KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 19:03
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -598.393 8.287.287 13.574.586 -18.198 598.393 -8.297.102 1.936.668 40.483.241 40.483.241
Transferler
-82.495 2.019.163 -1.936.668 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.945.698 -7.199 480.253 -1.472.644 -1.472.644
Dönem Karı (Zararı)
480.253 480.253 480.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.945.698 -7.199 -1.952.897 -1.952.897
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
598.393 -598.393 -263.322 -263.322 -263.322
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 38.747.275
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 38.747.275
Transferler
480.253 -480.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.745 -9.367.975 -9.389.720 -9.389.720
Dönem Karı (Zararı)
-9.367.975 -9.367.975 -9.367.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.745 -21.745 -21.745
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 29.357.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.056.262 -6.066.453
Dönem Karı (Zararı)
-9.367.975 480.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.367.975 480.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.315.797 -1.008.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 306.454 344.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.573.257 -128.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 1.573.257 -106.211
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -22.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-86.825 36.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -27.963 -1.129
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -58.862 38.092
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.064.754 -2.301.666
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.072.306 -2.819.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 49.638 411.910
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 215.240 259.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -257.326 -153.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.915.465 1.595.810
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.515.000 -2.931.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.400.465 4.526.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.882.129 -507.109
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.593 -48.051
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.593 -48.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.783.606 -8.145.561
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 20.244.514 5.782.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.698.937 -269.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 -383.744 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.315.193 -269.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.481.970 -1.048.933
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 1.510.151 -1.283.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -28.181 234.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.077 36.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.985 -271.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 -150.178 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 125.193 -271.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -14.157 -22.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.709.666 -10.901.593
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 -3.008.402 -9.826.466
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -701.264 -1.075.127
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
150.332 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.542 -1.450.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.099.834 -8.673.469
Ödenen Faiz
23 -49.638 -695
Alınan Faiz
22 1.006.066 2.607.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.410 48.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.593 48.051
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 10.593 48.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.003 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -75.003 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.180.085
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.180.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.991.852 -4.838.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.991.852 -4.838.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 738.545 5.576.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.730.397 738.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.730.397 738.545
Finansal Yatırımlar
5 336.280 16.180.329
Ticari Alacaklar
607.213 120.977
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 602.262 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.951 120.977
Diğer Alacaklar
3.245.714 4.821.901
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 3.205.076 4.821.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.638 457
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.714 7.791
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 56.982 84.762
Diğer Dönen Varlıklar
15 808.581 7.039
ARA TOPLAM
8.786.881 21.961.344
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.786.881 21.961.344
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 12.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 12.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 24.140.000 21.625.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.232.339 1.463.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.578 6.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.377.917 23.106.368
TOPLAM VARLIKLAR
34.164.798 45.067.712
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
283.660 162.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 283.660 162.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 46.490 60.647
Diğer Borçlar
260.457 3.791.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 16.242 3.024.988
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 244.215 766.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 150.332 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.332 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.644 99.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.949 2.150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 38.695 97.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 150.000 0
ARA TOPLAM
935.583 4.114.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.583 4.114.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 241.367 419.852
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.480 10.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.480 10.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.623.813 1.775.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.871.660 2.205.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.807.243 6.320.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.357.555 38.747.275
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.499.251 11.520.996
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.499.251 11.520.996
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -47.142 -25.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.061.008 -6.541.261
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.367.975 480.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.357.555 38.747.275
TOPLAM KAYNAKLAR
34.164.798 45.067.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.231.780 3.288.861
Satışların Maliyeti
18 -5.524.213 -3.283.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.567 5.787
BRÜT KAR (ZARAR)
707.567 5.787
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.236.557 -2.219.478
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 458.890 1.301.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.986.307 -342.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.056.407 -1.254.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 10.769.403 9.993.082
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -16.101.916 -8.036.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.388.920 701.444
Finansman Gelirleri
23 0 0
Finansman Giderleri
23 -124.706 -421.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.513.626 279.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.854.349 200.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -304.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.854.349 505.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.367.975 480.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.367.975 480.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.367.975 480.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,37470000 0,01920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.745 -1.952.897
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -2.161.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.878 -9.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.133 218.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.133 218.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.745 -1.952.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.389.720 -1.472.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.389.720 -1.472.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.