KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:03
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -119.267 0 14.805.097 3.881.265 0 22.945.861 677.103 23.622.964
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 42.369 0 14.805.097 4.387.867 0 23.614.099 677.103 24.291.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -48.286 -483 22.662 0 -33.848 0 0 0 1.117.678 1.057.723 6.728 1.064.451
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.959 -28.152 0 4.807 -14.987 -10.180
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 998.670 -29.487 78.803 0 8.521 0 14.838.056 4.359.715 1.117.678 24.676.629 668.844 25.345.473
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -456 28 -5.121 93.660 -271.200 81.722 0 0 780.455 679.088 21.660 700.748
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 2.760 0 0 0 0 0 0 60.738 -181.827 0 -118.328 -60.092 -178.420
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.277 0 94.193 1.217.676 -41.329 436.608 401.002 -388.969 -20.570 18.306.619 4.914.877 780.455 28.924.839 703.242 29.628.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
118.573.627 177.722.239 296.295.866 96.501.074 145.965.409 242.466.483
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 38.607.360 31.841.360 70.448.720 37.626.296 28.402.701 66.028.997
Teminat Mektupları
37.699.878 17.322.744 55.022.622 36.896.905 15.055.991 51.952.896
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.502.498 6.349.483 9.851.981 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.448.497 0 1.448.497 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
32.748.883 10.973.261 43.722.144 31.775.095 9.153.655 40.928.750
Banka Kredileri
12.713 3.606.255 3.618.968 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 447.240 447.240 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
12.713 3.159.015 3.171.728 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
19.857 10.754.670 10.774.527 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
19.857 10.754.670 10.774.527 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.486 4.486 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
414.398 28.873 443.271 243.674 127.759 371.433
Diğer Garantilerimizden
58.309 41.556 99.865 58.309 38.904 97.213
Diğer Kefaletlerimizden
402.205 82.776 484.981 352.393 78.967 431.360
TAAHHÜTLER
43.284.972 33.555.643 76.840.615 38.193.153 27.235.343 65.428.496
Cayılamaz Taahhütler
38.854.012 7.282.307 46.136.319 33.843.142 2.631.960 36.475.102
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 4.717.895 7.107.555 11.825.450 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 2.250 0 2.250 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 15.241.573 2.140 15.243.713 14.103.024 2.325 14.105.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.434.448 0 2.434.448 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 14.534.928 0 14.534.928 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
518.245 0 518.245 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.404.673 172.612 1.577.285 2.136.093 377.008 2.513.101
Cayılabilir Taahhütler
4.430.960 26.273.336 30.704.296 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.430.960 26.273.336 30.704.296 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.681.295 112.325.236 149.006.531 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.681.295 112.325.236 149.006.531 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.710.046 3.179.413 5.889.459 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.359.638 1.589.811 2.949.449 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.350.408 1.589.602 2.940.010 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.150.358 95.510.185 120.660.543 13.620.376 74.478.250 88.098.626
Swap Para Alım İşlemleri
2.092.839 34.580.225 36.673.064 2.515.004 20.334.407 22.849.411
Swap Para Satım İşlemleri
19.357.519 14.652.427 34.009.946 7.805.372 10.611.535 18.416.907
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.850.000 23.138.767 24.988.767 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.850.000 23.138.766 24.988.766 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
746.582 2.165.557 2.912.139 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
574.322 857.034 1.431.356 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
172.260 1.308.523 1.480.783 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.074.309 11.470.081 19.544.390 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.655.378.505 1.329.173.269 2.984.551.774 1.560.609.530 1.221.238.103 2.781.847.633
EMANET KIYMETLER
58.738.783 9.060.683 67.799.466 54.906.337 7.564.236 62.470.573
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.024.364 0 2.024.364 1.907.458 0 1.907.458
Emanete Alınan Menkul Değerler
40.565.824 751.627 41.317.451 37.070.534 395.353 37.465.887
Tahsile Alınan Çekler
9.251.743 1.353.073 10.604.816 9.579.919 1.224.880 10.804.799
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.201.779 1.348.306 6.550.085 4.883.607 1.301.631 6.185.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 226 2.378 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
131.742 3.515.558 3.647.300 114.532 3.066.202 3.180.734
Emanet Kıymet Alanlar
1.561.179 2.091.893 3.653.072 1.348.135 1.575.959 2.924.094
REHİNLİ KIYMETLER
443.163.285 222.802.514 665.965.799 428.113.720 204.235.157 632.348.877
Menkul Kıymetler
335.772 10.896 346.668 355.159 9.824 364.983
Teminat Senetleri
739.306 1.089.621 1.828.927 684.888 1.135.681 1.820.569
Emtia
32.062.169 1.809.012 33.871.181 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
350.537.186 178.966.455 529.503.641 341.011.234 163.744.146 504.755.380
Diğer Rehinli Kıymetler
58.675.333 40.703.878 99.379.211 52.811.517 37.364.638 90.176.155
Rehinli Kıymet Alanlar
813.519 222.652 1.036.171 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.153.476.437 1.097.310.072 2.250.786.509 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.773.952.132 1.506.895.508 3.280.847.640 1.657.110.604 1.367.203.512 3.024.314.116


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.897.691 2.377.072
Alınan Faizler
9.040.633 5.486.317
Ödenen Faizler
-7.094.075 -3.347.532
Alınan Temettüler
1.337 1.310
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.201.981 588.429
Elde Edilen Diğer Kazançlar
363.831 370.225
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
510.818 509.025
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-820.377 -662.802
