" />

KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2022 - 18:10
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884
Transferler
1.322.341 97.170 -5.077.879 5.137.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.467.718 -46.467.718 15.030 -46.116.813
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.478.857 1.478.857
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 802.727 340.767 -135.202.561 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.798.233 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929
Transferler
9.824.353 -46.131.843 46.131.843 9.824.353 342.138 10.166.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
271.518.419 271.518.419 271.518.419
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.810.661 2.810.661
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 205.622.586 340.767 -178.523.743 271.518.419 336.132.456 693.044 336.825.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-202.456.351 25.565.158
Dönem Karı (Zararı)
271.518.419 -46.131.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
271.518.419 -46.131.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-487.050.418 40.739.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 12.822.258 592.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-809.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-809.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
628.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
628.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31-32 355.526 -1.923.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.117.646
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 355.526 -806.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.252.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21-22 1.903.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 738
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-502.132.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.789.044 30.957.464
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.620.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.345.169 -9.425.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -11.345.169 -8.942.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.202.863 10.357.362
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.357.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.202.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.544.600 -357.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
54.243.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.964.433 -5.104.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.964.433 -5.052.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 17.891.303 1.149.946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.149.946
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 17.891.303
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-19.905.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-202.742.955 25.565.158
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
286.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
54.366.191 -24.089.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 162.380.128
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 162.380.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -120.648.951 -24.089.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -120.648.951 -24.089.914
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.635.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.643.892 -2.857.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
607.810.847 24.822.000
Kredilerden Nakit Girişleri
607.810.847 24.822.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.385.904 -29.569.850
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.385.904 -29.569.850
Ödenen Faiz
1.890.769
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
218.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-446.268 -1.381.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-446.268 -1.381.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.761.554 3.143.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.286 1.761.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.315.285 1.761.553
Finansal Yatırımlar
6 3.620.215
Ticari Alacaklar
11.757.398 790.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 435.215 483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 11.322.183 307.060
Diğer Alacaklar
4.761.435 6.258.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.256.533 6.094.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.504.902 163.838
Stoklar
12 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.111.719 1.200.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 119.327
Diğer Dönen Varlıklar
21 4.771.474 5.290.104
ARA TOPLAM
26.381.238 18.921.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 300.254.963
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.381.238 319.176.294
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
3.226.514 3.136.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.124.710 3.091.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 101.804 45.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 2.024.449 450.253
Maddi Duran Varlıklar
16 498.531.406 68.865.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.627 7.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.627 7.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.664.807 87.336.594
TOPLAM VARLIKLAR
545.046.045 406.512.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 8.523.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.472.114
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 255.155 36.206
Ticari Borçlar
9 5.324.610 1.256.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 393.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.324.610 863.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 158.136 5.729
Diğer Borçlar
13.911.984 26.399
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 5.528.739 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.383.245 20.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 818.391 83.495
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.278.455 740.156
ARA TOPLAM
54.743.205 2.148.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
27 347.113.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.743.205 349.262.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 118.947.874
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 370.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 370.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 34.158.651 4.920.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.477.340 4.920.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.220.545 354.182.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
336.132.456 51.979.023
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 205.622.586 195.798.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.622.586 195.798.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
205.622.586 195.798.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 340.767 340.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-178.523.743 -135.202.562
Net Dönem Karı veya Zararı
271.518.419 -46.131.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 693.044 350.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
336.825.500 52.329.929
TOPLAM KAYNAKLAR
545.046.045 406.512.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 15.281.667 50.659.511
Satışların Maliyeti
4 -6.867.527 -37.726.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.414.140 12.933.477
BRÜT KAR (ZARAR)
8.414.140 12.933.477
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.703.322 -4.842.715
Pazarlama Giderleri
23 -57.378 -1.342.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 270.858.249 2.297.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -11.941.320 -1.891.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.570.369 7.154.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 51.589.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -5.203.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
308.956.523 7.154.356
Finansman Gelirleri
26 11.777.666 46.450.278
Finansman Giderleri
26 -54.885.932 -96.835.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
265.848.257 -43.230.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.012.300 -2.886.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -776.745 -701.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.789.045 -2.185.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
271.860.557 -46.116.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
271.860.557 -46.116.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
342.138 15.030
Ana Ortaklık Payları
271.518.419 -46.131.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.824.353 1.322.341
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36.980.564 -1.230.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
483.464 961.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.639.675 1.591.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.639.675 1.591.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.824.353 1.322.341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.684.910 -44.794.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.565 33.457
Ana Ortaklık Payları
281.324.345 -44.827.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011808


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.