KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:12
KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521
Transferler
21 -1.633.541 1.633.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.123 -336.148 -365.271 -365.271
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -173.147 37.868 2.000.000 -8.300.531 -336.148 3.209.250 3.209.250
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594
Transferler
21 -687.888 687.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 19.426 -448.747 -429.321 -429.321
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -147.637 37.868 2.000.000 -8.988.419 -448.747 2.434.273 2.434.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.358 -60.925
Dönem Karı (Zararı)
-448.747 -336.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 -448.747 -336.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
321.721 -111.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 137.692 61.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.531 -9.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 42.531 -9.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.800 401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -795 -2.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 102.595 3.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -16.489 16.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
56.187 -180.894
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -180.894
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 56.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
437.979 389.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.435 -3.495
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -258.166 -3.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.580 -277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.580 -277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -221.912 -55.852
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 55.840 -16.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.557 30.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 69.058 64.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 19.499 -33.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -8.713 34.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
764.359 422.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-30 764.359 417.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.353
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.252 5.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.451 -25.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 9.451 11.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -37.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
310.953 -57.808
Ödenen Faiz
27 -102.595 -3.117
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.656 56.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.187 200.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 -56.187 200.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.264 -146.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.264 -146.388
Alınan Faiz
26 795 2.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.669 4.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.669 4.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -42.669 4.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.033 85
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.033 85
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.578 120.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 185.611 120.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 185.611 81.578
Ticari Alacaklar
324.893 66.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9-30 269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 324.624 66.458
Diğer Alacaklar
2.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.580
Stoklar
11 1.266.748 1.044.836
Peşin Ödenmiş Giderler
42.679 98.519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.679 98.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 715 595
Diğer Dönen Varlıklar
156.019 165.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 156.019 165.590
ARA TOPLAM
1.976.665 1.460.156
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.976.665 1.460.156
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.001 3.001
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.883.000 5.883.000
Maddi Duran Varlıklar
375.399 448.339
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 7.066 11.237
Taşıtlar
14 335.420 404.065
Mobilya ve Demirbaşlar
14 23.521 21.884
Özel Maliyetler
14 9.392 11.153
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 618.052 674.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.131 11.432
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.131 11.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 102.820 97.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.991.548 7.118.012
TOPLAM VARLIKLAR
8.968.213 8.578.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.047 98.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.047 98.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 22.706 62.341
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 62.341 36.130
Ticari Borçlar
1.281.681 1.193.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.099.657 1.030.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 182.024 162.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 29.614 38.327
Diğer Borçlar
3.105.151 2.340.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.097.098 2.332.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.053 8.053
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.115 52.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 59.115 52.863
ARA TOPLAM
4.560.608 3.723.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.560.608 3.723.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
646.351 675.596
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
646.351 675.596
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 646.351 675.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
420.923 403.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 420.923 403.297
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 906.058 912.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.973.332 1.990.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.533.940 5.714.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.434.273 2.863.594
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.833.571 1.814.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.981.208 1.981.208
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.981.208 1.981.208
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -147.637 -167.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -8.988.419 -8.300.531
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -448.747 -687.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.434.273 2.863.594
TOPLAM KAYNAKLAR
8.968.213 8.578.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.596.421 1.033.144
Satışların Maliyeti
22 -953.089 -622.231
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
643.332 410.913
BRÜT KAR (ZARAR)
643.332 410.913
Genel Yönetim Giderleri
23 -573.780 -653.512
Pazarlama Giderleri
23 -501.854 -308.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 116.311 72.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.406 -11.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-337.397 -489.489
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 795 183.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-336.602 -305.879
Finansman Gelirleri
27 2.747 14.103
Finansman Giderleri
27 -131.381 -28.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-465.236 -319.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.489 -16.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 16.489 -16.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-448.747 -336.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
-448.747 -336.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-448.747 -336.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.426 -29.123
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18 24.905 -37.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.479 8.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.479 8.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.426 -29.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.321 -365.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-429.321 -365.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862768


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: 0,04% Hacim : 14.679 Mio.TL Son veri saati : 13:33
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6455 Değişim: 1,51%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0809 Değişim: 1,12%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
416,59 Değişim: 1,29%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.