KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:16
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-2.598.716 -20.401.147 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
332.102 332.102 332.102
Dönem Karı (Zararı)
-60.111.531 -60.111.531 6.290 -60.105.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
332.102
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 163.979.774 -210.049 243.597 -94.070.873 -60.111.531 47.005.345 290.358 47.295.703
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.364 308.417 102.074.780
Transferler
-3.499.411 -37.042.459 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
556.096 9.653.123 10.209.220 23.063 10.232.283
Dönem Karı (Zararı)
9.653.123 9.653.123 23.063 9.676.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
556.096 556.096 556.096
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.117.916 33.612 243.597 -130.247.092 9.653.123 111.975.583 331.480 112.307.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.533.463 34.429.476
Dönem Karı (Zararı)
9.676.186 -60.105.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.676.186 -60.105.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.849.443 82.990.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 8.515.980 7.239.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
295.566 284.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
295.566 284.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.109.371 1.069.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.109.371 1.069.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.129.389 2.459.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -2.214.756 -4.076.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 5.359.651 7.244.205
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18-19 351.652 204.110
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18-19 -367.158 -912.550
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19 7.487.751 72.100.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 116.777 76.293
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-239.928
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -239.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
194.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.230.903 11.701.996
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.242.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -20.241.000 -35.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -20.241.000 1.564.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.488.564 7.178.542
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.497.768 7.011.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.204 166.594
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.758.730 -896.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -44.617.249 1.107.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.406.180 -6.626.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.406.180 -6.626.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
396.497 545.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -13.896 -273.597
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-266.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.896 -7.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 77.637.175 7.212.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.823.973 3.490.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.862.745 3.030.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -4.961.228 460.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.756.532 34.586.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-223.069 -157.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.673.697 -3.580.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 971.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
971.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.503.031 -3.777.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.503.031 -3.777.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.829.334 -774.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.201.647 -28.098.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.761.136 4.970.629
Kredilerden Nakit Girişleri
6 57.761.136 4.970.629
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -81.320.272 -27.153.675
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -81.320.272 -27.153.675
Ödenen Faiz
18-19 -3.662.834 -7.401.078
Alınan Faiz
18-19 20.323 1.485.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.658.119 2.750.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.658.119 2.750.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.965.469 1.162.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.623.588 3.912.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.623.589 1.965.469
Finansal Yatırımlar
5 3.819.165 2.576.500
Ticari Alacaklar
8 36.237.632 15.996.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
36.237.632 15.996.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 15.954.376 22.442.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
562.001 552.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.392.375 21.890.143
Stoklar
3.335.995 577.265
Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.473.815 910.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 765
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.225.477 361.968
ARA TOPLAM
110.670.049 44.831.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.670.049 44.831.687
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
9 5.277.558 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.178.961 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.597 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
12 293.894.093 282.893.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.017 81.770
Peşin Ödenmiş Giderler
7 551.200 497.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.118.625 304.092.685
TOPLAM VARLIKLAR
425.788.674 348.924.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.078 10.706.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 53.501.688 59.354.290
Ticari Borçlar
8 14.479.453 8.073.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
444.781 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.034.672 7.628.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.878.359 463.610
Diğer Borçlar
9 27.020 40.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.590 19.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.430 21.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 114.754.005 37.166.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
428.867 122.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
428.867 122.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.581.276 9.542.503
ARA TOPLAM
189.658.746 125.469.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.658.746 125.469.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 99.676.408 97.264.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 69.030 18.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.469.385 2.379.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.469.385 2.379.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 21.608.042 21.716.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.822.865 121.379.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
313.481.611 246.849.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 111.975.583 101.766.363
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.151.528 198.094.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.151.528 198.094.842
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.117.916 198.617.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.612 -522.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-130.247.092 -93.204.633
Net Dönem Karı veya Zararı
9.653.123 -40.541.870
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.480 308.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.307.063 102.074.780
TOPLAM KAYNAKLAR
425.788.674 348.924.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3-5 89.065.731 68.774.540 52.405.147 45.033.597
Satışların Maliyeti
3-5 -58.876.437 -45.477.362 -27.077.016 -22.158.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.189.294 23.297.178 25.328.131 22.875.584
BRÜT KAR (ZARAR)
30.189.294 23.297.178 25.328.131 22.875.584
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.114.698 -2.252.111 -4.296.301 -739.525
Pazarlama Giderleri
16 -1.310.124 -1.144.000 -528.896 -479.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.788.302 2.724.701 1.943.754 1.734.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.469.148 -6.360.106 -330.126 -459.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.083.626 16.265.662 22.116.562 22.931.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.083.626 16.265.662 22.116.562 22.931.364
Finansman Gelirleri
18 18.449.254 9.096.864 13.732.284 5.623.647
Finansman Giderleri
19 -32.739.917 -86.405.055 -6.462.114 -54.879.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.792.963 -61.042.529 29.386.732 -26.324.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -116.777 937.288 279.089 15.691
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -381.909 -85.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 265.132 937.288 364.793 15.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.676.186 -60.105.241 29.665.821 -26.308.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.676.186 -60.105.241 29.665.821 -26.308.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 23.063 6.290 1.631 -1.776
Ana Ortaklık Payları
15 9.653.123 -60.111.531 29.664.190 -26.306.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
556.097 332.102 -63.757 -158.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
712.945 332.102 -81.740 -158.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-156.848 17.983
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156.848 17.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
556.097 332.102 -63.757 -158.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.232.283 -59.773.139 29.602.064 -26.467.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 23.063 6.290 1.631 -1.776
Ana Ortaklık Payları
10.209.220 -59.779.429 29.600.433 -26.465.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1088 Değişim: 0,21%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2765 Değişim: -0,12%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
964,40 Değişim: -0,19%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.