KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:30
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.806.577 31.998.213 28.191.636 353 28.191.989
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.969.892 -5.388.526 8.680.319 4.266.584 31.998.213 272.526.482 13.533 272.540.015
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-177.743 84.022.999 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.242.737 -30.939.317 -29.696.580 186 -29.696.394
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.615.817 -4.392.284 8.680.319 88.465.915 -30.939.317 294.430.450 13.888 294.444.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.453.280 28.257.028
Dönem Karı (Zararı)
-30.939.131 31.998.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.939.131 31.998.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.432.546 124.869.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 61.413.708 43.728.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.887.182 1.098.889
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
539.372 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.347.810 1.098.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
782.117 4.129.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
489.717 3.876.505
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
292.400 252.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 36.395.424 43.413.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.502.821 -2.571.818
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.522.464 42.002.935
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.375.781 3.982.047
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
451.858 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -820.946 6.511.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.715.060 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.044.783 407.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.548 407.185
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.235 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.006.520 25.581.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.777.106 -93.152.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.634.774 3.712.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-769.522 -851.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.404.296 4.564.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.581.824 4.050.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -13.683.986 16.903.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.525.856 -17.905.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -52.870.207 -45.731.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.995.658 -3.339.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.874.549 -42.391.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.481.333 5.500.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.614.089 508.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 5.154.571 -60.191.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.716.309 63.715.909
Kira Ödemeleri
-11.938.569 -25.581.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.111.574 -2.663.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.119.446 -7.213.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.009.586 -18.953.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 1.885.320
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.885.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.009.586 -20.838.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.134.148 -19.305.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.875.438 -1.533.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.610.832 -35.224.682
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
408.662.949 284.973.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-218.414.403 -240.055.770
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.741.429 -38.539.269
Ödenen Temettüler
0 -23.366.590
Ödenen Faiz
-14.142.324 -20.808.287
Alınan Faiz
1.246.039 2.571.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.147.966 -25.921.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.147.966 -25.921.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.489.172 47.989.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 134.637.138 22.068.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 134.637.138 24.489.172
Ticari Alacaklar
5 71.013.733 76.271.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 10.007.058 9.042.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 61.006.675 67.228.846
Diğer Alacaklar
6 235.063 126.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
235.063 126.437
Stoklar
7 453.183.942 441.847.766
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.641.562 24.115.706
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 241.362 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 28.319.372 25.844.083
ARA TOPLAM
714.272.172 592.694.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
714.272.172 592.694.652
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 128.635 130.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.635 130.726
Maddi Duran Varlıklar
9 282.332.451 290.458.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 230.686.173 232.291.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.432.222 7.007.505
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.432.222 7.007.505
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 307.307 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.886.788 529.888.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.235.158.960 1.122.583.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 156.976.569 110.030.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.173.027 131.472.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.173.027 131.472.375
Banka Kredileri
4 73.778.172 41.879.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 68.394.855 89.593.051
Ticari Borçlar
5 192.637.409 241.215.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 7.602.134 9.420.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 185.035.275 231.795.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.527.543 5.046.210
Diğer Borçlar
6 2.227.472 2.052.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 853.627 853.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.373.845 1.198.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 36.470.843 30.927.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 10.832.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.788.710 5.805.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.816.305 5.125.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
972.405 680.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 8.227.988 4.789.193
ARA TOPLAM
553.029.561 542.170.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.029.561 542.170.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.746.571 177.829.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.746.571 177.829.417
Banka Kredileri
4 126.698.441 15.551.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 184.048.130 162.277.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 55.927.561 56.316.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.010.929 21.877.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.010.929 21.877.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 248.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.685.061 256.271.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
940.714.622 798.442.555
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.430.450 324.127.030
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.223.533 67.158.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.223.533 67.158.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.615.817 72.793.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.392.284 -5.635.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.465.915 4.442.916
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.939.317 83.845.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.888 13.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.444.338 324.140.732
TOPLAM KAYNAKLAR
1.235.158.960 1.122.583.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 364.776.234 608.162.326 78.052.576 326.624.392
Satışların Maliyeti
15 -184.465.334 -289.779.772 -34.385.354 -146.969.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.310.900 318.382.554 43.667.222 179.654.588
BRÜT KAR (ZARAR)
180.310.900 318.382.554 43.667.222 179.654.588
Genel Yönetim Giderleri
16 -24.096.974 -29.517.232 -12.184.319 -14.472.752
Pazarlama Giderleri
16 -181.894.260 -204.742.318 -67.387.629 -103.280.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 18.397.792 20.587.567 8.286.281 9.704.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -10.642.894 -14.988.011 -6.273.642 -6.382.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.925.436 89.722.560 -33.892.087 65.223.587
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.644 0 1.695 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -407.185 0 -418.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.921.792 89.315.375 -33.890.392 64.804.661
Finansman Gelirleri
18 29.731.446 5.315.848 25.870.580 2.173.709
Finansman Giderleri
18 -43.569.731 -56.121.407 -21.686.461 -27.702.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.760.077 38.509.816 -29.706.273 39.275.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
820.946 -6.511.250 2.097.291 -7.664.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -45.780 -9.937.388 0 -8.909.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 866.726 3.426.138 2.097.291 1.244.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.939.131 31.998.566 -27.608.982 31.611.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.939.131 31.998.566 -27.608.982 31.611.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
186 353 26 210
Ana Ortaklık Payları
-30.939.317 31.998.213 -27.609.008 31.610.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç -0,19000000 0,20000000 -0,17000000 0,19800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.242.737 -3.806.577 1.201.845 -827.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.553.421 -4.758.221 1.502.306 -1.034.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-310.684 951.644 -300.461 206.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-310.684 951.644 -300.461 206.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.242.737 -3.806.577 1.201.845 -827.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.696.394 28.191.989 -26.407.137 30.783.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
186 353 26 210
Ana Ortaklık Payları
-29.696.580 28.191.636 -26.407.163 30.783.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869824


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.