KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.11.2020 - 18:11
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780
Transferler
-3.499.411 -37.042.459 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
556.096 9.653.123 10.209.220 23.063 10.232.283
Dönem Karı (Zararı)
9.653.123 9.653.123 23.063 9.676.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
556.096 556.096 556.096
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.117.916 33.611 243.597 -130.247.092 9.653.123 111.975.583 331.480 112.307.063
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.681 -130.124.681 -28.355.446 335.875 -28.019.571
Transferler
-534.401 -5.537.292 130.124.681 124.052.988 124.052.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.645 22.645
Dönem Karı (Zararı)
-52.064.073 -52.064.073 -52.064.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
445.401 445.401 445.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.461.105 -74.213 243.597 -135.661.973 -52.064.073 44.078.870 358.520 44.437.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.682.642 45.533.463
Dönem Karı (Zararı)
-52.064.073 9.676.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-52.064.073 9.676.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.160.430 20.849.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 2.552.066 8.515.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.391.957 295.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.218.433 295.566
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -173.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.075.183 1.109.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.075.183 1.109.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -135.540 3.129.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.214.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-135.540 5.359.651
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
351.652
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-367.158
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.487.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.401.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
809.794 194.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.586.285 15.230.903
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.242.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.965.765 -20.241.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -27.965.765 -20.241.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.448.464 6.488.564
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.497.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.448.464 -9.204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.261.932
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-3.261.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.977.787 -2.758.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -33.860.881 -44.617.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.807.543 6.406.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.807.543 6.406.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
396.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 83.528.807 77.637.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.764.764 -6.823.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.862.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 2.764.764 -4.961.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.682.642 45.756.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-223.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.897.911 -16.673.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.897.911 -19.488.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.897.911 -19.488.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.814.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.492.424 -27.201.647
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.678.957 57.761.136
Kredilerden Nakit Girişleri
7 31.678.957 57.761.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.186.533 -81.320.272
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.186.533 -81.320.272
Ödenen Faiz
-3.662.834
Alınan Faiz
20.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.277.155 1.658.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.277.155 1.658.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.143.391 1.965.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.420.546 3.623.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.420.546 3.143.391
Finansal Yatırımlar
6 5.275.913 3.704.238
Ticari Alacaklar
8-27 1.031.469 893.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-27 485.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 546.203 893.580
Diğer Alacaklar
9-27 22.859.541 18.357.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-27 22.651.577 17.824.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 207.964 533.396
Peşin Ödenmiş Giderler
10 421.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
382.666
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.835.350 119.202
ARA TOPLAM
38.422.819 27.022.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 409.211.151 334.477.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.633.970 361.499.602
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 14.876.811 14.876.812
Diğer Alacaklar
9-27 5.224.005 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-27 5.178.961 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.044 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 450.253 464.946
Maddi Duran Varlıklar
13 51.509.911 51.919.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 113.281 44.767
Peşin Ödenmiş Giderler
10 461.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.174.261 73.045.292
TOPLAM VARLIKLAR
519.808.231 434.544.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
7 12.071 33.256
Ticari Borçlar
8-27 1.199.486 1.308.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-27 452.588 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 746.898 863.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 26.373 98.228
Diğer Borçlar
9-27 507 53.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-27 30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 507 22.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 126.825 163.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 89.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 192.027 6.352
ARA TOPLAM
1.646.930 1.663.065
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 471.115.041 333.164.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.761.971 334.827.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.092 14.133
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.596.778 2.735.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.608.870 2.749.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
475.370.841 337.577.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.078.870 96.632.010
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 194.386.892 194.475.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.386.892 194.475.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.461.105 194.995.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.213 -519.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-135.661.973 -130.124.681
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.064.073 -5.137.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
358.520 335.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.437.390 96.967.885
TOPLAM KAYNAKLAR
519.808.231 434.544.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 35.502.051 89.065.731 31.481.390 52.405.147
Satışların Maliyeti
5 -26.556.021 -58.876.437 -18.962.217 -27.077.017
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.946.030 30.189.294 12.519.173 25.328.130
BRÜT KAR (ZARAR)
8.946.030 30.189.294 12.519.173 25.328.130
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.878.868 -7.114.698 -1.818.427 -4.296.301
Pazarlama Giderleri
20 -752.484 -1.310.124 -564.749 -528.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.078.108 3.788.302 2.984.861 1.943.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.495.973 -1.469.148 -1.114.953 -330.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.896.813 24.083.626 12.005.905 22.116.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.896.813 24.083.626 12.005.905 22.116.561
Finansman Gelirleri
22 41.068.413 18.449.254 23.743.638 13.732.285
Finansman Giderleri
23 -98.063.369 -32.739.917 -53.651.746 -6.462.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.098.143 9.792.963 -17.902.203 29.386.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-965.930 -116.777 -104.174 279.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -642.206 -381.909 -89.373 -85.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -323.724 265.132 -14.801 364.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.064.073 9.676.186 -18.006.377 29.665.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.064.073 9.676.186 -18.006.377 29.665.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.645 23.063 6.741 1.631
Ana Ortaklık Payları
-52.086.718 9.653.123 -18.013.118 29.664.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
558.589 556.096 -530.028 -63.758
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -534.401 -1.587.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.226.590 712.944 1.085.562 -81.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-133.600 -156.848 -28.312 17.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-133.600 -156.848 -28.312 17.982
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
558.589 556.096 -530.028 -63.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.505.484 10.232.282 -18.536.405 29.602.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.645 23.063 6.741 1.631
Ana Ortaklık Payları
-51.528.129 10.209.219 -18.543.146 29.600.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888486


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5661 Değişim: 0,66%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,6392
Açılış: 13,477
15,3355 Değişim: 0,61%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,4276
Açılış: 15,2419
798,79 Değişim: -0,29%
Düşük 797,69 26.01.2022 Yüksek 805,87
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.