KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 20:56
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 -318.800 4.053.273 35.913.683 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.902.184 -3.296.993 59.182.794 73.787.985 233 73.788.218
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-352.664 2.847.356 56.688.102 -59.182.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.053.072 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 324.127.030 13.702 324.140.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.925.586 90.030.073
Dönem Karı (Zararı)
83.845.778 59.183.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.494.802 193.800.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,2.5.1 102.760.091 27.960.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.100.425 1.024.441
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,18 642.176 252.189
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.458.249 772.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.186.580 3.142.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.788.030 2.922.198
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 398.550 -51.053
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 271.080
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.990.398 40.138.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.578.202 -1.539.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 85.290.300 33.379.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.278.300 8.298.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 2.393.239 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 19.385.052 13.962.592
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 398.393 -19.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 398.393 -19.447
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
42.280.624 107.592.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.241.098 -34.795.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.355.155 13.386.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
548.331 7.703.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.806.824 5.682.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.740 -51.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.740 -51.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -100.723.024 -143.097.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.044.932 -3.246.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.012.907 15.425.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.849.882 -1.803.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.163.025 17.229.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
241.791 -2.582.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
639.333 287.193
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
507.545 -25.111
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
131.788 312.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-59.170.678 96.754.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.505.910 -11.671.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.609.995 -11.364.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
104.085 -306.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
256.099.482 218.188.407
Kira Ödemeleri
-42.280.624 -110.898.758
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.008.130 -2.733.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.885.142 -14.525.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.924.418 -60.701.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.710.594 1.115.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.710.594 1.115.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.635.012 -61.817.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -73.114.597 -59.190.772
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.520.415 -2.626.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.436.869 -36.219.414
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
805.778.212 520.028.609
Kredilerden Nakit Girişleri
805.778.212 520.028.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-786.958.251 -493.865.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-786.958.251 -493.865.069
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.5.1 -92.199.976 0
Ödenen Temettüler
-23.366.590 -30.516.757
Ödenen Faiz
-43.332.724 -33.379.788
Alınan Faiz
1.642.460 1.513.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.435.701 -6.890.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.435.701 -6.890.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.924.873 54.815.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.489.172 47.924.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.489.172 47.989.131
Ticari Alacaklar
76.271.488 90.014.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 9.042.642 10.064.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.228.846 79.950.132
Diğer Alacaklar
126.437 89.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126.437 89.525
Stoklar
7 441.847.766 346.582.991
Peşin Ödenmiş Giderler
24.115.706 21.070.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.115.706 21.070.774
Diğer Dönen Varlıklar
25.844.083 19.234.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 25.844.083 19.234.088
ARA TOPLAM
592.694.652 524.980.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
592.694.652 524.980.961
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
130.726 121.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.726 121.898
Maddi Duran Varlıklar
9 290.458.866 253.590.908
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.5.1 232.291.538 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.007.505 5.470.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.007.505 5.470.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
529.888.635 259.183.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.122.583.287 784.164.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.030.348 72.929.745
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.030.348 72.929.745
Banka Kredileri
5 110.030.348 72.929.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
131.472.375 73.820.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 131.472.375 73.820.962
Banka Kredileri
41.879.324 73.820.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5.1 89.593.051 0
Ticari Borçlar
241.215.444 178.528.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 9.420.145 6.570.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 231.795.299 171.958.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.046.210 4.804.419
Diğer Borçlar
2.052.178 1.553.988
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 853.706 487.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.198.472 1.066.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.927.664 93.187.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.927.664 93.187.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 10.832.304 6.398.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.805.166 3.991.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.125.161 3.439.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
680.005 552.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.789.193 4.414.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.789.193 4.414.028
ARA TOPLAM
542.170.882 439.629.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
542.170.882 439.629.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.829.417 1.679.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.829.417 1.679.964
Banka Kredileri
5 15.551.745 1.679.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5.1 162.277.672 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.316.169 53.226.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 56.316.169 53.226.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.877.352 15.716.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.877.352 15.716.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 248.735 6.196.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.271.673 76.819.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.442.555 516.449.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.127.030 267.701.436
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 67.158.539 71.564.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.158.539 71.564.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.793.560 73.146.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.635.021 -1.581.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 5.832.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.442.916 -28.878.596
Net Dönem Karı veya Zararı
83.845.256 59.182.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.702 13.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.140.732 267.714.616
TOPLAM KAYNAKLAR
1.122.583.287 784.164.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.280.972.428 907.088.847
Satışların Maliyeti
15 -611.185.596 -421.485.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
669.786.832 485.603.642
BRÜT KAR (ZARAR)
669.786.832 485.603.642
Genel Yönetim Giderleri
16 -54.952.090 -42.081.909
Pazarlama Giderleri
16 -422.058.542 -345.285.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 40.289.940 37.438.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -22.988.210 -22.259.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.077.930 113.415.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 20.533 19.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -418.926 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
209.679.537 113.435.300
Finansman Gelirleri
19 5.337.560 20.838.327
Finansman Giderleri
19 -111.786.267 -61.128.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.230.830 73.145.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.385.052 -13.962.592
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -24.319.145 -14.484.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.934.093 521.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.845.778 59.183.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.845.778 59.183.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522 233
Ana Ortaklık Payları
83.845.256 59.182.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 0,52400000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.053.072 14.605.191
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 19.940.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.066.340 -4.121.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.013.268 -1.213.798
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 0 -2.038.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.013.268 824.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.053.072 14.605.191
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.788.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522 233
Ana Ortaklık Payları
79.792.184 73.787.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824725


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: -0,25% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9631 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8981 15.08.2022 Yüksek 17,9721
Açılış: 17,9321
18,2491 Değişim: -0,82%
Düşük 18,2380 15.08.2022 Yüksek 18,4337
Açılış: 18,4009
1.026,79 Değişim: -1,21%
Düşük 1.023,91 15.08.2022 Yüksek 1.040,84
Açılış: 1.039,38
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.