KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:14
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
103.985 0
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
478.710 0
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-322.554 0
Kiralama Giderleri
-681 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.035 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.711 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-27 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.683 0
Ödenen Vergiler
-25.961 0
Diğer
-24.565 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-147.889 0
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-394.185 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
42 0
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
466 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
219.378 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
26.410 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-43.904 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.024.133 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-984.877 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
39.256 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.795 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.147 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 33.548 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 36.695 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
513.148 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 513.148 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
508.113 0
İskontolu
172.451 0
Diğer
335.662 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.035 0
İskontolu
1.710 0
Diğer
3.325 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -375.734 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-286.924 0
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-76.940
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-11.870 0
BRÜT KAR (ZARAR)
137.414 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -14.049 0
Personel Giderleri
-9.190 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-289 0
Genel İşletme Giderleri
-4.570 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
123.365 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 472.622 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.423 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22.989 0
Kambiyo İşlemleri Karı
448.113 0
Diğer
97 0
KARŞILIKLAR
16 -18.592 0
Özel Karşılıklar
-10.592 0
Genel Karşılıklar
-8.000 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -455.052 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10.339 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-444.498 0
Diğer
-215 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
122.343 0
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.343 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -27.415 0
Cari Vergi Karşılığı
-30.968 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
94.928 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.928 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.928 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 1,35610000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
94.928 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.406 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.406 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.479 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.334 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.215 27.360 42.575 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.340 27.360 36.700 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.173 4.173
Türev Finansal Varlıklar
12 1.702 1.702 0 0
KREDİLER (Net)
2.539.632 97.705 2.637.337 0 0 0
Faktoring Alacakları
5 2.537.605 97.705 2.635.310 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
544.064 75.977 620.041 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
1.993.541 21.728 2.015.269 0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
5 2.027 0 2.027 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
38.329 7.162 45.491 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-36.302 -7.162 -43.464 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 739 739 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 253 253 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 1.454 1.454
DİĞER AKTİFLER
11 3.372 45 3.417 0 0 0
ARA TOPLAM
2.560.665 125.110 2.685.775 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10 27 27 0 0
Satış Amaçlı
27 27 0 0
AKTİF TOPLAMI
2.560.692 125.110 2.685.802 0 0 0
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
13 1.744.430 159.965 1.904.395 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
903 903 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 501.302 501.302 0 0
Bonolar
501.302 501.302 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 9.160 11.210 20.370 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.160 0 1.160 0 0 0
Genel Karşılıklar
8.000 11.210 19.210
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
15 17.084 17.084
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 281 88 369 0 0 0
ARA TOPLAM
2.273.160 171.263 2.444.423 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 241.379 241.379 0 0
Ödenmiş Sermaye
70.000 70.000 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51 51 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.758 1.758 0 0
Kar Yedekleri
74.642 74.642 0 0
Yasal Yedekler
6.984 6.984 0 0
Olağanüstü Yedekler
67.658 67.658 0 0
Kar veya Zarar
94.928 94.928 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
94.928 94.928 0 0
PASİF TOPLAMI
2.514.539 171.263 2.685.802 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 51 352 51.448 23.194 145.045
Yeni Bakiye
70.000 51 352 51.448 23.194 145.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.406 1.406
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
23.194 -23.194 0
Dönem Net Karı (Zararı)
94.928 94.928
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
243.674 127.759 371.433 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
72.838 241.721 314.559 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
958.717 958.717 0 0
TAAHHÜTLER
24 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24 17.772
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6277 Değişim: 0,01%
Düşük 8,6264 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1222 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1170 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,17 Değişim: -0,02%
Düşük 492,12 22.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.