Ödenen Vergiler
-388.029 -394.043
Diğer
-918.428 -173.857
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.710.909 -11.339.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-322.016 9.640
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.605.619 -2.942.928
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.092.773 -13.780.863
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.164.173 678.185
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.527.124 -1.130.587
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.483.259 8.016.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-772.277 2.954.832
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.235.566 -5.144.577
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.813.218 -8.962.427
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.886.312 -780.410
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99.711 -58.725
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
102.118 209.011
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.417.451 -1.693.610
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.024.261 1.037.232
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-741.660 -647.475
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
175.667 406.377
Diğer
70.464 -33.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.735.977 5.394.102
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.704.122 7.947.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.884.333 -2.553.772
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-83.812 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-78.893 68.175
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.042.446 aki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.562.142 21.762.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.519.696 17.482.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
796.115 1.123.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-95.367 -59.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
451 -29.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
288 -2.315
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
218 -483
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55 -28.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-95.818 -29.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.660 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-306.953 -33.199
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
81.722 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.753 3.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
700.748 1.064.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.044.513 40.519.658 59.564.171 17.935.560 36.769.530 54.705.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 2.868.147 34.552.405 37.420.552 6.029.366 33.165.402 39.194.768
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 2.229.709 27.025.089 32.491.457
Bankalar
V-I-3 529.383 6.317.875 6.847.258 563.482 6.140.626 6.704.108
Para Piyasalarından Alacaklar
113.657 0 113.657 6.839 0 6.839
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -4.602 -107 -4.709 -7.323 -313 -7.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 454.706 95.245 549.951 147.706 76.799 224.505
Devlet Borçlanma Senetleri
3.290 7.025 10.315 3.131 7.033 10.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.966 88.220 91.186 2.914 69.766 72.680
Diğer Finansal Varlıklar
448.450 0 448.450 141.661 0 141.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 10.967.257 5.232.611 16.199.868 7.727.407 3.145.027 10.872.434
Devlet Borçlanma Senetleri
10.961.351 4.059.019 15.020.370 7.662.348 2.161.026 9.823.374
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.686 3.686 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
5.906 1.169.906 1.175.812 65.059 980.550 1.045.609
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 4.754.403 639.397 5.393.800 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.754.403 639.397 5.393.800 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
192.260.078 100.602.555 292.862.633 175.129.227 93.496.819 268.626.046
Krediler
V-I-5 169.112.773 90.428.864 259.541.637 150.765.467 83.697.409 234.462.876
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 667.662 2.138.553 2.806.215 528.938 2.252.664 2.781.602
Faktoring Alacakları
1.984.853 187.573 2.172.426 2.537.604 97.705 2.635.309
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 32.917.764 8.011.927 40.929.691 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
32.908.935 7.684.689 40.593.624 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
8.829 327.238 336.067 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.422.974 -164.362 -12.587.336 -11.080.070 -154.181 -11.234.251
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 2.573.848 0 2.573.848 1.568.113 0 1.568.113
Satış Amaçlı
2.573.848 0 2.573.848 1.568.113 0 1.568.113
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.135.568 3 1.135.571 1.125.286 3 1.125.289
İştirakler (Net)
V-I-7 815.688 3 815.691 805.406 3 805.409
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
502.248 0 502.248 363.641 0 363.641
Konsolide Edilmeyenler
313.440 3 313.443 441.765 3 441.768
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 319.880 0 319.880 319.880 0 319.880
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
319.880 0 319.880 319.880 0 319.880
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.210.850 12.344 3.223.194 2.832.630 11.876 2.844.506
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
291.525 336 291.861 286.176 335 286.511
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
276.894 336 277.230 271.545 335 271.880
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 620.350 0 620.350 607.400 0 607.400
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 155.052 0 155.052 188.968 0 188.968
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 6.984.087 8.684.728 15.668.815 6.064.575 8.621.960 14.686.535
VARLIKLAR TOPLAMI
226.275.871 149.819.624 376.095.495 205.737.937 138.900.523 344.638.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 107.768.930 93.632.927 201.401.857 108.319.277 74.156.432 182.475.709
ALINAN KREDİLER
V-II-3 1.878.494 42.643.510 44.522.004 2.639.581 42.793.276 45.432.857
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
30.446.437 5.923.963 36.370.400 26.863.700 2.260.172 29.123.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 9.754.677 18.835.604 28.590.281 8.111.583 14.660.908 22.772.491
