KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 19:56
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-88.871 83.934.127 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.892 -3.330.309 -3.289.417 160 -3.289.257
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.704.689 -5.594.129 8.680.319 88.377.043 -3.330.309 5.082.957 8.767.005 -13.414.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
829.028 612.602 1.441.630 41 1.441.671
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.894.752 -5.126.079 13.763.276 97.460.804 612.602 391.605.355 13.839 391.619.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.449.406 1.067.495
Dönem Karı (Zararı)
612.643 -3.330.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.462.587 39.994.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.031.835 28.617.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 206.881
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 206.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.238.164 -666.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.328.732 -958.705
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.568 292.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 10.029.641 9.916.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.603.303 -6.031.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.364.912 16.747.744
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.268.032 -799.845
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
387.854 646.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -502.724 1.276.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
277.817 -1.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
277.817 -1.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.685.767 -21.735.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.615.982 -4.934.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.029.594 -696.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.586.388 -4.238.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.335 711.929
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -49.408.510 -4.600.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
620.911 -6.262.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 22.475.735 -16.328.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.265.013 -4.020.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.210.722 -12.308.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-278 426.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-704.342 129.079
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -2.858.619 8.293.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-897.311 829.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-897.311 829.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.389.463 14.928.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-971.393 -1.505.152
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.832.304
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.968.664 -1.524.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.803.373 -4.682.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.803.373 -4.682.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.081.758 -3.449.258
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -721.615 -1.232.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.641.613 61.222.063
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.400.000 205.090.630
Kredilerden Nakit Girişleri
85.400.000 205.090.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.035.781 -113.503.248
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.035.781 -113.503.248
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.260.557 -23.805.059
Ödenen Faiz
-8.233.672 -6.898.212
Alınan Faiz
1.488.397 337.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.420 57.607.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.420 57.607.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.765.707 24.489.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.770.127 82.096.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.770.127 55.765.707
Ticari Alacaklar
74.466.285 83.077.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 3.672.378 4.665.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 70.793.907 78.412.386
Diğer Alacaklar
451.743 376.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
451.743 376.480
Stoklar
7 584.148.719 534.740.209
Peşin Ödenmiş Giderler
24.678.241 25.299.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 24.678.241 25.299.152
Diğer Dönen Varlıklar
22.301.833 21.404.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 22.301.833 21.404.522
ARA TOPLAM
762.816.948 720.663.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.816.948 720.663.830
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
128.634 128.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.634 128.632
Maddi Duran Varlıklar
9 336.871.191 344.453.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 209.831.723 209.155.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.186.234 7.215.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.186.234 7.215.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
554.017.782 560.953.458
TOPLAM VARLIKLAR
1.316.834.730 1.281.617.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 174.048.841 153.292.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.048.841 153.292.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.708.396 103.515.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.708.396 103.515.570
Banka Kredileri
5 74.664.962 73.345.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 16.043.434 30.169.960
Ticari Borçlar
225.252.246 201.503.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 3.998.287 2.414.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.253.959 199.089.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.386.316 4.386.595
Diğer Borçlar
2.679.528 2.410.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.008.950 936.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.670.578 1.473.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.328.755 38.458.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 41.328.755 38.458.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 714.682 661.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.349.983 4.378.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.229.116 3.166.933
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.120.867 1.211.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.013.521 4.982.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.013.521 4.982.185
ARA TOPLAM
548.482.268 513.589.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
548.482.268 513.589.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
309.523.440 303.367.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
309.523.440 303.367.590
Banka Kredileri
5 84.485.187 94.839.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 225.038.253 208.528.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.310.048 46.039.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 40.310.048 46.039.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.825.966 22.359.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 21.825.966 22.359.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.073.814 6.083.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.733.268 377.850.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
925.215.536 891.439.765
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
391.605.355 390.163.725
Ödenmiş Sermaye
15 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 119.768.673 119.375.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.768.673 119.375.148
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
124.894.752 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.126.079 -5.955.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.763.276 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
97.460.804 88.693.799
Net Dönem Karı veya Zararı
612.602 13.414.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.839 13.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.619.194 390.177.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.316.834.730 1.281.617.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 265.383.269 286.723.658
Satışların Maliyeti
15 -133.656.906 -150.079.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.726.363 136.643.678
BRÜT KAR (ZARAR)
131.726.363 136.643.678
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.543.210 -11.912.655
Pazarlama Giderleri
16 -111.181.501 -114.506.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.892.155 10.111.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.433.999 -4.369.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.459.808 15.966.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.459.808 15.968.600
Finansman Gelirleri
18 14.932.908 3.860.866
Finansman Giderleri
18 -25.282.797 -21.883.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.919 -2.053.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
502.724 -1.276.345
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -714.682 -45.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.217.406 -1.230.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
612.643 -3.330.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
612.643 -3.330.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 160
Ana Ortaklık Payları
612.602 -3.330.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
829.028 40.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.036.285 51.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-207.257 -10.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-207.257 -10.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
829.028 40.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.441.671 -3.289.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 160
Ana Ortaklık Payları
1.441.630 -3.289.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9032 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7122 Değişim: -0,22%
Düşük 31,6890 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.897,70 Değişim: 0,04%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.