;

KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

04.11.2019 - 18:26
KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Yeni Bakiye
109 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 36.493 -29 36.314
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -296 0 0 5.628 0 42.610 0 36.493 41 241.424
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 4.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159
Yeni Bakiye
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 15.915 -28 16.017
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 -5.433 0 0 7
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.050 -378 15.915 2 263.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
177.814 144.573 59.794 60.849
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
177.814 144.573 59.794 60.849
Finansal Kiralama Gelirleri
174.587 141.477 58.703 59.666
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.227 3.096 1.091 1.183
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-132.882 -115.484 -41.359 -50.247
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-124.299 -89.814 -39.974 -33.662
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-8 0 -1 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.513 -21.141 0 -14.471
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.062 -4.529 -1.384 -2.114
BRÜT KAR (ZARAR)
44.932 29.089 18.435 10.602
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -19.548 -16.314 -6.790 -5.465
Personel Giderleri
-13.054 -10.871 -4.160 -3.725
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-470 -317 -157 -106
Genel İşletme Giderleri
-6.024 -5.126 -2.473 -1.634
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.384 12.775 11.645 5.137
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 20.452 76.061 3.276 34.482
Bankalardan Alınan Faizler
2.173 1.185 852 1.037
Temettü Gelirleri
0 109 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
6.977 51.212 -1.985 28.214
Diğer
11.302 23.555 4.409 5.231
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -25.226 -41.398 -2.244 -25.576
Özel Karşılıklar
-25.226 -41.398 -2.244 -25.576
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -63 -1.060 115 137
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1.023 0 0
Diğer
-63 -37 115 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.547 46.378 12.792 14.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -4.660 -9.914 -1.673 -2.772
Cari Vergi Karşılığı
0 -13.336 0 -6.264
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.660 0 -1.673 70
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 3.422 0 3.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.887 36.464 11.119 11.408
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.887 36.464 11.119 11.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28 -29 0 -8
Ana Ortaklık Payları
15.915 36.493 11.119 11.416
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-12.637 5.306
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
156.734 136.130
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-155.894 -116.875
Alınan Temettüler
0 109
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.227 3.096
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.993 -1.072
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.346 12.817
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.054 -10.871
Diğer
-10.989 -18.028
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
75.213 -142.206
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
108.520 -1.342.174
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-159 -2.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
188 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.978 1.150.891
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-40.314 51.156
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
62.576 -136.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -3.089 -686
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 64
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.078 -622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.513 207.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-161.816 -83.449
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8 0
Diğer
3.227 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-155.084 124.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.286 74.816
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-83.300 61.745
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163.105 112.060
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 79.805 173.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.887 36.464
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
130 -150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130 -150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 162 -191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32 41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.017 36.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 19.715 60.099 79.814 2.705 160.400 163.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 ARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 10.517 0 10.517 10.517 0 10.517
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 479.585 2.090.362 2.569.947 507.004 2.081.837 2.588.841
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 7.958 0 7.958 7.958 0 7.958
Kar Yedekleri
48.050 0 48.050 42.610 0 42.610
Yasal Yedekler
10.006 0 10.006 7.984 0 7.984
Olağanüstü Yedekler
38.044 0 38.044 34.626 0 34.626
Kar veya Zarar
15.537 0 15.537 40.055 0 40.055
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-378 0 -378 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.915 0 15.915 40.055 0 40.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2 0 2 30
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3476 Değişim: -0,10%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5430 Değişim: 0,42%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
970,25 Değişim: -0,46%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.