KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:20
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.819.151 486.306
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
117.115.391 110.358.176
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 115.819.282 108.967.195
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 1.296.109 1.390.981
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-114.960.484 -82.459.010
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -114.106.032 -81.579.752
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -854.452 -879.258
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.154.907 27.899.166
Ödenen Faiz
[29] -24.719.636 -18.365.806
Alınan Faiz
[30] 7.057.414 3.035.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -297.082 -1.677.109
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.014.754 -10.405.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.899.234 -13.928.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.899.234 -13.928.077
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -14.899.234 -13.928.077
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.619.769 27.773.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.109.766 67.210.306
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 83.109.766 67.210.306
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
[4] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.630.268 -36.111.654
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -44.630.268 -36.111.654
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -3.859.729 -3.324.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.098.616 14.332.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.098.616 14.332.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.317.334 942.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 4.218.718 15.274.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.476.668 206.959 7.342.864 4.995.262 119.467.182 119.467.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.995.262 -4.995.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.080 4.513.237 4.412.157 4.412.157
Dönem Karı (Zararı)
4.513.237 4.513.237 4.513.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -101.080 -101.080 -101.080
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.577.748 206.959 12.338.126 4.513.237 123.879.339 123.879.339
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -42.864 2.901.081 2.858.217 2.858.217
Dönem Karı (Zararı)
2.901.081 2.901.081 2.901.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] 0 -42.864 -42.864 -42.864
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.056.312 206.959 17.856.707 2.901.081 125.839.532 125.839.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 4.218.718 13.317.334
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 178.543.541 136.987.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
113.582.608 95.356.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.960.933 41.630.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 34.786.098 35.551.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.786.098 32.236.077
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 97.025.617 80.217.116
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 15.390.750 10.897.380
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.678.163 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.712.587 10.897.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[31] 0 986.355
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.327.893 416.047
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
116.529 58.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.211.364 357.732
ARA TOPLAM
331.292.617 278.372.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.292.617 278.372.994
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 983.891 3.254.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
983.891 21.199
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 3.803.000 3.253.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 234.039.719 225.426.546
Arazi ve Arsalar
16.510.159 16.510.159
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.132.113 7.181.613
Binalar
47.815.978 48.409.374
Tesis, Makine ve Cihazlar
148.228.497 148.943.807
Taşıtlar
6.254.293 2.158.525
Mobilya ve Demirbaşlar
934.395 1.003.731
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.164.284 1.219.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.826.610 231.934.082
TOPLAM VARLIKLAR
570.119.227 510.307.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.461.754 65.392.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.461.754 65.392.177
Banka Kredileri
[4] 84.328.934 58.534.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 5.471.713 6.691.512
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.661.107 166.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.886.667 31.000.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.886.667 31.000.390
Banka Kredileri
[4] 31.886.667 31.000.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
49.290.896 33.176.156
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 49.290.896 33.176.156
Ticari Borçlar
[6] 114.887.900 89.847.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
964.171 196.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
113.923.729 89.650.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.873.677 1.561.176
Diğer Borçlar
[8] 2.787.918 2.188.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.787.918 2.188.906
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 32.546.369 32.884.071
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
32.546.369 29.568.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[31] 0 1.283.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 664.241 635.987
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
664.241 635.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 3.437.711 5.481.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.437.711 5.481.544
ARA TOPLAM
369.837.133 263.451.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.837.133 263.451.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.969.036 96.060.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.969.036 96.060.075
Banka Kredileri
[4] 39.640.004 41.770.272
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 9.329.032 11.789.803
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.500.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 922.692 3.233.337
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
922.692 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 9.044.993 8.820.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.044.993 8.820.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 15.505.841 15.759.991
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.442.562 123.874.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
444.279.695 387.325.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.839.532 122.981.315
Ödenmiş Sermaye
[17] 43.335.931 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 64.711 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 53.430.074 53.472.938
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.430.074 53.472.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
56.486.386 56.486.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.056.312 -3.013.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 17.856.707 12.338.126
Net Dönem Karı veya Zararı
2.901.081 5.518.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.839.532 122.981.315
TOPLAM KAYNAKLAR
570.119.227 510.307.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 155.428.549 133.548.017 85.012.031 75.676.847
Satışların Maliyeti
[23] -118.515.402 -100.242.665 -65.836.433 -57.334.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.913.147 33.305.352 19.175.598 18.342.610
BRÜT KAR (ZARAR)
36.913.147 33.305.352 19.175.598 18.342.610
Genel Yönetim Giderleri
[24] -5.078.719 -3.796.477 -2.478.843 -1.940.469
Pazarlama Giderleri
[25] -9.469.336 -5.991.950 -4.895.346 -2.935.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.069.728 -957.109 -512.824 -509.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 1.326.947 1.366.969 277.062 808.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -1.211.723 -879.258 -650.192 -314.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.410.588 23.047.527 10.915.455 13.451.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.410.588 23.047.527 10.915.455 13.451.554
Finansman Gelirleri
[30] 20.490.829 11.375.745 8.792.342 8.970.729
Finansman Giderleri
[29] -39.242.396 -28.815.150 -18.184.297 -18.283.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.659.021 5.608.122 1.523.500 4.138.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
242.060 -1.094.885 123.736 -735.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[31] 0 -961.594 0 -505.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 242.060 -133.291 123.736 -230.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.901.081 4.513.237 1.647.236 3.402.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.901.081 4.513.237 1.647.236 3.402.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.901.081 4.513.237 1.647.236 3.402.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,07000000 0,10000000 0,04000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.864 -101.080 -76.381 -530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -54.954 -126.350 -97.925 -662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.090 25.270 21.544 132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] 12.090 25.270 21.544 132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.864 -101.080 -76.381 -530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.858.217 4.412.157 1.570.855 3.401.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.858.217 4.412.157 1.570.855 3.401.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8589 Değişim: 1,11%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3877 Değişim: 0,76%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,76 Değişim: 1,19%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.