KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:10
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 0 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 0 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 0 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 0 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.075 0 155.955 0 -154.813 0 0 0 2.125.261 0 0 2.127.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.665 0 0 0 -29.665
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 874.155 -23.265 1.305.635 80.727 -150.750 0 14.296.045 4.263.840 2.125.261 0 0 26.087.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
93.466.121 118.478.578 211.944.699
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 36.378.682 23.809.928 60.188.610
Teminat Mektupları
36.253.956 11.270.089 47.524.045
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.006.151 5.244.739 9.250.890
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.295.817 0 1.295.817
Diğer Teminat Mektupları
30.951.988 6.025.350 36.977.338
Banka Kredileri
98.356 1.960.348 2.058.704
İthalat Kabul Kredileri
0 628.450 628.450
Diğer Banka Kabulleri
98.356 1.331.898 1.430.254
Akreditifler
26.370 10.518.722 10.545.092
Belgeli Akreditifler
26.370 10.518.722 10.545.092
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 3.639 3.639
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 54.641 54.641
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.489 2.489
TAAHHÜTLER
36.169.778 24.451.230 60.621.008
Cayılamaz Taahhütler
32.106.902 1.707.540 33.814.442
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.494.229 1.707.540 3.201.769
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 13.225.596 0 13.225.596
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.921.701 0 2.921.701
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 12.609.798 0 12.609.798
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
777.078 0 777.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.076.250 0 1.076.250
Cayılabilir Taahhütler
4.062.876 22.743.690 26.806.566
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.062.876 22.743.690 26.806.566
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20.917.661 70.217.420 91.135.081
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.917.661 70.217.420 91.135.081
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
569.332 1.164.496 1.733.828
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
285.266 582.317 867.583
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
284.066 582.179 866.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.253.526 54.972.007 67.225.533
Swap Para Alım İşlemleri
3.119.662 18.391.831 21.511.493
Swap Para Satım İşlemleri
6.593.864 9.465.520 16.059.384
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.270.000 13.557.328 14.827.328
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.270.000 13.557.328 14.827.328
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.162.841 2.163.673 3.326.514
Para Alım Opsiyonları
977.009 517.010 1.494.019
Para Satım Opsiyonları
185.832 1.372.127 1.557.959
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 274.536 274.536
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
6.931.962 11.917.244 18.849.206
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.491.584.216 1.028.892.214 2.520.476.430
EMANET KIYMETLER
56.637.774 2.970.853 59.608.627
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
43.154.983 186.183 43.341.166
Tahsile Alınan Çekler
10.592.888 1.065.247 11.658.135
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.510.179 652.694 2.162.873
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 183 2.335
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 92.537 92.846
Emanet Kıymet Alanlar
1.377.263 974.009 2.351.272
REHİNLİ KIYMETLER
417.216.271 171.081.040 588.297.311
Menkul Kıymetler
495.209 6.367 501.576
Teminat Senetleri
692.601 420.516 1.113.117
Emtia
33.478.207 974.596 34.452.803
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
332.172.225 138.245.195 470.417.420
Diğer Rehinli Kıymetler
49.414.071 31.105.067 80.519.138
Rehinli Kıymet Alanlar
963.958 329.299 1.293.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.017.730.171 854.840.321 1.872.570.492
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.585.050.337 1.147.370.792 2.732.421.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.125.261
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
157.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
166.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-154.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-194.823
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.127.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
-4.457.073
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-128.258
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
334.822
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.172.356
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
642.042
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.871.107
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
745.754
Diğer
-7.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.661.689
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.435.431
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.773.742
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-47.878
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-813.485
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.294.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.481.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701181


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.