KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.09.2021 - 18:11
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075
Yeni Bakiye
170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.614 51.614
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
131.117 -131.117
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 51 2.337 200.687 51.614 424.689
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191
Yeni Bakiye
250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.361 56.361
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -1.894 -98.106
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 51 4.347 118.793 56.361 529.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
361.527 166.438 157.660 76.564
FAKTORİNG GELİRLERİ
10 361.527 166.438 157.660 76.564
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
360.204 163.751 156.991 74.883
İskontolu
132.678 52.785 73.517 25.543
Diğer
227.526 110.966 83.474 49.340
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.323 2.687 669 1.681
İskontolu
423 747 240 299
Diğer
900 1.940 429 1.382
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
11 -281.179 -93.929 -114.443 -41.884
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-223.964 -72.736 -92.493 -32.342
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-179 -140 -91 -68
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-42.883 -15.301 -15.864 -6.820
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-14.153 -5.752 -5.995 -2.654
BRÜT KAR (ZARAR)
80.348 72.509 43.217 34.680
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -10.566 -8.600 -5.240 -4.029
Personel Giderleri
-7.078 -6.362 -3.368 -2.952
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-164 -19 -141 -19
Genel İşletme Giderleri
-3.324 -2.219 -1.731 -1.058
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
69.782 63.909 37.977 30.651
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13 220.018 120.585 87.785 50.681
Bankalardan Alınan Faizler
4.659 285 2.300 277
Türev Finansal İşlemler Karı
9.750 7.662
Kambiyo İşlemleri Karı
200.987 118.305 74.472 49.693
Diğer
4.622 1.995 3.351 711
KARŞILIK GİDERLERİ
-8.627 -712 -6.875 -253
Özel Karşılıklar
-8.627 -712 -6.875 -253
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
13 -206.188 -117.547 -78.551 -49.307
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-7.357 2.513
Kambiyo İşlemleri Zararı
-198.732 -117.466 -81.013 -49.246
Diğer
-99 -81 -51 -61
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.985 66.235 40.336 31.772
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.985 66.235 40.336 31.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -18.624 -14.621 -11.847 -6.992
Cari Vergi Karşılığı
-19.333 -14.613 -10.884 -7.025
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8 33
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
709 -963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
56.361 51.614 28.489 24.780
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
56.361 51.614 28.489 24.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
56.361 51.614 28.489 24.780
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
66.820 64.969
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
364.863 160.928
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-281.207 -80.022
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.323 2.687
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.753
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.988 1.844
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.242 -12.977
Ödenen Vergiler
-8.449 -16.600
Diğer
-7.456 6.356
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.388 9.406
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
1.621.193 -248.605
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-285 2.493
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-441 -1.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
516 -243
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.623.839 254.499
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
468 2.548
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
64.432 74.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-220
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
291
Diğer
-1.303
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.523 291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
676.453 341.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-763.329 -357.730
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-796 -622
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-87.672 -17.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.005 -7.754
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.758 49.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
79.157 4.786
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.399 54.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
56.361 51.614 28.489 24.780
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.361 51.614 28.489 24.780


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 52.577 13.850 66.427 75.439 3.755 79.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 2.013 2.013
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17 6.897 6.897 6.897 6.897
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 3.872.886 192.450 4.065.336 5.424.511 270.645 5.695.156
Faktoring Alacakları
4 3.871.040 192.450 4.063.490 5.418.769 270.645 5.689.414
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.841.029 55.318 1.896.347 1.438.676 55.778 1.494.454
Diğer Faktoring Alacakları
2.030.011 137.132 2.167.143 3.980.093 214.867 4.194.960
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
4 51.991 11.595 63.586 52.248 10.077 62.325
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -50.145 -11.595 -61.740 -46.506 -10.077 -56.583
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.824 2.824 2.399 2.399
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.073 2.073 1.195 1.195
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
158 158
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5 440 440
DİĞER AKTİFLER
5.654 43 5.697 3.763 76 3.839
ARA TOPLAM
3.943.509 206.343 4.149.852 5.516.217 274.476 5.790.693
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
220 220
Satış Amaçlı
220 220
VARLIKLAR TOPLAMI
3.943.729 206.343 4.150.072 5.516.217 274.476 5.790.693
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 2.464.517 431.778 2.896.295 4.028.285 494.057 4.522.342
FAKTORİNG BORÇLARI
230 230 672 672
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.635 2.635 2.119 2.119
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 681.377 681.377 761.121 761.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
8 5.687 18.550 24.237 5.424 15.642 21.066
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.687 1.687 1.424 1.424
Genel Karşılıklar
4.000 18.550 22.550 4.000 15.642 19.642
CARİ VERGİ BORCU
15.337 15.337 9.284 9.284
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 269 269
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
250 159 409 524 105 629
ARA TOPLAM
3.170.033 450.487 3.620.520 4.807.698 509.804 5.317.502
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 529.552 529.552 473.191 473.191
Ödenmiş Sermaye
350.000 350.000 250.000 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.398 4.398 4.398 4.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
118.793 118.793 120.687 120.687
Yasal Yedekler
18.286 18.286 18.286 18.286
Olağanüstü Yedekler
100.507 100.507 102.401 102.401
Kar veya Zarar
56.361 56.361 98.106 98.106
Dönem Net Kâr veya Zararı
56.361 56.361 98.106 98.106
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.699.585 450.487 4.150.072 5.280.889 509.804 5.790.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
217.439 647.939 865.378 1.000 474.188 475.188
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
567.482 966.051 1.533.533 52.152 889.517 941.669
ALINAN TEMİNATLAR
0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
838.437 838.437 852.035 852.035
TAAHHÜTLER
16 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
16 0 0 55.058 49.181 104.239
Alım Satım Amaçlı İşlemler
55.058 49.181 104.239
Swap Alım Satım İşlemleri
55.058 49.181 104.239
EMANET KIYMETLER
16 2.238.038 888.788 3.126.826 5.166.820 1.167.957 6.334.777
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.861.396 2.502.778 6.364.174 6.127.065 2.580.843 8.707.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5345 Değişim: -0,01%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0925 Değişim: 0,23%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0990
Açılış: 11,067
548,10 Değişim: -0,33%
Düşük 547,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.