" />

KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2018 - 14:42
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.03.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2017 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Salim ÇAM'ın istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine Dr. Nuri USLU'nun atanmasını Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2017 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2017 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
7. Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 03.05.2017 tarihli kararı ile Turan KIRATLI'nın istifasının kabulüne yerine İhsan ÖZBAY'ın atanmasına ve Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile Salim ÇAM'ın istifasının kabulüne yerine Nuri USLU'nun ataması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
10. Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine İhsan ÖZBAY ve Nuri USLU teklif edildi. Elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 12.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2018 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler oy birliği ile kabul edilmiştir.)
14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:45'de son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.