KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.07.2018 - 18:10
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 14.249.857 -68.404 -8.127.351 -8.589.423 30.701.820 717 30.702.537
Transferler
-337.635 -8.251.788 8.589.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.474 -1.488.276 -1.496.750 -1.885 -1.498.635
Dönem Karı (Zararı)
-1.488.276 -1.488.276 -1.872 -1.490.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.474 -8.474 -13 -8.487
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 13.912.222 -76.878 -16.379.139 -1.488.276 29.205.070 -1.168 29.203.902
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -598.393 8.287.287 13.574.588 -18.198 -7.698.711 1.936.668 40.483.241 40.483.241
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
450 450 450
Transferler
1.936.668 -1.936.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.099 10.560.076 10.562.175 10.562.175
Dönem Karı (Zararı)
10.560.076 10.560.076 10.560.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.099 2.099 2.099
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-456.319 -723.766 -1.180.085 -1.180.085
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-337.635 337.635
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -1.054.712 8.287.287 13.236.953 -16.099 -6.147.724 10.560.076 49.865.781 49.865.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.394.003 -10.050.163
Dönem Karı (Zararı)
10.560.076 -1.490.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.560.076 -1.490.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-976.385 151.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 599.845 593.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.559 -59.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.231 41.313
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.790 -101.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
139.722 -250.354
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
145.136 19.360
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.414 -269.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.725.511 -131.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.977.694 -8.711.809
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.917.603 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.825.991 892.615
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 -3.678.814 -22.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -147.177 915.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.782.723 108.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 1.092.062 295.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.690.661 -187.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -133.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -538.436 779.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
382.793 221.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-921.229 558.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 22.944 -56.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.503.880 -10.302.431
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.183.212 -10.155.394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -320.668 -147.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.549 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.394.003 -10.050.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 10.125.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.101
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 0 10.130.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.180.085 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.180.085 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.180.085 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.574.088 75.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.574.088 75.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.576.862 15.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.774 90.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.774 5.576.862
Finansal Yatırımlar
5 28.407.715 26.490.112
Ticari Alacaklar
3.686.226 5.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 3.678.814 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.412 5.371
Diğer Alacaklar
709.092 1.903.954
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 725.205 1.817.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 -16.113 86.687
Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.853 44.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 107.107 27.769
Diğer Dönen Varlıklar
15 121.802 189.405
ARA TOPLAM
33.067.569 34.237.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.067.569 34.237.636
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.000 1.520.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 0 1.508.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.000 12.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.024.462 22.618.140
Maddi Duran Varlıklar
11 39.392 45.299
Mobilya ve Demirbaşlar
6.709 8.254
Özel Maliyetler
32.683 37.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.318 6.578
Diğer Haklar
6.318 6.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.082.172 24.190.965
TOPLAM VARLIKLAR
55.149.741 58.428.601
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
620.818 587.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 382.793 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 238.025 587.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 106.562 83.618
Diğer Borçlar
3.055.590 13.559.370
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 2.257.027 12.440.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 798.563 1.119.131
Ertelenmiş Gelirler
8.2 0 100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 251.592 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
75.398 66.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 143 6.722
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 75.255 59.465
ARA TOPLAM
4.109.960 14.296.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.109.960 14.296.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 565.601 1.142.842
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.269 6.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.269 6.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 601.130 2.498.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.174.000 3.648.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.283.960 17.945.360
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.865.781 40.483.241
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 -1.054.712 -598.393
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 13.220.854 13.556.390
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.220.854 13.556.390
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 13.236.953 13.574.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -16.099 -18.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.147.724 -7.698.711
Net Dönem Karı veya Zararı
10.560.076 1.936.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.865.781 40.483.241
TOPLAM KAYNAKLAR
55.149.741 58.428.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.057 1.533.158
Satışların Maliyeti
18 -189.071 -1.545.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-187.014 -12.633
BRÜT KAR (ZARAR)
-187.014 -12.633
Genel Yönetim Giderleri
20 -971.089 -1.016.389
Pazarlama Giderleri
20 -98.194 -24.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 969.520 722.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -199.259 -1.270.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-486.036 -1.601.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 13.693.031 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.062.818 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.144.177 -1.601.605
Finansman Giderleri
23 -230.799 -17.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.913.378 -1.619.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.646.698 129.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -251.592 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.898.290 129.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.560.076 -1.490.148
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.560.076 -1.490.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.872
Ana Ortaklık Payları
10.560.076 -1.488.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,42240000 -0,05950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.099 -8.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.624 -10.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-525 2.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-525 2.129
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.099 -8.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7166 Değişim: 1,19%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3323 Değişim: 1,25%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
560,28 Değişim: 1,21%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.