KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

08.11.2019 - 20:04
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.429 -1.247 365.689 164.125 -427.066 -164.125 0 0 3.268.390 3.221.195 57.557 3.278.752
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.172 0 -29.172 3.002 -26.170
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.062.385 -30.251 421.830 164.125 -386.590 -164.125 18.581.459 582.333 3.268.390 26.804.229 737.662 27.541.891
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 32.389 -1.843 -111.290 79.613 751.818 93.967 0 0 2.020.109 2.864.763 109.494 2.974.257
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3.589 0 -43.407 0 0 0 0 0 0 -492.423 450.030 0 -82.211 6.936 -75.275
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 727.865 0 48.026 1.250.521 -43.200 330.439 386.955 634.049 -8.325 23.490.402 -190.210 2.020.109 31.146.631 858.104 32.004.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
131.739.138 195.076.505 326.815.643 96.501.074 145.965.409 242.466.483
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 38.233.691 32.915.728 71.149.419 37.626.296 28.402.701 66.028.997
Teminat Mektupları
37.466.392 18.603.320 56.069.712 36.896.905 15.055.991 51.952.896
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.903.967 6.643.353 9.547.320 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.298.946 0 1.298.946 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.263.479 11.959.967 45.223.446 31.775.095 9.153.655 40.928.750
Banka Kredileri
7.842 4.068.101 4.075.943 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 260.084 260.084 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
7.842 3.808.017 3.815.859 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.492 4.492 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
381.881 91.635 473.516 243.674 127.759 371.433
Diğer Garantilerimizden
53.427 47.389 100.816 58.309 38.904 97.213
Diğer Kefaletlerimizden
176.445 192.585 369.030 352.393 78.967 431.360
TAAHHÜTLER
46.598.474 32.512.001 79.110.475 38.193.153 27.235.343 65.428.496
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 41.684.890 5.567.916 47.252.806 33.843.142 2.631.960 36.475.102
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 3.871.122 5.473.903 9.345.025 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.898.996 2.069 16.901.065 14.103.024 2.325 14.105.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.277.442 0 2.277.442 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 16.159.649 0 16.159.649 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
656.634 0 656.634 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.813.547 91.944 1.905.491 2.136.093 377.008 2.513.101
Cayılabilir Taahhütler
4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
46.906.973 129.648.776 176.555.749 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
46.906.973 129.648.776 176.555.749 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.472.548 1.409.186 2.881.734 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
739.279 704.614 1.443.893 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
733.269 704.572 1.437.841 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.409.228 118.059.780 154.469.008 13.620.376 74.478.250 88.098.626
Swap Para Alım İşlemleri
1.857.724 45.249.885 47.107.609 2.515.004 20.334.407 22.849.411
Swap Para Satım İşlemleri
30.951.504 15.521.951 46.473.455 7.805.372 10.611.535 18.416.907
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.009.588 1.303.472 2.313.060 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
726.580 427.740 1.154.320 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
283.008 875.732 1.158.740 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.015.609 8.876.338 16.891.947 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.133.675.094 1.446.359.816 3.580.034.910 1.560.609.530 1.221.238.103 2.781.847.633
EMANET KIYMETLER
69.288.256 13.883.536 83.171.792 54.906.337 7.564.236 62.470.573
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.233.149 0 2.233.149 1.907.458 0 1.907.458
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.485.259 5.130.196 56.615.455 37.070.534 395.353 37.465.887
Tahsile Alınan Çekler
8.709.519 1.101.057 9.810.576 9.579.919 1.224.880 10.804.799
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.370.186 1.064.056 6.434.242 4.883.607 1.301.631 6.185.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 226 2.378 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
164.195 4.184.648 4.348.843 114.532 3.066.202 3.180.734
Emanet Kıymet Alanlar
1.323.796 2.403.353 3.727.149 1.348.135 1.575.959 2.924.094
REHİNLİ KIYMETLER
745.903.059 225.716.155 971.619.214 428.113.720 204.235.157 632.348.877
Menkul Kıymetler
461.346 42.387 503.733 355.159 9.824 364.983
Teminat Senetleri
870.458 1.552.915 2.423.373 684.888 1.135.681 1.820.569
Emtia
105.112.592 2.421.087 107.533.679 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
525.166.170 179.226.589 704.392.759 341.011.234 163.744.146 504.755.380
Diğer Rehinli Kıymetler
113.598.394 42.314.925 155.913.319 52.811.517 37.364.638 90.176.155
Rehinli Kıymet Alanlar
694.099 158.252 852.351 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.318.483.779 1.206.760.125 2.525.243.904 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.265.414.232 1.641.436.321 3.906.850.553 1.657.110.604 1.367.203.512 3.024.314.116


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.074.678 4.850.112
Alınan Faizler
28.848.127 19.626.530
Ödenen Faizler
-22.779.235 -14.215.802
Alınan Temettüler
7.923 13.223
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.532.886 2.182.392
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.071.669 1.013.884
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.735.937 2.022.089
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.498.731 -2.011.509
Ödenen Vergiler
-1.723.457 -1.261.761
Diğer
-4.120.441 -2.518.934
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.576.225 125.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-205.576 41.568
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-87.682 -5.009.562
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-36.717.269 -53.152.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
39.567 -123.405
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.919.515 -1.875.748
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
46.645.348 37.127.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.261.760 20.634.565
