KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:10
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 51 352 51.448 23.194 145.045
Yeni Bakiye
70.000 51 352 51.448 23.194 145.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.578 28.578
Kar Dağıtımı
23.194 -23.194
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.194 -23.194
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 51 352 74.642 28.578 173.623
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379
Yeni Bakiye
70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.742 65.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -5.072 94.928
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 51 1.758 69.570 65.742 307.121


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.461 186.838 144.225 101.459
FAKTORİNG GELİRLERİ
10 280.461 186.838 144.225 101.459
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
278.589 185.403 143.168 100.761
İskontolu
81.142 74.447 43.622 36.805
Diğer
197.447 110.956 99.546 63.956
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.872 1.435 1.057 698
İskontolu
1.148 720 644 370
Diğer
724 715 413 328
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
11 -189.173 -152.557 -100.201 -80.391
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-141.948 -108.058 -75.053 -58.504
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-208 0 -101 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-41.789 -39.647 -22.540 -19.288
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.228 -4.852 -2.507 -2.599
BRÜT KAR (ZARAR)
91.288 34.281 44.024 21.068
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -7.336 -6.452 -3.461 -3.250
Personel Giderleri
-5.311 -4.173 -2.432 -2.082
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-98 -130 -77 -68
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.927 -2.149 -952 -1.100
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
83.952 27.829 40.563 17.818
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13 43.442 171.200 18.456 105.028
Bankalardan Alınan Faizler
562 488 416 136
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.657 9.148 742 3.920
Kambiyo İşlemleri Karı
41.169 161.559 17.279 100.968
Diğer
54 5 19 4
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.332 -3.073 -829 0
Özel Karşılıklar
-1.332 -3.073 -829 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
13 -39.697 -159.494 -17.495 -100.388
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.206 -9.134 -520 -1.256
Kambiyo İşlemleri Zararı
-38.415 -150.360 -16.899 -99.132
Diğer
-76 0 -76 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.365 36.462 40.695 22.458
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.365 36.462 40.695 22.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -20.623 -7.884 -9.182 -4.826
Cari Vergi Karşılığı
-19.401 -10.680 -9.111 -5.242
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.222 0 -71 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 2.796 0 416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
65.742 28.578 31.513 17.632
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
65.742 28.578 31.513 17.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.742 28.578 31.513 17.632
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
65.372 18.607
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
285.125 137.976
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-185.273 -108.698
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.871 1.434
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.601 11.203
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-254 1.217
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.485 -4.392
Ödenen Vergiler
-21.845 -7.114
Diğer
-10.368 -13.019
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
38.204 -25.570
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
381.189 -396.579
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.741 -453
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
1.006 -437
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-341.190 371.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.060 557
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
103.576 -6.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 -77
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -77
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
469.644 396.383
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-641.390 -443.204
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-171.746 -46.821
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.501 28.055
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-27.669 -25.806
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.700 33.548
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.031 7.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.742 28.578 31.513 17.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.742 28.578 31.513 17.632


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
984 8.047 9.031 9.340 27.360 36.700
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 496 496 1.702 0 1.702
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.173 0 4.173 4.173 4.173
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.129.421 145.720 2.275.141 2.539.632 97.705 2.637.337
Faktoring Alacakları
3 2.128.128 145.720 2.273.848 2.537.605 97.705 2.635.310
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
777.545 78.731 856.276 544.064 75.977 620.041
Diğer Faktoring Alacakları
1.350.583 66.989 1.417.572 1.993.541 21.728 2.015.269
Finansman Kredileri
0
Takipteki Alacaklar
3 38.881 7.783 46.664 38.329 7.162 45.491
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -37.588 -7.783 -45.371 -36.302 -7.162 -43.464
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.673 2.673 739 739
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
182 182 253 253
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4 232 232 1.454 1.454
DİĞER AKTİFLER
1.651 25 1.676 3.372 45 3.417
ARA TOPLAM
2.139.812 153.792 2.293.604 2.560.665 125.110 2.685.775
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
27 27 27 27
Satış Amaçlı
27 27 27 27
VARLIKLAR TOPLAMI
2.139.839 153.792 2.293.631 2.560.692 125.110 2.685.802
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 1.275.292 266.022 1.541.314 1.744.430 159.965 1.904.395
FAKTORİNG BORÇLARI
1.899 10 1.909 903 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.114 0 2.114 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 406.667 406.667 501.302 501.302
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
8 9.334 12.263 21.597 9.160 11.210 20.370
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.334 1.334 1.160 1.160
Genel Karşılıklar
8.000 12.263 20.263 8.000 11.210 19.210
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
12.500 12.500 17.084 17.084
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
281 128 409 281 88 369
ARA TOPLAM
1.708.087 278.423 1.986.510 2.273.160 171.263 2.444.423
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 307.121 307.121 241.379 241.379
Ödenmiş Sermaye
170.000 170.000 70.000 70.000
Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51 51 51 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.758 1.758 1.758 1.758
Kar Yedekleri
69.570 69.570 74.642 74.642
Yasal Yedekler
11.730 11.730 6.984 6.984
Olağanüstü Yedekler
57.840 57.840 67.658 67.658
Kar veya Zarar
65.742 65.742 94.928 94.928
Dönem Net Kâr veya Zararı
65.742 65.742 94.928 94.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.015.208 278.423 2.293.631 2.514.539 171.263 2.685.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
340.646 102.269 442.915 243.674 127.759 371.433
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
95.792 261.056 356.848 72.838 241.721 314.559
ALINAN TEMİNATLAR
0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
16 708.844 708.844 958.717 958.717
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
16 20.409 19.652 40.061 17.772 15.783 33.555
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.409 19.652 40.061 17.772 15.783 33.555
Swap Alım Satım İşlemleri
20.409 19.652 40.061 17.772 15.783 33.555
EMANET KIYMETLER
17 3.190.742 892.988 4.083.730 2.869.960 958.273 3.828.233
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.356.433 1.275.965 5.632.398 4.162.961 1.343.536 5.506.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780556


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4773 Değişim: 0,25%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0350 Değişim: 0,26%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,97 Değişim: 0,95%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.