KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:12
KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.056 11.199
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-91 140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91 138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -114 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -31
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 2
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 2
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.965 11.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 138 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.195 4 11.199
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284 1.176 0 108 0 0 -1.284 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284 1.176 0 108 0 0 -1.284 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 17.517 39 0 0 3.470 0 39.794 6.286 0 33.508 0 0 0 11.195 74 181.442
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 6.286 0 33.505 0 0 33.819 0 98 205.138
Yeni Bakiye
109.000 353 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 6.286 0 33.505 0 0 33.819 0 98 205.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.077 -21 25.056
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 1.698 0 1.121 0 0 -2.819 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 1.698 0 1.121 0 0 -2.819 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 353 0 0 353 16.595 -237 0 0 5.628 0 42.610 7.984 0 34.626 0 0 0 25.077 49 230.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
39.807 8.223
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
82.315 61.281
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-54.500 -55.560
Alınan Temettüler
109 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.911 1.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.147 8.355
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
12.777 2.591
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.146 -4.963
Diğer
-15.806 -5.111
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-205.807 -57.448
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-625.946 -75.874
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-4.594 -3.160
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
364.520 9.394
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
60.213 12.192
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-166.000 -49.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -545 -579
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58 359
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-487 -220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
207.900 99.366
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-93.903
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
113.997 99.366
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
20.152 1.720
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-32.338 51.641
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 112.060 16.680
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 79.722 68.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
83.724 66.404 41.506 33.784
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
83.724 66.404 41.506 33.784
Finansal Kiralama Gelirleri
81.811 64.780 40.431 32.893
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.913 1.624 1.075 891
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-65.237 -44.882 -35.924 -22.950
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-56.152 -39.129 -29.880 -18.703
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.670 -3.817 -4.698 -3.074
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.415 -1.936 -1.346 -1.173
BRÜT KAR (ZARAR)
18.487 21.522 5.582 10.834
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -10.849 -8.408 -5.739 -4.200
Personel Giderleri
-7.146 -4.963 -3.921 -2.721
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-211 -410 -103 -41
Genel İşletme Giderleri
-3.492 -3.035 -1.715 -1.438
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.638 13.114 -157 6.634
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 41.579 10.133 30.532 2.649
Bankalardan Alınan Faizler
148 53 99 22
Temettü Gelirleri
109 6 109 6
Kambiyo İşlemleri Karı
22.998 1.966 14.760 0
Diğer
18.324 8.108 15.564 2.621
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -15.822 -8.587 -12.619 -613
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -1.197 -408 -1.190 -1.975
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.023 0 -1.023 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 -1.855
Diğer
-174 -408 -167 -120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
32.198 14.252 16.566 6.695
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.198 14.252 16.566 6.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -7.142 -3.053 -4.069 -1.367
Cari Vergi Karşılığı
-7.072 0 -3.977 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-70 -3.053 -70 -1.367
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 -22 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25.056 11.199 12.497 5.328
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.056 11.199 12.497 5.328
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
21 -4 11 -3
DÖNEM KARI/ZARARI
25.077 11.195 12.508 5.325
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 2.004 77.719 79.723 2.072 109.990 112.062
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 8.064 0 8.064 8.064 0 8.064
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 570.777 1.892.776 2.463.553 474.045 1.406.156 1.880.201
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
533.556 1.685.770 2.219.326 464.541 1.296.317 1.760.858
Finansal Kiralama Alacakları
721.604 1.884.934 2.606.538 602.478 1.455.943 2.058.421
Kazanılmamış Gelirler (-)
-188.048 -199.164 -387.212 -137.937 -159.626 -297.563
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.561 111.965 131.526 6.776 48.748 55.524
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
17.660 95.041 112.701 2.728 61.091 63.819
DİĞER ALACAKLAR
5.874 1.277 7.151 4.916 286 5.202
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 13.575 66.908 80.483 31.215 22.850 54.065
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
23.670 118.078 141.748 62.084 111.470 173.554
Özel Karşılıklar (-)
-10.095 -51.170 -61.265 -30.869 -88.620 -119.489
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 20.792 0 20.792 20.900 0 20.900
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 520 0 520 483 0 483
Diğer
520 0 520 483 0 483
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 1.542 3.017 4.559 750 2.891 3.641
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
1.674 0 1.674 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.255 0 10.255 10.302 0 10.302
DİĞER AKTİFLER
11 315 0 315 241 0 241
ARA TOPLAM
635.392 2.041.697 2.677.089 552.988 1.542.173 2.095.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 186 0 186 208 0 208
Satış Amaçlı
186 0 186 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
635.578 2.041.697 2.677.275 553.196 1.542.173 2.095.369
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 276.336 1.799.743 2.076.079 305.409 1.398.983 1.704.392
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 212.489 0 212.489 94.921 0 94.921
Bonolar
144.084 0 144.084 94.921 0 94.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
68.405 0 68.405 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
16 5.528 43.866 49.394 5.718 18.421 24.139
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 19.255 73.575 92.830 10.440 44.109 54.549
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 742 0 742 1.287 0 1.287
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 4.496 0 4.496 3.779 0 3.779
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.496 0 4.496 3.779 0 3.779
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.458 2.674 4.132 1.351 1.957 3.308
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 7.038 0 7.038 3.856 0 3.856
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
527.342 1.919.858 2.447.200 426.761 1.463.470 1.890.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 230.075 0 230.075 205.138 0 205.138
Ödenmiş Sermaye
140.000 0 140.000 109.000 0 109.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.358 0 16.358 16.449 0 16.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.628 0 5.628 5.628 0 5.628
Kar Yedekleri
42.610 0 42.610 39.791 0 39.791
Yasal Yedekler
7.984 0 7.984 6.286 0 6.286
Olağanüstü Yedekler
34.626 0 34.626 33.505 0 33.505
Kar veya Zarar
25.077 0 25.077 33.819 0 33.819
Net Dönem Karı veya Zararı
25.077 0 25.077 33.819 0 33.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49 0 49 98 0 98
PASİF TOPLAMI
757.417 1.919.858 2.677.275 631.899 1.463.470 2.095.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 5.511.801 16.072.096 21.583.897 5.044.557 12.190.606 17.235.163
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
24 437.475 700.490 1.137.965 286.288 430.901 717.189
Cayılamaz Taahhütler
349.858 214.138 563.996 239.968 67.719 307.687
Cayılabilir Taahhütler
87.617 486.352 573.969 46.320 363.182 409.502
Kiralama Taahhütleri
87.617 486.352 573.969 46.320 363.182 409.502
Finansal Kiralama Taahhütleri
87.617 486.352 573.969 46.320 363.182 409.502
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
833.692 1.736.146 2.569.838 565.019 645.065 1.210.084
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.782.968 18.508.732 25.291.700 5.895.864 13.266.572 19.162.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701187


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,5302 Değişim: 0,17%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2395 Değişim: -0,40%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,79 Değişim: 0,16%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.