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.755.918 2.482.969
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.650.903 4.975.739
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.275.273 -13.702.385
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-181.576 -20.876
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
220 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.229.410 -364.604
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
223.900 465.639
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.740.412 -6.304.313
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.376.710 2.602.318
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.306.183 -10.846.180
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
812.410 808.254
Diğer
-230.932 -42.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.370.093 16.633.200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.192.307 26.060.041
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.560.043 -9.301.841
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -125.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-262.171 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-13.682 -151.014
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.732.041 7.755.540
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.379.500 20.110.705
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.111.541 27.866.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.148.171 3.323.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
826.086 -44.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.734 376.473
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.285 52.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.708 -2.070
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-115.043 378.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.732 -51.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
924.820 -420.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
79.613 164.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
898.576 -518.514
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
93.967 -164.125
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.336 97.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.974.257 3.278.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.235.751 41.349.124 62.584.875 17.935.560 36.769.530 54.705.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 4.094.770 33.508.927 37.603.697 6.029.366 33.165.402 39.194.768
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.194.590 27.759.465 30.954.055 5.466.368 27.025.089 32.491.457
Bankalar
V-I-3 891.684 5.749.496 6.641.180 563.482 6.140.626 6.704.108
Para Piyasalarından Alacaklar
14.506 0 14.506 6.839 0 6.839
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-2 -6.010 -34 -6.044 -7.323 -313 -7.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
359.603 104.844 464.447 147.706 76.799 224.505
Devlet Borçlanma Senetleri
192 7.563 7.755 3.131 7.033 10.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.421 97.281 100.702 2.914 69.766 72.680
Diğer Finansal Varlıklar
V-I-4 355.990 0 355.990 141.661 0 141.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.443.321 6.658.219 20.101.540 7.727.407 3.145.027 10.872.434
Devlet Borçlanma Senetleri
12.779.626 5.569.463 18.349.089 7.662.348 2.161.026 9.823.374
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
128.965 3.722 132.687 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 534.730 1.085.034 1.619.764 65.059 980.550 1.045.609
Türev Finansal Varlıklar
3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
211.040.897 101.572.587 312.613.484 175.129.227 93.496.819 268.626.046
Krediler
187.776.604 87.470.820 275.247.424 150.765.467 83.697.409 234.462.876
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
647.772 2.027.032 2.674.804 528.938 2.252.664 2.781.602
Faktoring Alacakları
2.439.848 190.027 2.629.875 2.537.604 97.705 2.635.309
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-5 34.293.277 12.055.959 46.349.236 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
34.234.431 11.762.263 45.996.694 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
58.846 293.696 352.542 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.116.604 -171.251 -14.287.855 -11.080.070 -154.181 -11.234.251
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.039.947 0 3.039.947 1.568.113 0 1.568.113
Satış Amaçlı
V-I-10 3.039.947 0 3.039.947 1.568.113 0 1.568.113
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.055.549 3 1.055.552 1.125.286 3 1.125.289
İştirakler (Net)
735.656 3 735.659 805.406 3 805.409
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
423.548 0 423.548 363.641 0 363.641
Konsolide Edilmeyenler
312.108 3 312.111 441.765 3 441.768
Bağlı Ortaklıklar (Net)
319.893 0 319.893 319.880 0 319.880
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
319.893 0 319.893 319.880 0 319.880
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.130.301 10.969 3.141.270 2.832.630 11.876 2.844.506
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 289.212 295 289.507 286.176 335 286.511
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
274.581 295 274.876 271.545 335 271.880
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
654.306 0 654.306 607.400 0 607.400
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-7 19.183 0 19.183 2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
814.851 0 814.851 188.968 0 188.968
DİĞER AKTİFLER (Net)
7.881.595 6.814.683 14.696.278 6.064.575 8.621.960 14.686.535
VARLIKLAR TOPLAMI
249.161.592 149.747.661 398.909.253 205.737.937 138.900.523 344.638.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 132.823.507 99.183.540 232.007.047 108.319.277 74.156.432 182.475.709
ALINAN KREDİLER
V-II-3 1.714.753 39.639.603 41.354.356 2.639.581 42.793.276 45.432.857
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.234.091 4.801.028 22.035.119 26.863.700 2.260.172 29.123.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.125.715 16.412.127 27.537.842 8.111.583 14.660.908 22.772.491
Bonolar
5.703.035 0 5.703.035 4.319.247 0 4.319.247
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 62.960 0 62.960
Tahviller
5.422.680 16.412.127 21.834.807 3.729.376 14.660.908 18.390.284
FONLAR
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.613.852 1.065.721 3.679.573 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.613.852 1.065.721 3.679.573 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