Bonolar
4.429.004 0 4.429.004 4.319.247 0 4.319.247
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 62.960 0 62.960
Tahviller
5.325.673 18.835.604 24.161.277 3.729.376 14.660.908 18.390.284
FONLAR
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.294.061 796.516 3.090.577 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.294.061 796.516 3.090.577 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.517 700 2.217 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 806.593 162 806.755 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 5.839.261 50.049 5.889.310 5.783.951 44.704 5.828.655
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.107.579 4.515 1.112.094 1.084.477 3.641 1.088.118
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
3.536.623 18.740 3.555.363 3.428.842 18.220 3.447.062
Diğer Karşılıklar
1.195.059 26.794 1.221.853 1.270.632 22.843 1.293.475
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 643.238 1.499 644.737 855.863 1.301 857.164
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 31.254 14.195 45.449 31.040 681 31.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 1.546 0 1.546
Satış Amaçlı
0 0 0 1.546 0 1.546
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 5.521.839 7.887.243 13.409.082 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.521.839 7.887.243 13.409.082 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 8.109.636 3.582.055 11.691.691 7.926.529 5.503.935 13.430.464
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 29.048.292 579.789 29.628.081 28.533.753 572.000 29.105.753
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
818.470 0 818.470 815.709 0 815.709
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.277 0 724.277 724.276 0 724.276
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
94.193 0 94.193 91.433 0 91.433
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.615.154 -2.199 1.612.955 1.617.926 578 1.618.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-378.102 369.565 -8.537 -126.314 213.595 87.281
Kar Yedekleri
18.286.946 19.673 18.306.619 18.226.208 19.673 18.245.881
Yasal Yedekler
2.088.957 10.669 2.099.626 2.079.765 10.669 2.090.434
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
15.738.710 5.389 15.744.099 15.689.472 5.389 15.694.861
Diğer Kar Yedekleri
452.942 3.615 456.557 450.634 3.615 454.249
Kar veya Zarar
5.541.430 153.902 5.695.332 4.850.989 245.715 5.096.704
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.788.896 125.981 4.914.877 440.987 111.439 552.426
Dönem Net Kâr veya Zararı
752.534 27.921 780.455 4.410.002 134.276 4.544.278
Azınlık Payları
664.394 38.848 703.242 649.235 92.439 741.674
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
202.147.283 173.948.212 376.095.495 196.860.518 147.777.942 344.638.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 9.940.977 6.569.012
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 8.105.819 5.599.960
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
99.110 76.024
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 92.905 64.779
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
721 4.013
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.563.445 769.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.384 3.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
413.693 163.187
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.138.368 603.193
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
56.341 41.380
Diğer Faiz Gelirleri
22.636 13.304
FAİZ GİDERLERİ (-)
-7.412.756 -4.160.516
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -4.410.622 -2.776.262
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -459.267 -273.707
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.594.172 -545.086
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -886.502 -535.895
Kiralama Faiz Giderleri
-36.282 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.911 -29.566
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.528.221 2.408.496
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
973.118 415.784
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.201.981 588.429
Gayri Nakdi Kredilerden
165.843 92.462
Diğer
1.036.138 495.967
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-228.863 -172.645
Gayri Nakdi Kredilere
-1.670 -1.117
Diğer
-227.193 -171.528
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.337 44.433
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 170.929 135.395
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 52.137 27.849
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 8.924 80.515
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 109.868 27.031
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 1.925.221 1.343.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.598.826 4.348.032
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -2.547.551 -1.301.032
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -33.928 -10.230
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-752.147 -601.803
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.319.724 -1.057.921
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
945.476 1.377.046
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
14.304 13.945
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 959.780 1.390.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -163.665 -267.302
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -52.003 -312.060
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -638.741 -91.386
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 527.079 136.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 796.115 1.123.689
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 796.115 1.123.689
Grubun Karı (Zararı)
780.455 1.117.678
Azınlık Payları Karı (Zararı)
15.660 6.011
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar ( Tam TL ) I-XXIV 0,31220000 0,44710000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763272


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: 0,29% Hacim : 7.497 Mio.TL Son veri saati : 15:20
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5998 Değişim: 0,87%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1370 Değişim: 0,78%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
486,95 Değişim: 1,34%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.