KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:10
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379
Yeni Bakiye
70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.742 65.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -5.072 -94.928
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 51 1.758 69.570 65.742 307.121
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075
Yeni Bakiye
170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.614 51.614
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
131.117 -131.117
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 51 2.337 200.687 51.614 424.689


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.438 280.461 76.564 144.225
FAKTORİNG GELİRLERİ
9 166.438 280.461 76.564 144.225
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
163.751 278.589 74.883 143.168
İskontolu
52.785 81.142 25.543 43.622
Diğer
110.966 197.447 49.340 99.546
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.687 1.872 1.681 1.057
İskontolu
747 1.148 299 644
Diğer
1.940 724 1.382 413
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
10 -93.929 -189.173 -41.884 -100.201
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-72.736 -141.948 -32.342 -75.053
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-140 -208 -68 -101
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.301 -41.789 -6.820 -22.540
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.752 -5.228 -2.654 -2.507
BRÜT KAR (ZARAR)
72.509 91.288 34.680 44.024
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.600 -7.336 -4.029 -3.461
Personel Giderleri
-6.362 -5.311 -2.952 -2.432
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-19 -98 -19 -77
Genel İşletme Giderleri
-2.219 -1.927 -1.058 -952
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
63.909 83.952 30.651 40.563
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
12 120.585 43.442 50.681 18.456
Bankalardan Alınan Faizler
285 562 277 416
Türev Finansal İşlemler Karı
1.657 742
Kambiyo İşlemleri Karı
118.305 41.169 49.693 17.279
Diğer
1.995 54 711 19
KARŞILIK GİDERLERİ
-712 -1.332 -253 -829
Özel Karşılıklar
-712 -1.332 -253 -829
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -117.547 -39.697 -49.307 -17.495
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.206 -520
Kambiyo İşlemleri Zararı
-117.466 -38.415 -49.246 -16.899
Diğer
-81 -76 -61 -76
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
66.235 86.365 31.772 40.695
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.235 86.365 31.772 40.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
13 -14.621 -20.623 -6.992 -9.182
Cari Vergi Karşılığı
-14.613 -19.401 -7.025 -9.111
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8 -1.222 0 -71
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 33
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
51.614 65.742 24.780 31.513
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
51.614 65.742 24.780 31.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.614 65.742 24.780 31.513
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
64.970 65.372
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
160.928 285.125
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-79.882 -185.273
Alınan Temettüler
-140
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.688 1.871
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.753 1.601
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-1.844 -254
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.977 -5.485
Ödenen Vergiler
-16.600 -21.845
Diğer
10.044 -10.368
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.784 38.204
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-248.605 381.189
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.741
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
1.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.493 -341.190
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-243 -1.060
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
254.499
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.926
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
73.754 103.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
291
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
341.270 469.644
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-357.730 -641.390
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-16.460 -171.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-7.755 40.501
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
49.830 -27.669
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.786 36.700
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.616 9.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.614 65.742 24.780 31.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.614 65.742 24.780 31.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
26.066 28.550 54.616 634 4.152 4.786
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.782 4.782 4.782 4.782
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.825.284 244.316 3.069.600 2.447.556 369.208 2.816.764
Faktoring Alacakları
3 2.814.989 244.316 3.059.305 2.441.888 369.208 2.811.096
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
824.004 142.046 966.050 893.328 114.265 1.007.593
Diğer Faktoring Alacakları
1.990.985 102.270 2.093.255 1.548.560 254.943 1.803.503
Takipteki Alacaklar
3 58.229 8.623 66.852 54.734 7.440 62.174
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -47.934 -8.623 -56.557 -49.066 -7.440 -56.506
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.221 2.221 2.501 2.501
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
120 120 131 131
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
83 83
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4 290 290 298 298
DİĞER AKTİFLER
1.301 29 1.330 1.896 50 1.946
ARA TOPLAM
2.860.147 272.895 3.133.042 2.457.798 373.410 2.831.208
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.860.147 272.895 3.133.042 2.457.798 373.410 2.831.208
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 1.803.838 533.367 2.337.205 1.474.116 600.434 2.074.550
FAKTORİNG BORÇLARI
859 226 1.085 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.963 1.963 2.206 2.206
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 338.296 338.296 349.147 349.147
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 5.227 14.580 19.807 5.126 12.658 17.784
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.227 1.227 1.126 1.126
Genel Karşılıklar
4.000 14.580 18.580 4.000 12.658 16.658
CARİ VERGİ BORCU
9.711 9.711 11.564 11.564
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
106 180 286 411 99 510
ARA TOPLAM
2.160.000 548.353 2.708.353 1.844.393 613.740 2.458.133
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ÖZKAYNAKLAR
8 424.689 424.689 373.075 373.075
Ödenmiş Sermaye
170.000 170.000 170.000 170.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.388 2.388 2.388 2.388
Kar Yedekleri
200.687 200.687 69.570 69.570
Yasal Yedekler
18.285 18.285 11.730 11.730
Olağanüstü Yedekler
182.402 182.402 57.840 57.840
Kar veya Zarar
51.614 51.614 131.117 131.117
Dönem Net Kâr veya Zararı
51.614 51.614 131.117 131.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.584.689 548.353 3.133.042 2.217.468 613.740 2.831.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
267.004 388.878 655.882 324.144 142.897 467.041
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
90.799 559.790 650.589 24.619 422.753 447.372
ALINAN TEMİNATLAR
0 0 0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
15 627.392 627.392 386.382 386.382
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
16 4.294.586 1.117.547 5.412.133 4.292.725 923.313 5.216.038
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.279.781 2.066.215 7.345.996 5.027.870 1.488.963 6.516.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866728


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,01% Hacim : 7.240 Mio.TL Son veri saati : 15:20
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5627 Değişim: 0,17%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,0976 Değişim: 0,30%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
497,25 Değişim: 0,36%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.