486 20 506 903 0 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 846.145 109 846.254 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.806.964 50.603 5.857.567 5.783.951 44.704 5.828.655
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.075.312 4.013 1.079.325 1.084.477 3.641 1.088.118
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
3.619.467 18.544 3.638.011 3.428.842 18.220 3.447.062
Diğer Karşılıklar
V-II-7 1.112.185 28.046 1.140.231 1.270.632 22.843 1.293.475
CARİ VERGİ BORCU
1.512.720 1.489 1.514.209 855.863 1.301 857.164
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
58.299 37.096 95.395 31.040 681 31.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 1.546 0 1.546
Satış Amaçlı
0 0 0 1.546 0 1.546
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10.062.631 3.438.854 13.501.485 7.926.529 5.503.935 13.430.464
ÖZKAYNAKLAR
V-II-10 31.178.557 826.178 32.004.735 28.533.753 572.000 29.105.753
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
775.891 0 775.891 815.709 0 815.709
Hisse Senedi İhraç Primleri
V-II-4 727.865 0 727.865 724.276 0 724.276
Hisse Senedi İptal Karları
V-II-11 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
V-II-11 48.026 0 48.026 91.433 0 91.433
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.537.760 0 1.537.760 1.617.926 578 1.618.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
404.548 608.131 1.012.679 -126.314 213.595 87.281
Kar Yedekleri
23.304.354 186.048 23.490.402 18.226.208 19.673 18.245.881
Yasal Yedekler
2.577.500 10.669 2.588.169 2.079.765 10.669 2.090.434
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
20.269.872 171.764 20.441.636 15.689.472 5.389 15.694.861
Diğer Kar Yedekleri
450.645 3.615 454.260 450.634 3.615 454.249
Kar veya Zarar
1.846.955 -17.056 1.829.899 4.850.989 245.715 5.096.704
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-149.741 -40.469 -190.210 440.987 111.439 552.426
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.996.696 23.413 2.020.109 4.410.002 134.276 4.544.278
Azınlık Payları
809.049 49.055 858.104 649.235 92.439 741.674
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
221.229.710 177.679.543 398.909.253 196.860.518 147.777.942 344.638.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 32.151.335 24.183.949 11.122.370 10.150.050
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 26.235.791 19.874.130 9.161.483 7.863.506
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
280.207 274.509 75.774 105.116
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 263.161 240.082 84.802 110.395
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.881 19.334 919 373
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 5.166.044 3.616.604 1.736.787 2.007.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
59.083 11.823 17.506 5.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.585.643 665.601 594.788 338.279
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.521.318 2.939.180 1.124.493 1.663.160
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
174.586 141.477 58.703 59.665
Diğer Faiz Gelirleri
28.665 17.813 3.902 3.717
FAİZ GİDERLERİ (-)
-23.147.053 -15.563.301 -7.610.579 -6.613.351
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -14.181.253 -10.226.291 -5.005.995 -4.309.080
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.360.706 -1.166.278 -425.870 -535.745
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.391.095 -2.148.348 -1.032.149 -950.891
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.059.046 -1.995.226 -1.101.436 -811.035
Kiralama Faiz Giderleri
-117.139 0 -40.664 0
Diğer Faiz Giderleri
-37.814 -27.158 -4.465 -6.600
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.004.282 8.620.648 3.511.791 3.536.699
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.717.627 1.449.439 892.553 566.314
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.532.886 2.112.298 1.165.358 834.197
Gayri Nakdi Kredilerden
529.468 324.039 180.599 129.205
Diğer
3.003.418 1.788.259 984.759 704.992
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-815.259 -662.859 -272.805 -267.883
Gayri Nakdi Kredilere
-3.291 -4.837 -545 -2.063
Diğer
-811.968 -658.022 -272.260 -265.820
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.546 48.618 114 138
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.981.358 686.966 -917.484 334.025
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 254.010 143.345 132.869 85.073
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -2.678.886 482.008 -1.185.987 243.113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 443.518 61.613 135.634 5.839
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.054.146 2.619.238 1.575.114 888.532
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.803.243 13.424.909 5.062.088 5.325.708
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -5.930.368 -4.033.003 -1.959.794 -2.219.183
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -41.121 -32.590 13.122 -13.502
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.309.275 -1.793.204 -825.450 -619.445
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -3.843.413 -3.500.406 -1.167.967 -1.210.645
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.066 4.065.706 1.121.999 1.262.933
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
48.196 38.541 15.774 9.544
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.727.262 4.104.247 1.137.773 1.272.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -579.091 -781.101 -320.604 -206.211
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.313.193 -132.068 -864.476 430.939
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -989.708 -1.110.392 -269.289 -863.240
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.723.810 461.359 813.161 226.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 2.148.171 3.323.146 817.169 1.066.266
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 2.148.171 3.323.146 817.169 1.066.266
Grubun Karı (Zararı)
2.020.109 3.268.390 753.924 1.038.928
Azınlık Payları Karı (Zararı)
128.062 54.756 63.245 27.338
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,80800000 1,30740000 0,30150000 0,41560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797815


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2967 Değişim: 0,01%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,2975
Açılış: 7,296
8,7787 Değişim: -0,13%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
402,52 Değişim: -0,42%
Düşük 400,87 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.