" />

KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 18:13
KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
21 50.800 -50.800 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 -687.888 687.888 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -57.208 379.021 321.813 321.813
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407
Transferler
21 379.021 -379.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -143.299 5.538.145 5.394.846 5.394.846
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.032.008 -367.570 37.868 2.000.000 -8.660.198 5.538.145 8.580.253 8.580.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
295.241 199.544
Dönem Karı (Zararı)
5.538.145 379.021
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 5.538.145 379.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.200.746 -832.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 262.888 269.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-138.375 -2.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -138.375 -2.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.670 192.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -151 -1.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 173.821 194.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.365.000 -1.547.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.365.000 -1.547.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.249.649 255.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-383.578 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -383.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
131.663 847.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-976.538 28.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -976.538 28.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23 1.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -23 1.985
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -286.873 -144.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -25.932 61.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.473 184.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 113.196 128.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 145.277 56.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 101.563 3.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
545.922 681.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-30 541.907 673.859
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.015 7.554
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 423.154 -44.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.917 74.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 91.917 74.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
469.062 393.695
Ödenen Faiz
27 -173.821 -194.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
381.931 -4.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
386.805 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 386.805 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.025 -6.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.025 -6.264
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
26 151 1.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.718 -41.125
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-35.718 -41.125
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -35.718 -41.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
641.454 153.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
641.454 153.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 235.450 81.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 876.904 235.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 876.904 235.450
Ticari Alacaklar
1.014.682 38.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.014.682 38.144
Diğer Alacaklar
618 595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 618 595
Stoklar
11 1.475.902 1.189.029
Peşin Ödenmiş Giderler
63.285 37.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 63.285 37.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 258
Diğer Dönen Varlıklar
91.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 91.659
ARA TOPLAM
3.431.391 1.592.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.431.391 1.592.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 13.795.000 7.430.000
Maddi Duran Varlıklar
154.255 298.370
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.025 4.978
Taşıtlar
14 131.955 266.777
Mobilya ve Demirbaşlar
14 14.166 18.984
Özel Maliyetler
14 4.109 7.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 449.493 561.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.926 10.528
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.926 10.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 147.134 100.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.554.954 8.404.252
TOPLAM VARLIKLAR
17.986.345 9.996.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 232.430 119.687
Ticari Borçlar
1.636.397 1.377.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.272.512 1.159.316
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 363.885 218.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 155.408 53.845
Diğer Borçlar
3.568.127 3.022.205
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.548.505 3.006.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.622 15.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.752 8.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 431.752 8.598
ARA TOPLAM
6.024.114 4.582.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.024.114 4.582.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 464.794 613.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 500.985 460.236
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.416.199 1.155.583
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.381.978 2.229.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.406.092 6.811.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.580.253 3.185.407
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.664.438 1.807.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.032.008 2.032.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.032.008 2.032.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -367.570 -224.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -8.660.198 -9.039.219
Net Dönem Karı veya Zararı
29 5.538.145 379.021
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.580.253 3.185.407
TOPLAM KAYNAKLAR
17.986.345 9.996.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.998.689 3.115.708
Satışların Maliyeti
22 -2.011.192 -1.908.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.987.497 1.206.779
BRÜT KAR (ZARAR)
1.987.497 1.206.779
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.234.014 -1.159.638
Pazarlama Giderleri
23 -978.375 -928.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 396.559 229.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -32.715 -21.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.952 -673.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.748.729 1.548.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.887.681 875.295
Finansman Gelirleri
27 150.421 3.842
Finansman Giderleri
27 -250.308 -244.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.787.794 634.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.249.649 -255.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.249.649 -255.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.538.145 379.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.538.145 379.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.538.145 379.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 29 0,00690000 0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-143.299 -57.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -179.124 -71.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.825 14.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 35.825 14.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.299 -57.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.394.846 321.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.394.846 321.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004137


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9067 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8733 Değişim: 0,00%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.534,44 Değişim: -0,02%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.