KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:38
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-88.166 59.270.960 -59.182.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.238 387.302 -2.591.936 143 -2.591.793
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 73.058.058 -4.561.187 5.832.963 30.392.364 387.302 265.109.500 13.323 265.122.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-88.871 83.934.127 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.892 -3.330.309 -3.289.417 160 -3.289.257
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.704.689 -5.594.129 8.680.319 88.377.043 -3.330.309 320.837.613 13.862 320.851.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.914.454 3.777.913
Dönem Karı (Zararı)
-3.330.149 387.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.841.687 46.778.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.617.577 22.728.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
206.881 613.765
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 206.881 613.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-666.305 2.518.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-958.705 2.530.803
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
292.400 -12.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.762.988 22.083.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.184.911 -1.690.121
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.747.744 21.202.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-799.845
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.570.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
646.150 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.276.345 -1.153.534
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.949 -11.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.949 -11.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.735.615 -35.716.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.934.532 -12.989.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-696.317 -757.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.238.215 -12.232.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
711.929 -5.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.600.980 -17.898.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.262.039 8.315.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.328.238 -10.627.509
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.020.215 -3.740.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.308.023 -6.887.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
426.209 4.553.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.079 64.101
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.293.308 -2.907.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
829.649 -4.222.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
829.649 -4.222.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.775.923 11.449.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.505.152 -1.542.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.832.304 -6.483.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.524.013 354.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.682.060 -10.852.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.682.060 -10.863.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.449.258 -9.889.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.232.802 -974.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.375.104 664.777
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.090.630 133.632.023
Kredilerden Nakit Girişleri
205.090.630 133.632.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.503.248 -93.929.845
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.503.248 -93.929.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.652.018 -31.115.253
Ödenen Faiz
-6.898.212 -9.612.269
Alınan Faiz
337.952 1.690.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.607.498 -6.409.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.607.498 -6.409.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.489.172 47.989.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.096.670 41.579.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 82.096.670 24.489.172
Ticari Alacaklar
5 81.465.934 76.271.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 9.544.065 9.042.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 71.921.869 67.228.846
Diğer Alacaklar
99.654 126.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 99.654 126.437
Stoklar
7 446.241.865 441.847.766
Peşin Ödenmiş Giderler
29.236.786 24.115.706
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.236.786 24.115.706
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
50.695
Diğer Dönen Varlıklar
25.014.434 25.844.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 25.014.434 25.844.083
ARA TOPLAM
664.206.038 592.694.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
664.206.038 592.694.652
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
128.634 130.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 128.634 130.726
Maddi Duran Varlıklar
9 284.059.860 290.458.866
Arazi ve Arsalar
91.500.000 91.500.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.403.674 4.508.566
Binalar
40.321.378 40.702.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.736.380 3.795.736
Taşıtlar
54.281 0
Mobilya ve Demirbaşlar
51.633.861 53.881.267
Özel Maliyetler
87.730.840 92.216.843
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.309.024 2.483.332
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.370.422 1.370.422
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 241.913.438 232.291.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.613.913 7.007.505
Şerefiye
11 7.613.913 7.007.505
Peşin Ödenmiş Giderler
1.140.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.140.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
534.856.805 529.888.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.199.062.843 1.122.583.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.779.461 110.030.348
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.779.461 110.030.348
Banka Kredileri
4 123.779.461 110.030.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.766.014 131.472.375
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.766.014 131.472.375
Banka Kredileri
4 49.407.045 41.879.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 89.358.969 89.593.051
Ticari Borçlar
5 224.347.275 241.215.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 5.337.751 9.420.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 219.009.524 231.795.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.472.419 5.046.210
Diğer Borçlar
6 2.160.811 2.052.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
852.206 853.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.308.605 1.198.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.924.568 30.927.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 37.924.568 30.927.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
45.780 10.832.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.605.153 5.805.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.632.748 5.125.161
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
972.405 680.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.465.179 4.789.193
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.465.179 4.789.193
ARA TOPLAM
539.566.660 542.170.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
539.566.660 542.170.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
257.867.373 177.829.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
257.867.373 177.829.417
Banka Kredileri
4 85.506.110 15.551.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 172.361.263 162.277.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.612.573 56.316.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 57.612.573 56.316.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.675.239 21.877.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.675.239 21.877.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.489.523 248.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.644.708 256.271.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
878.211.368 798.442.555
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.837.613 324.127.030
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.110.560 67.158.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.110.560 67.158.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.704.689 72.793.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.594.129 -5.635.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 8.680.319
Yasal Yedekler
8.680.319 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.377.043 4.442.916
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.330.309 83.845.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.862 13.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.851.475 324.140.732
TOPLAM KAYNAKLAR
1.199.062.843 1.122.583.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 286.723.658 281.537.934
Satışların Maliyeti
15 -150.079.980 -142.809.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.643.678 138.727.966
BRÜT KAR (ZARAR)
136.643.678 138.727.966
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.912.655 -15.044.480
Pazarlama Giderleri
16 -114.506.631 -101.462.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 10.111.511 10.883.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.369.252 -8.605.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.966.651 24.498.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.949 11.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.968.600 24.510.714
Finansman Gelirleri
18 3.860.866 3.142.139
Finansman Giderleri
18 -21.883.270 -28.418.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.053.804 -766.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.276.345 1.153.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -45.780 -1.028.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.230.565 2.181.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.330.149 387.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.330.149 387.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160 143
Ana Ortaklık Payları
-3.330.309 387.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç -0,02000000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.892 -2.979.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.115 -3.724.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.223 744.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.223 744.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.892 -2.979.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.289.257 -2.591.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
w.kap.org.tr/tr/Bildirim/850310


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4506 Değişim: 0,10%
Düşük 13,4167 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3386 Değişim: 0,03%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3654
Açılış: 15,3342
786,74 Değişim: 0,08%
Düşük 784,67 18.01.2022 Yüksek 787,54
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.