KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:40
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.599.947 45.929.138 41.329.191 455 41.329.646
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.969.892 -6.181.896 8.680.319 4.266.584 45.929.138 285.664.037 13.635 285.677.672
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-177.743 84.022.999 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
154.120 -25.751.444 -25.597.324 213 -25.597.111
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.615.817 -5.480.901 8.680.319 88.465.915 -25.751.444 298.529.706 13.915 298.543.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.025.497 37.563.814
Dönem Karı (Zararı)
-25.751.231 45.929.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-25.751.231 45.929.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.189.173 185.344.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 93.619.876 65.107.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.688.628 1.831.661
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
741.349 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.947.279 1.831.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.901.718 4.243.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.540.268 3.986.140
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.450 257.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 45.765.237 33.822.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.199.996 -3.248.660
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
51.369.941 32.372.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.404.708 4.698.195
Gİlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.218 -25.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.218 -25.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -74.044.180 -38.785.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.041.584 -8.356.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -35.641.264 -21.484.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.635.205 -746.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.006.059 -20.738.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.277.736 109.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
466.550 440.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
98.017 369.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
368.533 70.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 758.749 -61.148.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.098.344 1.532.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.204.201 331.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.302.545 1.201.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.635.418 97.580.181
Kira Ödemeleri
-21.628.052 -39.999.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.670.140 -3.657.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.362.723 -16.360.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.663.136 -28.904.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 2.018.275
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.018.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.663.136 -30.922.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.037.569 -28.922.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.625.567 -1.999.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.967.174 -31.340.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
442.972.320 594.642.182
Kredilerden Nakit Girişleri
442.972.320 594.642.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.668.344 -515.568.402
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.668.344 -515.568.402
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.306.596 -57.923.959
Ödenen Temettüler
0 -23.366.590
Ödenen Faiz
-21.230.202 -32.372.815
Alınan Faiz
2.199.996 3.248.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.721.459 -22.681.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.721.459 -22.681.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.489.172 47.989.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.767.713 25.307.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.767.713 24.489.172
Ticari Alacaklar
5 62.981.284 76.271.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 5.631.868 9.042.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 57.349.416 67.228.846
Diğer Alacaklar
6 276.742 126.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
276.742 126.437
Stoklar
7 512.944.667 441.847.766
Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.157.290 24.115.706
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 489.867 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 28.048.284 25.844.083
ARA TOPLAM
654.665.847 592.694.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
654.665.847 592.694.652
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 128.639 130.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.639 130.726
Maddi Duran Varlıklar
9 293.179.291 290.458.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 219.621.106 232.291.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.718.790 7.007.505
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.718.790 7.007.505
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.647.826 529.888.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.175.313.673 1.122.583.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 95.358.683 110.030.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
133.614.041 131.472.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
133.614.041 131.472.375
Banka Kredileri
4 82.855.703 41.879.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 50.758.338 89.593.051
Ticari Borçlar
5 202.091.959 241.215.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 5.734.262 9.420.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 196.357.697 231.795.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.323.946 5.046.210
Diğer Borçlar
6 2.518.728 2.052.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 951.723 853.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.567.005 1.198.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 38.722.495 30.927.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 10.832.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.514.390 5.805.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.472.935 5.125.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.041.455 680.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 12.091.738 4.789.193
ARA TOPLAM
500.235.980 542.170.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.235.980 542.170.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
305.513.213 177.829.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
305.513.213 177.829.417
Banka Kredileri
4 112.551.007 15.551.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 192.962.206 162.277.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 49.280.087 56.316.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.207.056 21.877.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.207.056 21.877.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 533.716 248.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.534.072 256.271.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
876.770.052 798.442.555
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.529.706 324.127.030
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.134.916 67.158.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.134.916 67.158.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.615.817 72.793.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.480.901 -5.635.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.465.915 4.442.916
Net Dönem Karı veya Zararı
-25.751.444 83.845.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.915 13.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.543.621 324.140.732
TOPLAM KAYNAKLAR
1.175.313.673 1.122.583.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 636.244.215 922.112.750 271.467.981 313.950.424
Satışların Maliyeti
15 -322.016.717 -448.665.047 -137.551.383 -158.885.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.227.498 473.447.703 133.916.598 155.065.149
BRÜT KAR (ZARAR)
314.227.498 473.447.703 133.916.598 155.065.149
Genel Yönetim Giderleri
16 -37.503.720 -43.345.737 -13.406.746 -13.828.505
Pazarlama Giderleri
16 -293.439.585 -307.863.454 -111.545.325 -103.121.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 30.029.680 24.562.921 11.631.888 3.975.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -13.121.102 -14.044.423 -2.478.208 943.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.771 132.757.010 18.118.207 43.034.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.733 0 9.089 5.825
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -401.360 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
205.504 132.355.650 18.127.296 43.040.275
Finansman Gelirleri
18 39.331.241 6.363.337 9.599.795 1.047.489
Finansman Giderleri
18 -65.000.973 -83.723.049 -21.431.242 -27.601.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.464.228 54.995.938 6.295.849 16.486.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-287.003 -9.066.345 -1.107.949 -2.555.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -40.552 -13.429.880 5.228 -3.492.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -246.451 4.363.535 -1.113.177 937.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.751.231 45.929.593 5.187.900 13.931.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.751.231 45.929.593 5.187.900 13.931.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
213 455 27 102
Ana Ortaklık Payları
-25.751.444 45.929.138 5.187.873 13.930.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (zarar) -0,16100000 0,28700000 0,03200000 0,08700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154.120 -4.599.947 -1.088.617 -793.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.650 -5.749.934 -1.360.771 -991.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.530 1.149.987 272.154 198.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-38.530 1.149.987 272.154 198.343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.120 -4.599.947 -1.088.617 -793.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.597.111 41.329.646 4.099.283 13.137.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
213 455 27 102
Ana Ortaklık Payları
-25.597.324 41.329.191 4.099.256 13.137.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887460


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6549 Değişim: 0,48%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2244 Değişim: -0,41%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,09 Değişim: -0,95%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.