.576.691 -3.170.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.005 3.730.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.359.696 559.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.359.696 783.005
Finansal Yatırımlar
5 6.908 1
Ticari Alacaklar
1.537.787 1.947.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 382.670 1.214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.155.117 733.059
Diğer Alacaklar
6.428.252 9.548.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 6.387.461 9.498.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.791 49.530
Peşin Ödenmiş Giderler
8 729.129 12.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 120.218 104.425
ARA TOPLAM
13.181.990 12.395.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.181.990 12.395.420
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 28.157.000 28.157.000
Maddi Duran Varlıklar
11 818.184 968.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.713 5.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.979.897 29.130.529
TOPLAM VARLIKLAR
42.161.887 41.525.949
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
320.249 137.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 87.015 41.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 233.234 95.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 27.665 14.886
Diğer Borçlar
160.707 1.046.503
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 160.707 272.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.039 38.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.344 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 38.695 38.695
ARA TOPLAM
551.660 1.237.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.660 1.237.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 34.159 120.804
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.466 479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.466 479
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.397.441 4.369.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.442.066 4.491.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.993.726 5.729.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.168.161 35.796.874
Ödenmiş Sermaye
15.1 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.3 11.488.854 11.491.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.488.854 11.491.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -57.539 -55.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.981.668 -15.428.983
Net Dönem Karı veya Zararı
1.373.688 6.447.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.168.161 35.796.874
TOPLAM KAYNAKLAR
42.161.887 41.525.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.955.784 7.747.129 8.364.944 7.747.129
Satışların Maliyeti
17 -10.689.912 -7.747.129 -8.145.330 -7.747.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
265.872 0 219.614 0
BRÜT KAR (ZARAR)
265.872 0 219.614 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -804.293 -851.423 -156.734 -222.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 304.581 919.716 14.111 832.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -249.011 -670.194 11.188 -460.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-482.851 -601.901 88.179 148.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.922.943 4.039.251 625.709 888.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -202.816 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.440.092 3.234.534 713.888 1.037.117
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -38.202 -85.989 -31.692 -11.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.401.890 3.148.545 682.196 1.025.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.202 67.269 -110.918 -350.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -28.202 67.269 -110.918 -350.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.373.688 3.215.814 571.278 675.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.373.688 3.215.814 571.278 675.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.373.688 3.215.814 571.278 675.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,05490000 0,12860000 0,02290000 0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.401 445 -2.887 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.001 570 -3.609 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
600 -125 722 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
600 -125 722 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.401 445 -2.887 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.371.287 3.216.259 568.391 675.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.371.287 3.216.259 568.391 675.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0259 Değişim: 0,62%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
36,0127 Değişim: 0,47%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.563,83 Değişim: 0,56%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.