KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:11
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 403 51.448 23.194 145.045
Yeni Bakiye
70.000 403 51.448 23.194 145.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.406 94.928 96.334
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
23.194 -23.194
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 1.809 74.642 94.928 241.379
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 1.809 74.642 94.928 241.379
Yeni Bakiye
70.000 1.809 74.642 94.928 241.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
579 131.117 131.696
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -5.072 -94.928
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 2.388 69.570 131.117 373.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
527.551 513.148
FAKTORİNG GELİRLERİ
527.551 513.148
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
520.669 508.113
İskontolu
159.593 172.451
Diğer
361.076 335.662
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.882 5.035
İskontolu
2.231 1.710
Diğer
4.651 3.325
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-337.706 -375.734
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-267.318 -286.924
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-395 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-61.423 -76.940
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.570 -11.870
BRÜT KAR (ZARAR)
189.845 137.414
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -17.066 -14.049
Personel Giderleri
-11.937 -9.190
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-205 -289
Genel İşletme Giderleri
-4.924 -4.570
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
172.779 123.365
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 119.520 472.622
Bankalardan Alınan Faizler
723 1.423
Türev Finansal İşlemler Karı
3.772 22.989
Kambiyo İşlemleri Karı
114.201 448.113
Diğer
824 97
KARŞILIK GİDERLERİ
-8.922 -18.592
Özel Karşılıklar
-8.895 -10.592
Genel Karşılıklar
0 -8.000
Diğer
-27 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -114.318 -455.052
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.702 -10.339
Kambiyo İşlemleri Zararı
-112.616 -444.498
Diğer
0 -215
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
169.059 122.343
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
169.059 122.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -37.942 -27.415
Cari Vergi Karşılığı
-36.817 -30.968
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.125 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 3.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
131.117 94.928
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
131.117 94.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.117 94.928
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
69.580 103.985
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
501.149 478.710
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-373.038 -323.235
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.883 5.035
Elde Edilen Diğer Kazançlar
706 3.711
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-131 -27
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.444 -9.683
Ödenen Vergiler
-40.526 -25.961
Diğer
-1.019 -24.565
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
45.832 -147.889
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-171.998 -394.185
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.895 42
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.468 466
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.206 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
214.057 219.378
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.796 26.410
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
115.412 -43.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.640 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.640 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.090.913 1.024.133
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.243.366 -984.877
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-152.453 39.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.772 7.795
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-31.909 3.147
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 36.695 33.548
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 4.786 36.695


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
131.117 94.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
579 1.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
579 1.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
610 1.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.696 96.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 634 4.152 4.786 9.340 27.360 36.700
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 0 1.702 0 1.702
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 4.782 0 4.782 4.173 0 4.173
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.447.556 369.208 2.816.764 2.539.632 97.705 2.637.337
Faktoring Alacakları
2.441.888 369.208 2.811.096 2.537.605 97.705 75.977 620.041
Diğer Faktoring Alacakları
1.548.560 254.943 1.803.503 1.993.541 21.728 2.015.269
Kiralama İşlemleri (Net)
5 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
5 54.734 7.440 62.174 38.329 7.162 45.491
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -49.066 -7.440 -56.506 -36.302 -7.162 -43.464
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.501 2.501 739 739
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 131 131 253 253
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 298 298 1.454 1.454
DİĞER AKTİFLER
10 1.896 50 1.946 3.372 45 3.417
ARA TOPLAM
2.457.798 373.410 2.831.208 2.560.665 125.110 2.685.775
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 0 0 27 27
Satış Amaçlı
27 27
VARLIKLAR TOPLAMI
2.457.798 373.410 2.831.208 2.560.692 125.110 2.685.802
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 1.474.116 600.434 2.074.550 1.744.430 159.965 1.904.395
FAKTORİNG BORÇLARI
1.823 549 2.372 903 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.206 0 2.206 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 349.147 0 349.147 501.302 0 501.302
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
5.126 12.658 17.784 9.160 11.210 20.370
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 1.126 1.126 1.160 1.160
Genel Karşılıklar
15 4.000 12.658 16.658 8.000 11.210 19.210
CARİ VERGİ BORCU
14 11.564 11.564 17.084 17.084
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 411 99 510 281 88 369
ARA TOPLAM
1.844.393 613.740 2.458.133 2.273.160 171.263 2.444.423
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 373.075 0 373.075 241.379 0 241.379
Ödenmiş Sermaye
16 170.000 0 170.000 70.000 70.000
Sermaye Yedekleri
16 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.388 2.388 1.809 1.809
Kar Yedekleri
69.570 0 69.570 74.642 0 74.642
Yasal Yedekler
11.730 0 11.730 6.984 0 6.984
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
57.840 0 57.840 67.658 0 67.658
Kar veya Zarar
131.117 0 131.117 94.928 94.928
Dönem Net Kâr veya Zararı
131.117 0 131.117 94.928 94.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.217.468 613.740 2.831.208 2.514.539 171.263 2.685.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
324.144 142.897 467.041 243.674 127.759 371.433
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24.619 422.753 447.372 72.838 241.721 314.559
ALINAN TEMİNATLAR
0 0 0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
386.382 386.382 958.717 958.717
TAAHHÜTLER
23 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 0 0 17.772 15.783 33.555
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 17.772 15.783 33.555
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 17.772 15.783 33.555
EMANET KIYMETLER
4.292.725 923.313 5.216.038 2.869.960 958.273 3.828.233
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.027.870 1.488.963 6.516.833 4.162.961 1.343.536 5.506.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820955


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.810 Değişim: 0,05% Hacim : 35.617 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,4064 Değişim: 4,60%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,4840
Açılış: 12,8163
15,1875 Değişim: 4,97%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 15,2418
Açılış: 14,4689
764,51 Değişim: 4,01%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 768,50
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.