KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:09
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-106.267 4.053.273 35.701.150 -39.648.156 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.772.032 33.735.157 30.963.125 164 30.963.289
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.456.573 -1.056.988 5.832.963 -29.091.129 33.735.157 224.876.576 13.111 224.889.687
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.599.947 45.929.138 41.329.191 455 41.329.646
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.969.892 -6.181.896 8.680.319 4.266.584 45.929.138 285.664.037 13.635 285.677.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.563.008 116.637.463
Dönem Karı (Zararı)
45.929.593 33.735.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.344.199 133.612.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.107.830 20.399.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.831.661 905.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.979
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.831.661 817.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.243.658 2.260.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.986.140 2.352.562
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
257.518 -92.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.694.151 28.215.293
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.248.660 -936.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.244.616 21.777.285
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.698.195 7.374.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.066.345 6.593.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
401.360 -19.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
401.360 -19.447
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.999.194 75.257.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.693.611 -36.841.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.976.698 -1.801.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.545.545 4.059.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.431.153 -5.860.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.194 -1.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.194 -1.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.785.023 -93.594.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.356.852 -21.923.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.484.825 -15.953.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-746.438 -5.292.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.738.387 -10.660.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
109.922 1.184.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
440.157 911.969
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
369.616 451.645
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
70.541 460.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-61.148.043 100.464.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.532.945 -6.129.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
331.823 -6.172.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.201.122 42.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.580.181 130.506.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.657.160 -2.256.174
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
107.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.360.013 -11.720.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.904.076 -37.153.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.018.275 29.453
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.018.275 29.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.922.351 -37.183.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.922.985 -35.902.571
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.999.366 -1.280.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.340.118 -74.327.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.642.182 348.739.547
Kredilerden Nakit Girişleri
594.642.182 348.739.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-515.568.402 -294.030.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-515.568.402 -294.030.880
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.923.153 -77.171.441
Ödenen Temettüler
-23.366.590 -31.004.061
Ödenen Faiz
-32.372.815 -21.777.285
Alınan Faiz
3.248.660 916.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.681.186 5.155.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.681.186 5.155.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.989.131 54.815.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.307.945 59.971.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.307.945 47.989.131
Ticari Alacaklar
99.642.986 84.974.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 12.719.328 10.064.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 86.923.658 74.910.453
Diğer Alacaklar
105.891 89.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
105.891 89.525
Stoklar
7 383.536.353 346.582.991
Peşin Ödenmiş Giderler
33.426.841 26.110.453
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.426.841 26.110.453
Diğer Dönen Varlıklar
18.902.265 19.234.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.902.265 19.234.088
ARA TOPLAM
560.922.281 524.980.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
560.922.281 524.980.961
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
130.726 121.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.726 121.898
Maddi Duran Varlıklar
8 255.241.291 253.590.908
Arazi ve Arsalar
91.500.000 91.500.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.635.470 4.285.909
Binalar
41.287.549 41.349.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.926.224 4.103.958
Taşıtlar
0 823.541
Mobilya ve Demirbaşlar
41.926.720 39.487.030
Özel Maliyetler
68.365.697 68.516.357
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.220.413 2.118.910
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.379.218 1.405.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 188.796.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.215.542 5.470.398
Diğer Haklar
10 6.215.542 5.470.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.384.323 259.183.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.011.306.604 784.164.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
185.322.021 72.929.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 185.322.021 72.929.745
Banka Kredileri
4 185.322.021 72.929.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.614.560 73.820.962
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.614.560 73.820.962
Banka Kredileri
38.974.880 73.820.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.639.680
Ticari Borçlar
5 170.433.611 178.528.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 6.320.370 6.570.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 164.113.241 171.958.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.914.341 4.804.419
Diğer Borçlar
1.994.145 1.553.988
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 856.920 487.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.137.225 1.066.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.657.072 93.187.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.657.072 93.187.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.468.168 6.398.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.680.804 3.991.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.891.154 3.439.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
789.650 552.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.615.150 4.414.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.615.150 4.414.028
ARA TOPLAM
457.699.872 439.629.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.699.872 439.629.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.293.056 1.679.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.293.056 1.679.964
Banka Kredileri
4 3.207.550 1.679.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 186.085.506
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.609.396 53.226.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.609.396 53.226.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.344.034 15.716.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.344.034 15.716.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 682.574 6.196.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.929.060 76.819.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.628.932 516.449.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.664.037 267.701.436
Ödenmiş Sermaye
12 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.787.996 71.564.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
66.787.996 71.564.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.969.892 73.146.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.181.896 -1.581.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 5.832.963
Yasal Yedekler
8.680.319 5.832.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.584 -28.878.596
Net Dönem Karı veya Zararı
45.929.138 59.182.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.635 13.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.677.672 267.714.616
TOPLAM KAYNAKLAR
1.011.306.604 784.164.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 922.112.750 615.299.381 313.950.424 228.623.848
Satışların Maliyeti
13 -448.665.047 -289.263.573 -158.885.275 -106.443.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
473.447.703 326.035.808 155.065.149 122.180.576
BRÜT KAR (ZARAR)
473.447.703 326.035.808 155.065.149 122.180.576
Genel Yönetim Giderleri
14 -43.345.737 -32.919.268 -13.828.505 -11.839.570
Pazarlama Giderleri
14 -307.863.454 -244.505.365 -103.121.136 -90.573.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 24.562.921 23.100.546 3.975.354 9.799.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -14.044.423 -16.930.050 943.588 -8.618.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.757.010 54.781.671 43.034.450 20.947.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.447 5.825 2.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-401.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.355.650 54.801.118 43.040.275 20.950.191
Finansman Gelirleri
16 6.363.337 19.137.732 1.047.489 11.074.002
Finansman Giderleri
16 -83.723.049 -33.609.981 -27.601.642 -16.327.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.995.938 40.328.869 16.486.122 15.696.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.066.345 -6.593.548 -2.555.095 -2.750.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -13.429.880 -8.336.927 -3.492.492 -2.685.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.363.535 1.743.379 937.397 -64.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.929.593 33.735.321 13.931.027 12.945.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.929.593 33.735.321 13.931.027 12.945.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
455 164 102 7
Ana Ortaklık Payları
45.929.138 33.735.157 13.930.925 12.945.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 0,28700000 0,21100000 0,08700000 0,08100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.599.947 -2.772.032 -793.370 -452.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.749.934 -3.465.040 -991.713 -565.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.149.987 693.008 198.343 113.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.149.987 693.008 198.343 113.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.599.947 -2.772.032 -793.370 -452.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.329.646 30.963.289 13.137.657 12.493.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
455 164 102 7
Ana Ortaklık Payları
41.329.191 30.963.125 13.137.555 12.493.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798213


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9149 Değişim: 0,46%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8286 Değişim: -0,05%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
940,94 Değişim: 0,05%
Düşük 937,87 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.